߲ ߲ ϣ ߲ ° Ȩ

߲


Ѻ

Ѷؤ


Ҵˣ ܰ() Ҵ߲ ߣ ߣ ߣ ߲觜ߣ() ߣ ߣʥ ٥ߣ ݻ ߣ աۨ ة跪 κ ̸ة հ 嬰 Ҵ 嶷 ݻ հͺ ()

Ҵ

Ҵ ̸ 嫗̸ ٣٣ ڤ ҡ Ү

Ҵ ܲ ܫ ڤ Ҭ

Ҵ ߲ 孛

Ҵ 孛

Ҵ ݻ Խ

Ҵ ܦ

Ҵ ϣ٥ء

Ҵ

Ҵ

߲Ҵ եܲ ̸ܫ扃 ۰Ԩ ʦԳ 儕 Ԩ Ҭ

߲Ҵ

߲Ҵ ̺޽ة ة ܦ Ҵ ܦ ե ̺޽ ʦΦ ̤ܲ ߯ Ҭ կ ة 寖 ͺة ڱ ͨ Ԥ ͺ

߲Ҵ ة ߾ ߾ Ҭ̺

Ҵ ء

߲Ҵ

߲Ҵ ة( ()ڱ) ڤ(ڤ () ) ͺ̺

Ҵ 孛

Ҵ

Ҵ

Ҵ ̸ ڦ

Ҵ ߲ Ӿ(Ӿ () )


ء ( ۰ С ͺ ) ٽ (ץ) ͩݫ

Ҵ ˣҴ ˣҴ ڱء ܰҴ Ҵ ͯ Ҵ ҴҴ Ҵ ˣҴ ڱء ڱء ܰҴ Ҵ ˣ Ҵ Ҵ ˣͩ ܰ Ҵ ު ʦ

Ҵ եܲ ѥ ͵ ׽ ϫ 鄰 ͵ ܲ( )

߲Ҵ ء ܰ

Ҵ ڤ

Ҵ

Ҵ

Ҵ ̺ܲ艘 ܫ ۡݻܲ եҮ ׵ ϫ ߾ ݻܲ ߣ ̸ Ҭ

߲Ҵ

Ҵ ۡ廩ϭ

Ҵ ٨

Ҵ ޼

Ҵ ڰ

Ҵ Ү


ء ٽ (ץ) ء ު ڤ ܿ噬 Ҭء ͯ ۰ Ҵ ߲ ͺ

Ҵ

Ҵ Ү ̸嫗 眇߾ п ٤ ͵Լܻ 鄰ڤ Ҵ ˬ ʰ ʰե

Ҵ ݻ٣ ߣݻݻ ݻݻ ݻݻ(ٿ) ݻݻ( ) ʥݻѷݻ ٥ݻݻ ί 湌 湌 ߲迊湌 湌 湌 湌 湌 湌 湌 үث үث ߲ ݻ ݻҮ ݻ( ) ث ݶ ʰ ʩ ݶʫ ʰ ٣

Ҵ Դ֮

߲Ҵ եܫ ߣ

Ҵ ϣ ե ݻ

Ҵ -ұ ܲ ܲ ̿

Ҵ ִ

߲Ҵ 孛

߲߲Ҵ ף̸

߲Ҵ ֤ צ٣ 俾 Ү


ء() Ҵ Ҵ Ҭհ հ ѥ 裹հ並ڪ 櫝 ݩ ίܫ ί Ϣ ߲Ҵ ܫٽ ͨ 櫝̸ ٽ Φ 櫝 ޫٰ 韞櫝 ٣ ٽ ڱ ٽ ު ء٣ ߣ ͪ Ҵ ڤ Ҵ ٤ Ҵ ͩ ء

Ҵ

߲Ҵ ߲ ߣ ݩ߾ ߤ ̿޽ 孛

Ҵ ة ˽

Ҵ Ҧ ̺

Ҵ ̺ܲ ߣ Ϸ ̺ ̪

Ҵ ߲ ڤ ٰͮ ٥ ̺ 櫝 ٰͮ ͱ 櫝 ߾ ުֵ Ҭ ٥ Ҭ٣ 櫝 ٣ͮ

Ҵ ߣ

Ҵ Ү - 湌

Ҵ

Ҵ ̺ к

Ҵ Ϩܫ ̺ܲ

Ҵ ۡ ީߣ

Ҵ ̺ܲ ߣ ߯

Ҵ 湌ڦʥܲ ߣϢ ڦ湌

߲Ҵ ̸۰ ̸۰ Ҭ

Ҵ Դ ڦ


ء (ү) ץ ء ٥ ء ʩ

Ҵ ߲ ۡ ު

߲Ҵ ֵ 廩匱 儻-ܫީ ֵ-֣ܲ

Ҵ ٥湌 湌 ͯ 歧 Ҵ 䝴

Ҵ ܫ 湌 ڰ

Ҵ ֵ ʫ 鄰 ʥ פ 軼 ʥ-ة

Ҵ ̺

Ҵ 湌 湌 ͯ Ҵ Դ

Ҵ ʥة ̺湌 ̪ ܲ

Ҵ ʥީ ̺ʥ ߯

Ҵ ܲ ʥ ̺ Ҭ

Ҵ Դ

Ҵ ޫ Դ

Ҵ ٣

߲Ҵ ˲ ̽ ί Ҵ ء ٤ݻ ݻ湌 Ѷݻ ٤ҿ ߯Ѷݻ ҿԱʫ ҿ 陁 ܲ ˽ -Խ˽

Ҵ ۡܲ ީ

Ҵ ̺ Դ߲

Ҵ Խ޸ ߲ Խ ٤ة ʥ

Ҵ ۡԳ ( ) ̺ܲ-- ܴ

߲Ҵ ߣ ѷ Ҵ

߲Ҵ ڦ

߲߲Ҵ Ү


Ѷؤء(Ѷګ) ٽ ؤ ִ湌 ִ Φ歧ݻ 湌ץ 酣 ץ ҳ( ڦ ) ؤ湌 ҳ ̸ ץ ץ ٣庖 ڸ醞 衎 湌߾ ؤҳ

Ҵ 湌 ߳ 湌 湌 湌 ߲ ̺޽

߲Ҵ ߲ ߿

Ҵ ʥϨܫ ʥ ߣ ʥܲ ۡ ̪ ̽

Ҵ ̺ʥ ܲؿ ͩ ʥ嬰ͳ Ҭ

Ҵ ߲ Դ

Ҵ 湌 湌 湌 ߣ ܫ

Ҵ ޫ Դ ܲ ߣ ٤湌 ޫ Ҵ Ԩ

Ҵ ߲ ˻ ݳ蕖

߲Ҵ ˬ

Ҵ ߯ ֺ Φ ϭ ̺ ڤ

Ҵ ˣ

Ҵ

Ҵ 湌 湌湌 ߳

Ҵ

Ҵ ڦ

߲Ҵ


ء ()

Ҵ

Ҵ

߲Ҵ 湌 Үܲة 湌

Ҵ ֺ

Ҵ ߣ

Ҵ ߯ ֺ Ϣ Ҭ

Ҵ ءֺ

Ҵ

Ҵ 羣 湌߾ʦ Ҭ

Ҵ

Ҵ ֵ ܣ ֵ

Ҵ

߲Ҵ Խ ۡܲ

Ҵ ٤

Ҵ Գ( ڱ)

Ҵ 湌 ث 孛 Դ

Ҵ Ҭ

Ҵ 湌 湌 Үܲة ߲

Ҵ ڦ ̸۰ ̸۰

Ҵ


߲


Ѻ ӹ ү ګ


ӹ ٽ ҳ Ү Ѷؤҳ

Ҵ ߲ ͩ湌

Ҵ () 湌

߲Ҵ 雞

Ҵ ڨ-ةߣ ߲ Ҿ

Ҵ ߲ ֺ ޽

Ҵ ׵ʫ ڦ

Ҵ

Ҵ Գ Ҿ

Ҵ ̸Դ

Ҵ 湌 ۡϫ ϴ 嬰 Ҭ

߲Ҵ

Ҵ Ϣ ٤湌 ܲؿ ϫ ҳ

Ҵ 湌ͩ 湌

Ҵ Ϩܫ

Ҵ

Ҵ Գ湌 湌 Դ

Ҵ گ ̺ҭ޽

Ҵ ( )

߲Ҵ ߲


(ۡ) ٽ Ү ӹ Ҵ

Ҵ 湌Գ-湌 ٣ ( ̸ثҴ)

߲Ҵ κ ʩ

Ҵ ߲ ֵ

Ҵ ٽߣ ٤湌Գ ܲ

Ҵ Գ Ϸ ߯

Ҵ ߣ ݮ Գ̪ ܲ Գߣ Գ ݮ

Ҵ ̸

Ҵ 湌 ٥湌 Դ ߲ ߣ

Ҵ ˣ ߲ Ѷݻߧҳ ϴ

Ҵ

߲Ҵ ߲ ڦ


Ұ ٽҮ ү Ҵ

Ҵ

߲Ҵ ׳ Ҵ ̺

Ҵ

Ҵ ̸ ߯  

Ҵ ʥ ߲ Үͨ

Ҵ

Ҵ 湌 ߳ ߯

Ҵ (ү) 湌 Үܲة

߲Ҵ ̺湌 ܲ

Ҵ ߾ ʥ(ʥ ڨͦ) ʥϭ ٤ 湌 ݻܲ ϭ ̪߯

Ҵ ۡ

Ҵ ̱湌 湌

Ҵ ߲ ʥ

Ҵ ߲ ߯ ٤湌 ܲ

߲Ҵ ͷܲڪ ߣ( ) ܲ ̪

Ҵ ߲ 湌 湌 ܲة ߣ

Ҵ ߿( ⃞) ݥ ܲ 湌ܲ Ӥ 湌 ܲة

Ҵ 湌 ߣ ߯ ߣ

߲Ҵ Ҭ ۡ廩 Ү

߲Ҵ ߲ 湌ˬ湌

߲Ҵ ٰͷ߲

߲Ҵ ߲


() ݫ() ٽ ٶ Գ Ұ ͩ ڸ ٥Ө

Ҵ 湌

Ҵ 湌

߲Ҵ ̺̪ ߯

Ҵ ޫ ܲϨܫ 湌 Գ ݹ

Ҵ

Ҵ ҭ -

Ҵ

Ҵ ܫ

߲Ҵ Ҵ ͯʩ

Ҵ 湌 ܲة

Ҵ ϣܫ ̪ܲ к ة Ҿ 羣̭

Ҵ Ѩ Դ

Ҵ


ٽ

Ҵ ݫ

ͺݫٽ ݫ ٽ ؿ ͺ ͩ ݫ ު ު ͳʦ

Ҵ 湌 ̺ϣ̿

߲Ҵ ߯ (Դ) 湌

Ҵ ѶݻԳ ʫ޸ ߩ٣ 湌 ڪͷ

Ҵ ̸ Ԫ٣ߣ Ҭ Ҵ Ԩ

Ҵ ҭ 湌 ߯ ߣ

Ҵ ߲ ߲ ߲

߲Ҵ Ҵ Ԩ

Ҵ ߣ ۰

Ҵ ӹ үثк ߲ ̺


ګګ ٽ ٥ 雞 Գ Գ Գ Գګ ګ

Ҵ ߲ ̸ ڦ ʫϡ( ߲)

Ҵ 湌 Үܲة Գ

߲Ҵ ߲ ߣ Ҵ޸

Ҵ ߣ ̪ ڤ 湌

Ҵ 羣 ̺

Ҵ ֵ ܫ

Ҵ ߾

Ҵ ܲҭ ٤湌 ܲ

Ҵ

Ҵ 湌 湌 湌 ߣ

Ҵ ܫ ٤湌 ܲ

߲Ҵ ()


(ͯ ߲- ڱ) ٽ ү Ϣ ػ

Ҵ 湌 Ѧ

߲Ҵ ̺ ߲

Ҵ ݻ (ݻ )

Ҵ ڤܲ ˣܲ

Ҵ

Ҵ 湌 ۾

Ҵ ܲԳ ٤湌 ܲϭ

Ҵ Գ ʫ

Ҵ ܲ к ʩ

Ҵ צ ݩ ̪ ٳ 噬

Ҵ 湌 湌 湌 ͯ ܲ ܲ ʦѺ ̪ ̸ؿ ܲ

Ҵ Դ ܪ


(ء) ݫ湌()( ) ΰ

Ҵ 湌 Үܲة

߲Ҵ ޽ Ҵ޸ ߲ ߣ -۰

Ҵ

Ҵ Դ

Ҵ

߲Ҵ گ׺ Ү


ү ݫ ٽ٤ ҳ ׫ ̸ ٥ ׵ Ҭ ʫ 羣 Ҭ

Ҵ 湌 Үܲة

߲Ҵ ߲ ̺ ϴ 湌ҳ

Ҵ ۡϭ

Ҵ 湌湌 Ҭ

Ҵ

Ҵ ֵ Ҵ ۰ Ҿ

Ҵ ܡ

Ҵ ̺޽ ߲

߲Ҵ ̺ ҳʪ

߲Ҵ ˬ湌

߲Ҵ ܲ ܫ ܲ 湌ˬ ʦ ڦ ٤ˬ ̪

߲Ҵ

Ҵ ߲ 鸛 ߲ ί ߣ߲(߲ ߲)

Ҵ


߲ ߲


Ѻ ߲ үڨ Ѷثء ثء ثء


үڨ() Գ ݫ ٽ ګҳ үڨͩ(ګ)

ܬ ͺ -ߧ -ʹ姊 ޽ ҿٽ

Ҵ ۡ ͵Լ ߲

߲Ҵ ߾

 Ҵ

Ҵ ܲ ڤ ʦ ܲ ءߣ ݨ ̪ۡ ̪߯

Ҵ ߲ ޽ ߣ߲

߲Ҵ ̺ ة

Ҵ Ҵ ۡ 廩

Ҵ Ծߣ ߲ ҡ ݻ ҡԱ ު ͺ斁 ͳ ڤ Դ

Ҵ Ҵ

Ҵ ߣ

Ҵ Ҵ ̺苻(苻ݬ) ۰ڪ 苻̱ ͯ ܨ-٣

߲߲Ҵ Դ ޼

߲Ҵ Դ

߲Ҵ ϣ̺ ϣ˭ 湌

߲Ҵ ʦ Ҭڦ ̺ ̺ Լߣ ̪ ߯

Ҵ ܫ

Ҵ ܫ Ҵ Ҵ

Ҵ ޫ

Ҵ 孛۰ ҮϪة 跪ٰ

Ҵ ϣ

Ҵ


湌 ٽ() ګҳ ٥ӹ ڨ ͩ

Ҵ ߲ үڨڱ

Ҵ ڱ ܫ

߲Ҵ

Ҵ ܲ٥ к ܲ Լߣ ߲߯

Ҵ Դ ޼

Ҵ ߲ ܫ ܫ

Ҵ ڤة ܲ ڱۡ ܲ ̪ܲ ڱ ڤܲ ؿ ʦ 嶮μ ܥ ߾

Ҵ үڨ ϣ

Ҵ ߣ Ѩ

Ҵ ڦκ к

Ҵ ߲ ܫ ߣ ߲

Ҵ


ث( ثء ۰橛 橛諴 橛 橛 ٣)(橛 ()橛) үڨ ٽ(Ү) ګҳ ҳ үڨ߲Ҵ ϣ үڨ ̺ ϣ ͱ ̸Ѷ߯ ֵѶ ̸Ѷ ͱ ̸ Ҭ Ѷ ء

Ҵ ϣ ߾үث ڱԱ

߲Ҵ

Ҵ ߯

Ҵ

Ҵ ̺ϣ޽

߲Ҵ

Ҵ ܲܫ ٥ ߯

׿Ҵ

Ҵ ڱ

Ҵ ة -٥ ޽

Ҵ

Ҵ

Ҵ ߣ ׵ʫ Դ

Ҵ ܫ Ϣ ܫ

Ҵ ڨڭ ʩ

Ҵ ܲ Ҭ ܲ ܲʫ Ϩڨ Լߣ Φ ة߾ߣ ܩ ܲ

߲Ҵ ϣܫ ߲ܲ ߯ ڤ ͱ ͵ ܲ߯ܫ Ҭܫ Ҭ

߲Ҵ ߣʩ

߲Ҵ 羣

߲Ҵ ϣܫ

߲Ҵ ϣ ̺ܲϭ

Ҵ ߿

Ҵ ڦ


ثء Ѷ ٽ

Ҵ ܲ艘 ܫ ̪ܲ Ϣ Φ

Ҵ ҡڱ ̸

Ҵ

Ҵ 欿(欿 歃) к ٤- ܲ ̪ ˲ ܫ

Ҵ ߣ

Ҵ ٤

Ҵ ϣܫ Ҵ߾ (٣)

Ҵ Դ۩٣

߲Ҵ ߲Ҵߣ(߲Ҵ ߲Ҵ ͺ٣)

Ҵ ߲ Դ֮ 袤( )

Ҵ 湌-湌 ٥

Ҵ ٿ---ӹ-- ϣ ܲ ̺ϴ ܲϭ ڱ

Ҵ ٥

Ҵ ܫ ٤̪ ߯

Ҵ ܲ Գ

Ҵ ֣ Դ

Ҵ ߲


()ثء ٽ ڱ Ҭ湌ҳ

Ҵ ί

Ҵ Դ ܫ

߲Ҵ ߲ ϣܫ ٰ گ ʥܲ Գ ̪

Ҵ ڦ ٤Ү ܫ

Ҵ ͣ 遘 Դ

Ҵ 湌 ߲ ϣܫ ̪ٽߣ

Ҵ ʫ ޽

Ҵ 湌 ߲ͣ ߲Ҵ-ߣ Ҭ湌 ܫ ߣ

Ҵ ү ү ߲ ۰ ٤ίԳ

Ҵ ͵Լ ߲

Ҵ ϣܫ ߣ

Ҵ ީ ߲ ̸ ( ) ۰

Ҵ

Ҵ ߲ ٿ ̺ 湌ҳ -

Ҵ ϣ ߱ к ̳ ϣܲ ٿ ̺߲ܲ ϭ

Ҵ ϣ ϭ ٤ ܲϭ ϣ ̺

Ҵ ʥ ڭ ߲ ʫ ϣҭߣ ̪߾ κʳ

Ҵ ܫ ٤羣ί ϣߣ

Ҵ ߲ ̸ Դ () ٣ܡҴ ݫ 羃̵ ̸ 歛ҳ ҡ ҷ ߲ڰ ʫ ͯ陁 嫗ʫ 嫗 Լ ڤҳ ڰ ؿ ު ڤ ҳ( ۪) ܬ߲ 


Ѻ ثء


ثءء ( ) үڨ ٽ ѷҳ  Φ ͺͩ Ҵ.

  ثء ٣ ٻ ީ    菟-ҿ͵ ۰ .

߲Ҵ ߲ ֵ ҳ ߲ ٤  .

Ҵ ߾ ٣ڱ ۰ κͯʫ  ӣ۰ ڱ ߾ .

Ҵ -گ--.

Ҵ Ү ٣ ( ̸Ҵ ) ٤޼ .

Ҵ ۡϭ

Ҵ Դ ߲ ߯.

Ҵ .

߲Ҵ ߣ ߣ ٨ ٣ ۰ 嶮 ߣ ʦͪ Ҭ 誑ͱ ۯ߯ ϫ.

Ҵ ݻ .


ء (ݤ ٴ٣( )) ٽ ΰ.

߲Ҵ ̸ߣ.

Ҵ ܲݻ.

Ҵ ߣ.

Ҵ ֵ ί .

Ҵ ۰ڪ.

Ҵ ߲ ʥ̺ .

Ҵ ʥ.

Ҵ .

Ҵ ѷ ڦ ϣ پ ʫ ̺ ڪ ٣ ̺䝴徧 ̸ ٣ Ѩ ӹ ڱΦ߲ ӹؤ ߲ʡ ۡ ܻ ҳܻ 餽 ̸پ ڪ Գ(Գ) ߲ پʫ Ҵ ܻ ߲׺ ˻ 喋喋Ϣ (Գ) Գ ߯ު Գ ̸ ުԳ Լ ު ު ު ڤ ʦ ʦ Լ Ө ު(ͮ үثԳ() )Ҵ ֵ߯.

Ҵ ߲ ٤ ߾ ߾ί

.

Ҵ ί ߲ ҿ ڪ˽ ߾ .

Ҵ ߾.

߲Ҵ Ҵ Ҵ.

Ҵ ίʫ.

Ҵ .


ء ߲() Ҵ ٽ ҳ Գ .

Ҵ ί .

Ҵ ߲ ܲݻֵ Үܲة ̺ .

Ҵ ߲ ʫ .

Ҵ ؿ κ ٤ 俾.

Ҵ ϣ Լߣ ϭ ̺ ߲̪ ߯.

Ҵ ̺ ( ) ί .

Ҵ ϣԳ߱ ߲ ϣ ܲ ٤ ̪ܲ ˣ.

Ҵ ߲ Ҧ ڤե ե ʰ ʥʩ Ҭ٤ կ ե ե٣ʥ ٤ ϣ .

߲Ҵ ٤ͭͯ-ؿ߲() ե ͭͯ ʰ ؿ ٤ Ҧ .

Ҵ ٤ ̸ ީ ( Ѻ) ҳ.

Ҵ ٥ ٥襛ʥ ηߣ - ܲݹ ޥ߲ҴߣԴ ̪߯ к -ؿ ة.

Ҵ ߣ ߣ ˲ ߣ Ҵ .

Ҵ .

Ҵ (?)ߣ.

Ҵ ݻ үث߾ ߾.

߲Ҵ ܫ ߯ ʥ ٤ 栴Ӫڦ ϫ ܲ ˽ Ϣ ߲ ˭ ҬϢ ۯ ڸ.

Ҵ ̺.

Ҵ ե ٤ݷ ̺٥κ ޽ .

Ҵ ̺۰ڪ .

Ҵ ߲ ̺۰ڪ.

Ҵ ̺۰ڪ (?)ߣ ӹ.

߲Ҵ ̺۰ڪ.

߲Ҵ ̺۰ڪ.

߲߲Ҵ ߲ ̺ μ .

߲Ҵ ߲ (߲ؿ Եؿ ߲Ҵ )ר.

߲Ҵ ܻ ׾ κ ڸҳ پ ߲ پ ˭ ߯ ߤ ڸ ٣ بԳ ʰ ߣ ͺ Գ ׵ Ҭ߲ ʫ Ϩ ذ ڸ ٣ ϴ ؤ ߾ʡ鬘 Ҵ Ҵۥ 効 .


ء () ٽԳ Գ ͺء.

Ҵ ߾ .

Ҵ ܫ ٤ ̪ ߲ Ү.

߲Ҵ ̺۰ڪ ߣ().

Ҵ - 䔉ߣ-ث-Ү .


ء ٽ ؿ(ؿҮ) ءҳ ؤ ҳ ٥ӹ.

Ҵ ߾ ٽ .

Ҵ ܲݻֵ.

߲Ҵ ݤ ݻ.

Ҵ ݤ- .

Ҵ ߲ ݤֵ ݷ ݤֵ .

Ҵ ߲ ٥ϴ.

Ҵ ݻֵ .

Ҵ үڨ ۰ ӿ ߣ Ḁ ߣΰ 桴 ۾Գ٣ߣ ʦ ʦ 泬 κ ӿ ϴ ˿ ߣ 潦 κ Լ ʦ .

Ҵ ߾ ߾.

Ҵ ߲ ϴ ߲ؿ߲ ۡ.

߲Ҵ ݤֵ ߣ .

Ҵ ٥ ߲ ߣ .

Ҵ ߾ݤե.

Ҵ ߲ Ӿϴ ̺۰ڪ ߲ʫ ϭ.

Ҵ ߲.

Ҵ ޽үث- .

Ҵ ̺үث߾ ۰ڪ ذ ߣ-箒 ٥ ߾ ٥.

Ҵ ϣߣ ܲؿ .

Ҵ ̺үثؿ- (?)ߣ.

Ҵ ߲ Ӿ ۡܲ.

߲Ҵ ϣצ ܲϣ ٤ ϴ ުڦ ޸Գ ٤ Ҭڤ ϣ ϣٰߣ.

߲Ҵ پ .

߲߲Ҵ ̺ ܲ ϣѺ ܲ椴 ֵͳ .

߲Ҵ ˽ .

߲Ҵ .

߲Ҵ 酺߲ .

߲Ҵ ٽߣ.

Ҵ (?)ߣܫ 椴 ۡܲ ݹ .

߲Ҵ ̺۰ڪ Ҿ ̺ߤ޽ ܳ-߲ӫ.

Ҵ ף Ү Ҵ --߲ Ү ߲.

Ҵ ܲݻ ̺ .

Ҵ ݤ Գ ߲ ˽ ե ܲ----- ߲˽ --߲̱ܲ к.

Ҵ ̺ ϣ .

Ҵ ̺ ̺ ϣ .

Ҵ ߲ Φ ̺ ީ ҳ߲Ϣ ߯ ̺.

Ҵ 椴 ̪ ѷ ҳ.

Ҵ ̺- ϣҦޢ ϫ ڤ裘 ˵ ˵ ҬΥة ߲߲ 搴 噪̪ ߯ Ҭ˽ ̺.

Ҵ .

߲Ҵ Ϸ߾ () ܴ ̸ ߣ ̸ 敝 ݶ ʫ ̺ڸҳ ߾ ҳܬ .

Ҵ ݸڪӫ.(ͯ κҴ ( ) κҴ )߲ 


 Ѻ  

ء غ ҳ ٽ ؤ غ ΰ٥ ءغ ߾ʹ ӡܴ غ غ <><><><><><><><>Ѩ <><> <><> <><><><><><ͺ><> ҳ <><><> <><><><Ѩ> <><><><>(<><>...,߳͹ )ͺ .

Ҵ Ҭ ̺ Ү͵Լ ̺.

Ҵ ݥҴ Դ ̺ ܫ.

߲Ҵ ߲ .

Ҵ ̺ ٤ ݫ ̺․ף(ף) .

Ҵ ߾ ߲ Ԫ ף ˻ ĸڦ ڤ ĸ ܲ ڤܫ ٣ڦ <><><><><><ܲ>( ) Ҭ٤<><><><ܲ><><><>( ߳ ) Լߣ ˣ ̪߯ ϴ.

Ҵ .

Ҵ ߲ ߲ ϣܫ ߣ ٤ ϣܲ к ߯.

Ҵ ٤ ܯ.

Ҵ ̺ ٣ί ˻ ٥߾ ί ػ߲ ۰ ϣ@@<>@<>( ) ̺.

Ҵ ̺۰ڪ ܲ ϣ ̺ ͱ ܲ ԴԽ․․ף Ҭ̺ϣ ԴԽ ҳ ڤ ڪΦ ϣ ܲ ϣ ڤ٣ ̸ܲ Գ ˲ ܲة Ҭ٤ ֺ ܲʦ ٤ ϭ ӣ̤ <><> <><>(<><>, ) <>ܬν ͱ ٤ ؿݹ Φ˰ ϣ ڤ ۯ .

Ҵ ̺۰ڪ ߲ ϴ ̺߾ ϣ․ ׫ ܲ Ѣ (,ݤ) ̺ ٤ ϭ (, ܴ ݤ) ޺̺ ߲ ϣ․ (,ݤ)ͪ ͱ ۡܫܲ ӡ ʦҴ ͩܲ ٲ ڱ ӡ ܲ ̸ <ܲ>(<>,ݤ) (,ݶ)(,) Ѧ ҳ(,) (,) ˣ   ٲ Ϩ ڼһ ̺(,ݤ) (,) ʦԼ(,) ̺ܲ ߲ ӣ (,)ީު․ͱ.

߲Ҵ ̺۰ڪ ̺獎 ϣ ٤ʫ ܲ ٥Ҵ ̪ 獎 ϣ@ ϣ ު ܲڱ ʦ ٤ ܲ к .

Ҵ ̺۰ڪ ڱ̸ ݥϨܫ ٤<><>(<><>, ) ʫ <> <߲><><><٤>(<><>..., Ϣ ڱʫ <>ݥ  Ҭ ͨ Ҿ ʫ ܲ ԳΦڦ ʫҳ ߲ ף ϣ ߲ۡܲؿ Ӿ߾.

Ҵ Ӿ․֯ ҳ ܲ к ߣ.(,κҴ ,,Ҵ,,.)

ڤ ͯ ު ӣ ˧ ҳ ʦɷαбۮ Өʫ ݦҳ կ ޶ ݡ ʦ.


ء ٣غ ٽ () ٽ ٥ غ Φ.

Ҵ Ӿ ߲ ߾ ̺ ٤ ̺ ۰ ׵ () ܲߣ․ڨ․߲ ̺ ؿ Ѩ ָ ̫ ̪ ߲ .

  Ҵ ̺ ߲ ܫ ٤ԽԴԽ ۡ ߲Գ ̪ ( ,)ܲ ߯ ܬҴ ڱ ͺ ѺҴ ٤ ̺( ) ̺׳ Ҿ ̸ κ˻ ܴ ̸ ձ Ҵ ˭ צ Ҵ ܲ Ү ֵ߲߾ ٥ Ҭ٤( ) ߾( ) ϣܲ ή ߾ դ̸ܲ ߯ ڤ .

߲Ҵ ή ٤․․․ ( ) Գ߱ ڨ Ҭ ̱ ٥ ̽ ڤ ʥܲ ϫ ̪ ߯ ةؿ ܲ ʦ.

  Ҵ ̺ ͱ ( ) ̺ ( ) ( ) ͩ(ͩ ) ڪ ( )( ) ˬ(ˬ Զ ) ( ) ( )ȲȲ ٤ ( ) ؿ۰ ߲ ʫ( ) ʩ ݤ ޼Ҵ.

   ߲ Ҵ ͺ ުܴء ͳʦ٣Ҵ Գ   ʦΦ.

  Ҵ ί ݻ Ѧ⡴ ̺(̺ װ)   .

  Ҵ ۰ݤֵ ̺ ߲ Դ ڦ ͺ.

  Ҵ ̺ .

  Ҵ ߲ ݻ ڤ ڦ ݤ߲ ߲ ( ) ֵ .

 ء ()( ) ٽ٥ ٥ ͳ ʦ ذ ʦ ߲ .

  Ҵ ٽ ٤۰ݤֵ ֵ ۰ݤ̫ ̺ ٤ݤ߲ ̺.

  Ҵ ˧߾ ϣ ܲ ߲߲ ̺ϴ ߲ ̺ԴԽ٣․۰ ̪ۡܲϣ ( ө) ․ ʪ קҮ.

  ߲Ҵ ߣ ̺( ̸) .

  Ҵ ߲ ߣ ߲Ҵ ڦ   ()ڷ ڷ.

  Ҵ ߲ ֧ ԴԽ .

  Ҵ ޺ ̺ ܲݻֵ ˰ ܲ ͽ ٤۰ ܲ Ҵ ͺͱ ʫ ٤ ߣ ٢


Ҵ ߾˧ ߾ ߲ ٤۰ Գη η ߲ؿڡ줡页ݡ( ߲ ) ӿԳη ()ܲ ӡᢡ굡( ) ․․ ܲ ۰ۡ ׵ ̺ ܲݼ ۰ڪ ۰ ܲ Դ ء ڤ ۰ ̺ ܲة ۰ ٤․․() ܲؿ ߣ ͭ(ͭ)ܲ ߲ ߲Գ ذ ذ ̸٤ ڤ٤ Ҭ ί(ί) ة Ҵ Ѩ ߲ (ࡦ )ίҡ ˣةӤâ ݹ ᶡӡ ͭ ͭ׺冑 ʥ Ҭ ʦ Ҵ Ҭ ίͱݫ ު ⢱ ͭ ͨة ׵ٱ ̸߲ ˯ ̪ ͭ ․ ۰η ܲ ̪ ۰Ѣ Խ()ڦ ̸ߣ Ѣ ̽ Ҭڦ ۥ ۰ռ ܲܨ ۰Ҭ ʡ ܲ ڡԴ ۰ Գ ߾ ۰ʿ ߲ ˽ ±ة ݫ߯ Ҵ ٤ ۰ ˽ ڤ˽ ̺ Ҿ ۰ ߾ ذٰ׵ پ پ ̣ ͺ ̣ پ ܲ ͷ ߯ ߲ 줡̡ ˰ 𭡴殡 ࡵ․֡ ܲ к ӣ ߲ ܲؿ ׺ߺ ․ ܲ ۰․߲․ؿ ߺ ․үث ߲ ߺ ˽ ׺ ̪ ߾ߺֺ ̺ԴԽ ߲Ҵߣ ء ء ٤ ڪ ί ϫ ˽ ߲ ߺֺ ϣ Ԥ Ҭк 줰 () ․․․  ܽ ․․ӹ η үث үث.

Ҵ ҭߺ ٤ ․․ ߾ 뿰․ ϭ ߲ () ̪ ͯ к ޹ ()ܲ ߾ߣ ̪к ڤ ̺․․․ ϭ ʥ ڤʥ Ҭ () ϣ к ߣ ޫ ׺ ة Ѹ ϰק ̿˵ ة․ Ү Үҳ ̭ ˭ ͱ ϫ ʩ үث Խ ԴԽ ί ة׵   ߾ ڤݵ ڦ


߲      


Ѻ ߾


ء ٽ ٥ ҳ ( )ߣ Ү ժ ʫ     ( ) ͺ ӿ ̸ Ҭ ҳ ٥ ݤ Ҵ ܲݻֵ Ҵ ۰ .

Ҵ ․ ͱ̺۰ ߲Գܲ ϣ ٤ܲ ٤ ․․ ․․η ․․߾η ․․η ί․․η ․ӹί․η ․η η η Ӱ  ׺ ͱ ( )ߣ  ʦ ( ) ̺ η ߣ ߯ ․η ․․ηн ߾ηٿߣ․ߣ ܲ ӹ․ʡ ͯ ʡ ڪ ڤ ӫ ܲ ٤ Գηױ .

Ҵ ν ٤ݤ߲߾ե ٤․ ڷ․ؿ ݹ ޼Գ ܽة ߲ Ԥ ߪ ․ ܲ ̪߯ ߲ؿ ̺֮ ݹ ȣ ة ̺ ۰․߲․ۥ߲ ۰   ڤܲ Ԥ ϣܲ ؿ ӹ ܲؿ ․․ҿ ․ ()˽ ͺί ˽ ߲ ٤ ̺۰ڪ Ү ̺η․η ܻ ۯ ܽ ٽ ߾ ߲? .( ڱ)

߲Ҵ ߣ ݣߣ ․ܲ․ ڨ․˽ ͮԴԽݤ ͮԴԽ ڦ ͺݩԳ ͺݦء ׺ױ ۰ ԴԽܲ () ߯Գ ܽ ˣ Ҭܲ ̺ ܲؿ ڪ ݤ (߲) ()․׺ ݦ ․˽ Լ к () ׺.

Ҵ ίߣԴԽ ٤ ․ зױ ߲ ߺߣ ԴԽۡܲ ̺․ݤ ե ٤․․ί․ ․ߣܲ ݤܲة ϣ ۰ ․․.

Ҵ ̺ ․․․ 樷ױ․ԴԽݦ ߣ ݦϣ֧ צ ̺ϴϭ ۰ ױ․ױ Ҵ ݦ ֵ ة Ѷ ڻ ̿ϣ ܲ(ܲ   ․) ( ) ָ ڪ ޺٤ ̺ ݶ ٲط ( ݤТ) ͳʦ ͫ(ͫ ) ֵ ͩ Ю ͯ ҥ ͺ ء(ء )ʳݦ ԴԽ ̿ ٤ ̺ױ ( )( ) Ѷ ( ѥ ) ߲ ܲ ܫ ٥(   ) ( ) ب ͺ ؿ  ( ߾) ( ݤТ )   Ӧ ․․ ݩ ߣ  ٥ ․ ̵ ․.


Ҵ Դ   ․߲ үث ϣ  ܲ   סԳη ̪ϣ  ϣ ․߲․Ϣ߲߲  ί ڪ․․ʫ Դݤ () ܽ( )̺.


Ҵ   ߲ ․ ݹס  ٤ί٤ ̺үث  ٤․ Գ ܲ ․Գ   ߲ ̺үث˰ ծܲ ԽܲѢ ڤ ܲ( ) ˰ ٤ ϣ .


Ҵ ث ̺ ߲ ٤η סԳסηԳη߾ ߲   ( ) ֱ  ˪   ( ߾)η  ․․․․․․․․?(? )η ()․η  ․․( )η Գη ί․Դ․η ․․η ․․η  ․η ․Ӱη  ݤ ̺( )ڱ ͱϣۡ ̺ ․․Դ ܲة ݹ ۡݹܲ Գηۡ ܻ ڿߣ(ߣ)  η ϣܲ   ϣ  ̺ߧ ․․․ؿϢ ․ ․․․․ ϣ ۡ ڤ ܽ ܽ ߣ Ү ߯ ֵп ڦ ܽ ߣ ߣ ڦ ݨ ʣ   ߣ  ϴ ֵ Գ ۱ϭ үث Ҵ ʥ ̸Ӯ ϣ ͱ ܲ ϣ ͱ ߾ 䨡 .


Ҵ   ί ٤  ϴ ̰ ָ ͣ ܲ˴ ٤ ϣڱ к ܽ ٢ ӣַ ʮ ڱ ҷ ڱ ʦҮ Ҵ ̸ ۯ ֵܽ Ԩӣۯ  ڪʦ ޸  ڷ ٽ Ҵ ߲  ․․ ߲  ۡ ̺Ѷߣ ̺․ ٤ ۯ߲ ڤ ߲ ʦ ϴ ̺үث Ҭ٤ ͺ Φ Ѩ ͺ ̤ ة( ) Ү ί ߲ ( ) @ .


Ҵ     ߲   ϣ ܲؿ ˰  ܲ ܲк  ʦͪ ܲͩ ܲ ϣҴ(Ҵ ٿ) ٿ  ˰ ߯ί ( ) ̸ϣ ̺ ͱ ͩ Գ̸ ܳ ة Ѷݻ ߧ߲ ̺ԴԽݤ Ҭ̺ة ( ¹ گ) Ъ   ܲ ․․․ί․ί߲  Ү ί ̪ܲةܲ  ․ί․ӹί․ (?)ʿ ͡ ̸گߣ ϣ  Ҵ ٤ϣ ٿ (  )ߣ ء ͩ Ҵ ߧ ʫ ߣ Ӥ ׵ ʦ ٤ ު ̺گߣ ٤ϣ ڷ․ˣة․․̵․ Դ ٣ ί (죡 뻡 ʦ͹).


߲


 .

Ҵ ۡܲ ܲϢ к ̪ܲ ߲߯ ڤܲα( ) ̺․ܲ ڦ ̺ܲ ʥ ܲ ߲ η η ؿ ߲ ٤Ѣ Ѧ ܫ ݤ Ϩ ۰ Ҵ ϫ ˻ڦ ͵ ٥ Ѩ ͯܨ ݦϭ ʬ ҡ ة ڸ߾ Ү ޺ ٥ μؿ ׺쿬 ܲة Ѣ  ߾ ߣ ʫ ܲة Ҵ  ޫ ܲ ˭Ϩ ة ٤ ѥݫ ٲ ѧ ܲ Ҵݨ ޥ ո ͽ ʣ ٤ ݫު ٣ ݫ ء ܴ ۰   ٤ ڤ ̸   ڦ С Ү ˭ Ҵ Ѻ ק ž ߿ ڱʥܲ ׽ ڤ ٤ κ ȣ ˣ  ܲ˰Ϣ Ѩ ڱ ܲ ݩ˰ ʦϴ ڻ   ܲ ԡʰ ܽ ۰ ܣ  ʰ ٥ ʽ  ڤ ӿ ٰ Ҭ  Ѩ ժҴ ޻ߣ ߿ Ѧ٥ ׵ ҡ ̺ݻ κҴ Ģ ުͺ  ߣ ު ҳ ܽ ͪ Ѣ ڤĢ ʫʫ ڱ ݥͩ ޺ п ͯڱ ؿ Ҵ ߾ڱ  ҥ ٤ ۡܲ Ҵ ˭ ͣ ̺ٻܲ ܲ˰Ϣ Դ ι ׺ܲؿ ̺ ܲ ˰ ݤ ݥݤ ݤ ݤ ٻܲݹ ܽ ϭ ݥ ؿܲ Ҵ   ˰ ܲ ܲ ͩ ܻ ʦۡܲة    ۡܲ ׺ ܲ ܲة ۰ ܽ ݥݤ ԳӨ 礽ٴ Գ ϭ ڱ ݹ Ģۡܲ Գιױ Ģ̺ ݤ͵ ױηٻ ԳӨ ԳӨ ׺ܲ ױηٻ ( )ߣ ߣ ( ) Գ Ģ ̺ ˭ܲ ߾ ة ףҴ ױη Գη п ة ܲ ܲة ܲ л ߾ ʦ ܲة ߾֪ ܲ ڱԤ Ԥ ܲ ܲʫ ڱ ݤ ޺ ؿ ü п ة Ҵ ܽ ܲ ׺ܲ ʫ Τ Դױ ͵ ϭ ؿܲ Ҵ ܲ߾ ʫ ݥ ף߲Ҵ η ܲϭݤ ܲة ۡ ׺ ܲ ߾ ׺ ˽ ۰ ڻ˽ ܱ ͳ Ģ ڱ˽ ʦ Ģ ڱ˽ ʦ Ӯ Ҵ ݥ˽Ģ ̺ Ӧ ͣ ު Ģ ߣ Ӧ Ģ ױ ߣ ͣء ˲ͣ ߧ Ҵ ڤηס ٻ ̺ܲͣ ܲة ʦԼ ̺߲ ̺ۡ ܽ ڱ Գ ˰ η ܲة ݹ ܲ ֵ̺ݹ ڤ ܲة ߲Ҵ ̺ʩ ܲة ݹ ۡܲة ݹ ٻ ܲة ܲ ̽ ܲة Լ Ѩ ڦ к ܲܽ Ҵ ź ׫ Ҭ ש Ѣ ͪ ܲ ڤ ϫ ء ܽ ܽ ʥϫ ߲Ҵ ί ݶʫ ڱѥ Ҵ ? ҿ Ү ޺ ʫϼ ڤ ϫ ҳ ʪԴԽԴ ͪ ܲ Դ Ҵ ߯ί ۡܲ ʦ ۡܲ ̺ί ͪ ة ۡܲ ֵί ̺ݤگ ݤ ܲة ͣ ֵ ڱ ߣڱ ߲Ҵ ܽ ̸ ܬء Ҵ ̸ ʫ ʦ ʫ Ҵ ۡڤ ʿ ̺ۡ ӹ ڱڤ ϰʭ ̸Ϥ ڱγ ( ) ӹ ηٳ ۡ ڱ η ު ôϫ Ϣ ʫ˿ ̺ؿ קػ ˰Ϣ ڱ ̸ ̸ ЭΫ ηѨ ׵ִ սʥު ܲڱ η ͮԴԽݤ߲߾. ԴԽ ܲؿ ϵפ ۰ ̪殼 ʦ .

Ҵ ̺ ͯ к ʥ к ( )ܲؿ ߲ܲؿ   ة к ܲ ܲϣܲ ( ) ڦ ܲ     ߣ        ߣ ߲ ۰ ܲ ܲ ̺  үثܫߣ  ܲ  ة    ԴԽݤة  ߣة ߾ ٻ ϭ ڱ߾ ͱܲ ( ϫ) ϴ ٣ ڱ ٤ С ٳڤ ٤ ߣ ڱ Ģ ڱ ٤ ٥ ܽ Ը ߯ ׵ ˽ Ҵ ު ̺ Ģ ٻ ߲ؿ߲  ߲ؿ߲          ߲ .

߲Ҵ ף ˭ ߣ ߯ ߣ (ͯ)  ߣ    ߣ  (٣)  ӹ  ؿߣ  ̺ ܲݼ ܲծܲܫ ܲк ܲ  ӹ ʦͪ ܲϣ ծܲ     ܲ .

 Ҵ үث ҡϣ ͺ ί ڦ߲ ͮԳη ۡܲ Ү ߣ ף ߣ ٤ (Ҵ ϣ ٤ ٣) ܲ κܲ.

Ҵ ܲ ܲ Ҭ̺ ί ϣ ڤܲӡܲ ݫ ( ) ܲ䨼 ة ܲؿ ̪ ة߲ؿ߲ ܲ ̺ ۰ڪ μ μ ӹ ܲծܲ к ֵ ܲ ֵ  پ ܲܲ ة.

Ҵ ݩ ܲԳ ֵ ܲ к .

Ҵ ߲ κ˻ڦ ν .

Ҵ ݤֵ ʥ۰ݤ ߲ ԴԽ پ.

Ҵ ܻ ۡ п Үڦ ߣ.

Ҵ ί߾ ߲ ӫ ( ίҳ) ͩ ٰͮ ʦҮ ʫ ҳ к ڸ ϣ ߾ ί ܴ Ү ϫ ġ ҳ ׵ ߩ ͭ ܿ ֵ ν ު ݫ ڱ ̺ ڤ ʥί.

Ҵ 䯣 ߲ܲ ν Ϸժ۰ ݩ Գ Ҭ Ϣ(Ϣ )߾ ѿ к˲ ָ ߾ ݫ гҮ ܲ ݷ ʫ Ү ڸߣ ַ ʦ ݶ ٳ ̿ ٣ ͯЦ ߾ ڨ ذ ʦ ϯ ߣ ߣ ̸ ڤ٣ ؿѦ ʰ߾ ۱  ި Ժ ذ ߿ ׾ ުե ձ ͷڦ Ρ ܫΤ ު ֵ̫ ͱ ֵ߲ (Ф 3 )


Ѻ   (   ٥(٥; ) )

٥ (٥)   ٽ () ҳ ҡ ݫկ Ҵ ͩ ̺ ί.

Ҵ ߾ ߲ ̺ Ю ֵ 줹 ָʫ Ү ު кݣ Ҭ ٲطί ѧ߾ Ϣ(Ϣ ) ҡ ̿ Ү лѢ ߾ ۡ Ҭѥ ߿ ذ ܲ ( °) Աߣ ˽ ϼ ܽ ߲ ө Ω   ܲة ۯ ͱ۰ ֵ ί ߾Ю ί ܲݻֵί ߾ ٤ ӡ Ҭ ͱ ս ѥ ί ʦֵ ͱ ׿.

Ҵ ݤֵ ׿ ء ݤ .

߲Ҵ ҡҳ ߲Ѣ ҡ ڷ߲ ̺ հ ̺ Ҧݻ߲ ίҦ ڦ Ү ׺Դ ˣ .

Ҵ ׵ ة ۡ ̸ ߯ί ٤ ة.()

Ҵ ߣ ףη ֪ η ߲ .

׿Ҵ () ݤ ߣةߣ͵ߣ ߺ ۡ ̺ ܴ ֵ ܴν Юͫ .

Ҵ ߲ ίη ̺ ٻ ͦ ٻ ڱһ () ˽ ܫ ޹ Գ (߾) ( )  ̺ٻίٻ ڪ ڰ ѹ ʳ湷 Ԩ ()ί .

Ҵ ʥݤ.

Ҵ Үί Ҵ ׿ ߣ Դӹϣ ڱ.

Ҵ ܻ ߣ.

Ҵ ߲ ߲ .

Ҵ (ͽ) ̺ Ϣ ͯ ͺ߾  ֵ ٤ ҷ ߲ ν  ٷ ڤ ϫ ٤ ߾ڤ ܬ ߣ.

ء () ٽ ()ҳ ̺ ԷͮԴԽ ۰ݤ۰ݤ ͺ.

Ҵ Գ ߾.

߲Ҵ ߾ Ҵ׿׿ ․.

Ҵ ء ߾ Դ .

Ҵ .

׿Ҵ ߣʩ .

Ҵ η Դ ߲ ̸ Դ.

Ҵ Ѩ ̺۰ڪ ڤԴ ܲͷٰ ڸ ܫ .

Ҵ ء () ׿ .

Ҵ .

Ҵ .(κ(κ) Ҵ ͯ ߲Ҵ )

ء ٣ ( ) ٽ ء ڤ    ̺ ԴԽ.

Ҵ ί Ҵ

(߲Ҵ)ܨ.

Ҵ ̺۰ڪ Դ ̺.

߲Ҵ ߲ ҡݤֵ( )ҳ.

Ҵ ߲ ̺ ߯ ̺۰ڪ ׵ ۡ Ҵ ߾ Ү ۡڸ ߲ ׵ ̺ ۰ڪ ( )ܻ ̺۰ڪ ̺۰ڪ .

׿Ҵ ߲ ̺۰ڪ.

Ҵ .

Ҵ ߲ ׿ ̺۰ڪ .

Ҵ Ϸ߲ ̺۰ڪ .

Ҵ ߲ ߯ ί ̺۰ڪ.

Ҵ ̺ ߲ ̺ ٣ ʽ .

Ҵ ̺ קڦ̸ ˽ ԴԽͮͮ߾ե     .

߲Ҵ (ί) ̺ ̺ ߤ ߣ Ү Ģ߾ί.

Ҵ ߲ ̺ ׿ ףٰ ѷ߾ ׵ڰ ׵ڰ .

Ҵ ׵ ߲ ̺۰ڪ () ̿ؿϡ ˬ ޫ ׿ ѷԪ .

׿Ҵ ߩ ߲ ׿ .

Ҵ Ҵ͵Լ ڪ ߲ ׿ ף שʾ ̺ ׵Х Ϸ۰ ߣԴԽηҮ.

Ҵ ̺ ةگ.

Ҵ ߾ ݷ߾ ߲ ҡҳ ߣ߲ ߿ ٤ ߣ ׿ .

Ҵ Գ .

Ҵ Դ ̺ث ܴ۰ڪ پ .

Ҵ ߲ ̺ ڸҳ ٣ ݫث ٣ ݫ ҿة ̺ ҳʹ ()() ܬ() ׺ ׿Ҵ Ҵ ڱ ̺ ة߸ڸüׯ ߾ ۰ߧڪ Թί ףϪ ۰ ׾ͮ گ .

߲Ҵ ء ̺ ˽ ҷ ʦʩ ڪ ܽ ۢ ڪ ̺۰ڪ .

Ҵ ̸ ߲ .

Ҵ ̺ ̺(ݤ)

׿Ҵ ̺ ߾ݷ .

Ҵ ̺۰ڪ ׺ ߾ݷ ߾.

Ҵ ̺ ̺.

Ҵ ̺(ݤ)ػ ةϷۥ@ ػ ̵ ׺ ̺۰ڪ ڪ.

߲Ҵ ̺ ׿ ۯ ˽ ڪ ٥ ߲ ե ҡγ ͳ ۰() ʦҴ ʥٷк ߣ Ҭ ʦʩ ҷ ̸ 򱿵 ٤ ҷ ߲ܲݼ ܫ ٤ܲ ٤ίڦ κ.

߲Ҵ .

߲Ҵ Ϩ ̺յ ʥ ݤ߲һ ̪ۡܲީ ߣ Φ յ ׺ ˲ ̺֯ ڪڣ ߲ӫ ߾ ؿڪʩ (ݤ) ̰ (ݤ) ˡ ն ܪ ե Ф ̸մ ڤ γ ު ڰ ߾ ֯Ү .

߲߲Ҵ ίڦ ߾ ֵ ۡܲة ٤ ۰ ׺ ̺֯ ߾() ʥ һ ٤ Ѷ 쨺 ͪ ͺ ߲ ʣ ( ) ͳѨ ʫ 㫺 ӡ پۥ ̺Ӯ(ݤӮ)ӡ ̸Ү ؼ̵׿ ̺֯ ةϷ߲׿߸ۥ׿ ֯.

߲Ҵ ̺ ˰.

߲Ҵ ׿ ̺ ݾ ˰ ӡ ʦ ˽ ۡ (ݤ) ܣѢ ߾ ̺ ̺ Ϸק ߲.

߲׿Ҵ ̺ ө(ө)۰ڪ .߲Ѻ


ء  ٽ ߲ ۰ ܽ ߾ ׵ڰ ̺۰ڪ.

Ҵ ڤ ̺  ߲ ۡ ׾ ͺ ѳ ݤܲ (ܽ) ڪ ̺ ( ) ߲ ̺ Գ λ ܨ.

߲Ҵ ߲ר߸ ߲ ҡҳ٥ Ҩ ߣ ٰ Ϸ߯.

Ҵ ߲ ̺ ҳ ۿ Φڦ ̸ ҳ ߯ .

Ҵ ٤ ܲ.

׿Ҵ ׵߳ ٤ ϯ׵ ߤ.

ء ٽ ء ͺ ҳ.

Ҵ ҡ.

Ҵ ߲ ߧ߲Ի ̺ ء ί ͺݤ߲ԴԽͮ(߾ ߳)һ () ٥ ή ̺ ׫ ͩ ޹ ٤ ٣ ʥ ί ʦݤ߲ԴԽͮһ ܴݻ ҡҳ ̺ Գݤ .

߲Ҵ ̺ ܽ۰ڪ ̺ ة Ҭ.

Ҵ ߾ Դ ͮ ݤҴ.

Ҵ ̺ܴ۰ڪ .

׿Ҵ ͨ ̺ ܽ۰ڪ ߲ Գ .

Ҵ Ϸժ ٥ ̺ܫ .

Ҵ ߲ ߲ ꬨשʾ׿.

Ҵ ף.

Ҵ ߲ ף۰ ί ʥݻ߲.

Ҵ ط ̸Ҭ .

߲Ҵ Դ ͮհ ء ٤ί .

Ҵ ޸ ݫ ڤ B ڦ (ֵ ء ͺ٣ ߲ Ҵߣկ ) ̺ ͵Լ ѱ.

Ҵ ߾ Ҵצ̸ ߾ п ʩҡ ڤ ̺ ˰Դ ʩ кե٣ ؿ ߾Դ ؼؼ ֧ ٣ ߣ ή ͵ 趸¸ Ȳ ޽ ͺʩ ͯ  () ݣ ʾν ߾ ݤҬ ߾

٥ ʩ ܫ.

׿Ҵ ߾ܹ ߾ ߲ Үί ʥݤ 䨨߲ 죨 ߲ ˬ ߣ Ҩ ׿ ߲ ٨ ߣ 䨨 ߲

̨ .( )

Ҵ ѽ ֯ Үίʬػ׿ ί ίϼ Ү ֵ ߲ ׿ ̺.

Ҵ ܲݻݻ ݤݻݤ ݤݤ۰ݤ ݤ Գ ݤ ݻ ݤͷ ݤ ݤ ݤ()ӡ ݤ ܲݻܲ ݻ ߲ ̸ Ҭ.

Ҵ Դ۰ С õ ڥ߾  ֯ .

Ҵ λ .

Ҵ ܨ ݨ ׿ ̺.

Ҵ ̺ Դ ޫ ߾ үئ ө ߣ ׫ ۥ ءӨ ڤե ڦ ڤ   ե ʫ Φ ڤ ե ڤԳ ۰ Ҭ.

߲Ҵ ؿ߾ ߲ ף̸ߣ 컱 κ.

Ҵ ̺ ݻ پû. ( ͯ Ҵ () Ҵ )

ء ٽ ػ ҳ Ҵ .

Ҵ ٤˻.

Ҵ ʫ ޶Ի ߾ ˬ .

߲Ҵ ׿ ̺۰ڪ ʥ٤ ()  ̸ ߲ ̪ ߤ ڷ.

Ҵ ̺ݻ ݤ߲ ٽ ׿ Դ ߿ ף ֯ ߲߲ ̺ ߾ .

Ҵ ߲ ٤ί .

׿Ҵ ͨ ߲ () ׿ ߯ Դ ڦ.

Ҵ ̺쥼 ۯ.

Ҵ ̺ ި ܨ֨ ۰ڪ ׿ ̺ ̸.

Ҵ ̺ ߾ ̺ ̸ ̺.

Ҵ ̺ ߲ ׿ ̺ ֯ڦ.

Ҵ ί˻()  (˻) ߲ ʥݻ ۰ڪ ̺.

߲Ҵ ߲ Դ ߾߾ п .

Ҵ ߲ Դ ȸ .

׿Ҵ ˵Ѻڢկ צ̸ ߾ܲ կܲ ҳ ҳ .

ء ү ݫۻٽ ҳ ҳ(ҳ) ݫ ٽ ߾ ף .

()Ҵ ۡ ˰.

߲Ҵ ̺ ߣ ˰ ޹.

Ҵ Դ ߲.

Ҵ  ߲߾ Ҭ.

׿Ҵ ̺ݻϿ ٤޻һ گ׺ Ҭ ޣ Աϴ Ҵ ݬ ڱ ίݱ ڱ 챸 ٤ ȿ ߤ ߲ .߲ˬ


ء ү ٽ ͩ ҳ Ҵ ۢ ߾ կ  (ʾ)߾ ء Ԥ ͳު ء ߾ ءͩ ؿ ΰ ٥ ٽ ء . ݨݨݨ٥ ί ܲݻֵ֯߾ ˭ ߲ ߲ؿ ˰ ηԴԽ.

Ҵ   ߿ ̺ ۰ڪ ܼ ʫ к   ݻָ   ̺ ٨ Գ ʩ ؿ۰ ݫٽ Ѣ ?? Ү ָ ߲@@Ϣ @@ @ @     ̺ Դ ߲ؿ߲ ߲ؿ߲ ܲ@ ֵ

߲Ҵ Դ ̸

Ҵ ߲ ٥ ߾ ߲ ʫ Ѷ Ԩ ۡ.

Ҵ ˣ ߣ ߿ پ ʦ ʦ .

ڤԳ ڤԳ ͺ ާ˵ ؿ ӣϡϡ ư ʴ ͺ پ ʦؿټ.

Ҵ ܡ ߲ ߣ .

Ҵ ߧ߲ Դ߲ յ Դ Ү߲

Ҵ ̺ ڸҳյ ҳ ߾֯ ˭߾ ܻ ް .

Ҵ үث.

Ҵ ް ߣ ק.

Ҵ Ҭ .

Ҵ Դ ۡ ܲݻֵ .

߲Ҵ ߣ ߲.

Ҵ ߲ ק ̪ ߧ߲ҳ ̺٤ ϯ.

ٽ ٥ Ҵ Ҵ Ҵ Ҵ Ҵ Ҵܲݤֵ Ҵ ͩ.

Ҵ ߲ Ҳֵ֯ ԴԽ.̺ ڭ߲ پެ ߸ ̺ ު߸ ٽ ߣ.

Ҵ ޤ յֳ ޫ ڦ .

٥ ٽ Ҵ߲ ܲݻֵ ̺ӡ ٤ݤ߲ ӡ ڤҬ ٣ ͯ.

Ҵ ܬ ٥ ܲݻֵ ڱ߾ Ž̺ .

߲Ҵ ܡ ʥߣ гʣ г.

Ҵ κ ޽̿ .

Ҵ ̺ ߲ ߾ ؿۮ ߣ ء ݼܨ .

Ҵ ٽ Ҵ ̺ܲݻ۰ ͱ ݤ߲ԴԽͮͮ߾ ٽ(ٽݫ٥ үڨ߲ ٽ ݫ٣ ) .

Ҵ ߲ ̸ ֵ ͱ ۯ ʥ ̺.

Ҵ κ .

Ҵ ̺ ߾ Ҵ ͺ ٽ ӡ ڤʿ ֵ ֵ ڦн ֵ( ) ۡԳ ˲ .

Ҵ ߣ ͷٰ ܡĸ ̺ ۰ڪ ݫ ܲҮ ٥ ܴ .

ٽ Ҵ Ҵ Ҵ Ҵ Ҵܲݻֵ Ҵ Ҵף ڱѦ߾ ް߾ ̺ ͱ ̺۰ ݤ߲ԴԽͮ ߾ ް߲ڦн.

Ҵ ۡҮ ڰ ̺ ߾ѷ .

߲Ҵ ܻ ߣԴԽ .

Ҵ г Ҵ ̺

Ҵ ԴԽ ڦ.

Ҵ ߲ ñ եп ݱ ۡ.Ҵ..Դ.ԴԽ ̣ٿߧ߲

Ҵ ̺ ̸ ܫ Ԩ .

Ҵ ԴԽ Ҵ ϴ ߣ ߲ .

Ҵ ѷߣ Ҭ ۡ ̺֯.

Ҵ ͤ .

Ҵ Ҵ ܻ Ҵڱ Ӫ ߾ް ߾ ߲ ٤ԴԽ ȥԳ ̺ ۡܲة ٤ ˣ߲ܲؿ.

Ҵ ̺ ̸ .

߲Ҵ ԽԴԽ ˰ .

Ҵ ٽ ͽ ߲ ԴԽ ݫ Ҵ ߣ ԴԽ ίֵ ԴԽ ߣ ˰ ܲ ߣ ֵ֧ ͱ ֵ Դ۰ ۡ ͩ г ߲ ڥμڦ ٥ ե ٥ݹߣ եݹگ ̺ ܲԳ ̪ ߲Ҵߣк ܲߣ ̪ܲ гߣ ʦͪ ͳ Ө ͯ ߲ 줻 կ Ҵ ǥ ߲ ޽ҳ ˰ߣ ܢ ߲ ߲ ̺.

Ҵ ߲ ̸ ͱ ׵ Φ ҳ Գ߲ ̪ .

Ҵ ӹߣ ءԴ ߣ ԴԽ٥ ܲ߯( ٣ߣϣ) ߲ ةگ ߧ ޢ ߧ޿ ̺ȥ ۯ ݹ ء η үث ߧҳ .

Ҵ ٤ ߣؿ ˰߲ ( ͯ Ҵ Ҵ ܰ ĸ Ҵ .

ٽ âե ҡ ֵ ( ҳ)

Ҵ ڤ ٤ ݤ߲ԴԽָͮ ٽ ߲ ϣ ˽ ̸ Դ .

߲Ҵ ̺ ߲ ߲ (٣) ؿ () ߣ ݣ ڤ Գ ̺ ֯ ߣ .

Ҵ п.

Ҵ ѷԪ ̺.

Ҵ ̺ܴ ̸.

Ҵ Ү Ҭ Ԩ ٤.

Ҵ Ү .

Ҵ ߣ ڦκ ѽ͵Լ .

Ҵ г߾ ݫг ٥.

Ҵ ̺ .

ˬ ()(ҿ) ٽԳ г ٥ Ѽ ݫг Ү Ա г Ҭ.

Ҵ ٽ ٥߾ ۯ ݫг ٥ . ϫ ߣϢ ӡ гž .

߲Ҵ ߾٥ ܲկ Ҭ ˬ ߣ.

٥ ׫ί߾ ߯ ء ˬ ٽ ߾ ٴܲ ڤ٥ ٥ء ߯ݫ ʦ ܲ ݫ ͯ ̸ ֫ ٤ ܲ Ҵ ު կ ܧ Ҵ խ ̺խ ة߲̪ ߯߿.

Ҵ ӹ ڤܲ ٤ ܲ к Φ ߤ Լء ܲ .

г߾ ˬ ()ˬ ٽ ϫ ѥߣ ̺߯ ̺ ҿ ڤ ֵ ۡ ߲ ߣ.

ϲ ְ ٣ ʦ ٥ ˬ .
߲  (Ф 3 )


Ѻ         ˬ  ˬ 

ء ٽͩ( ) ܲ ʦ Ҭ .

Ҵ ߾ ۯػ .

߲Ҵ Դ ۡԱ ί Դ

Խݤة ʦ ݤ߲ԴԽͮһ߾ .

Ҵ ߲ ҡܱҳ.

Ҵ ܻ .

Ҵ ˣ ߲ Դ Ϣ .

Ҵ ߲ Գ ͺߣ ?? կ ʦ ҳʦ ߲ܽ.

Ҵ ҡҳ ʦ ڤ ͱ ߾ п .

Ҵ @ @ .

Ҵ ٥ .

Ҵ ߾ ߾ @ .

Ҵ Դ .

߲Ҵ ܡ ܴ .

Ҵ ԴԽ ݤ ٰק 」.

Ҵ .

Ҵ ۡ .

Ҵ 줹 ߾

߲@ݺ@ ʦ ؿѦ

ʦ ?? ֵ ݫ. ٥ ΰ ͯ ߾ʦ ʦ ݶ ڪѢ ӭ ٤ ʦӹ Φ. ͱҮ ٥

ء () ٽ ٽ٥ ˬҳ ٤ ߾.

Ҵ ˽ .

߲Ҵ ̺ϭ .

Ҵ Ҵ κ ̸ ̸߲ ڦ ʫݣ ʦ ث ڱʥ ̸ ڤ黙 ֯ ҳ ֯ ҳ ҳ Ҵ ֯ ʫͱݫٽ ݫٽ ڤҳ ڱ̽ Ҭ ߲ ߲ ֯Ҭ ̽ ٤ ҳ˽.

Ҵ گ׺ ҳ ͺ @ҳ ޶ ʦ ֯ ֵ .

ء,֯() ˬ٥ ٽ() .

Ҵ ߲ ڦ .

Ҵ ߾ ?? ̺ ۰ڪ ݣ.

߲Ҵ ˻ ڪ ҡ ߲ ͩ ϴͩҳ߲ .

Ҵ .

Ҵ ˽ ݭ ݸ ءݤ߲ԴԽ߾ ίԳ@@@@ @@ @@,߲@@ @@.

Ҵ ٽ ף @ ۡߣ ٤ .

Ҵ Դ ۡԳ .

Ҵ @ ף .

Ҵ ̺ ة@@@@߸@@@@ø ߲߹ӫ@ۥ@߲ۥ߲@@ܴ䨼@Ѽ⼱ܴž@Ѽ⼱ž䵵߲@޼⼱ž@޼⼱ž䵵߲@Ѽ⼱ž@ƿ޼⼱ž䵵߲@޼⼱ž@ƿ޼⼱ž䵵߲@Ψ@ׯڭ@ׯڭ@ׯڭ@ׯڭ@ͨ@ͨ@߲@߲@ ̺߲ ߲.

Ҵ ̺ . Դ .

Ҵ ٤ ף ߾ק.

Ҵ Ү.

߲Ҵ ۡϭ ף .

Ҵ ߾ ߾

 ˽ ̪ ̺֮ Ρ.

Ҵ Դ Ҭ ̸ ޫ .

ˬء ٽ ٥ Ϣ ߾ Ү

.

Ҵ ף ˻ ̺۰ڪ.

߲Ҵ .

Ҵ ˽ ݤ߲ԴԽ ̺ ڤ Ҭ ̸.

Ҵ ٤˻ ߲

ʽʰ ʦ ߣ(ͯ Ҵ) ڦκ ִ.

Ҵ ʩ ߾ק Դ ʰ ͵ڤ ڤ ߾ Ҵ ܫ .

Ҵ ߲ а߾ ʰ п.

Ҵ ̺ ߲@٥ ͽگߧ߲.

Ҵ ߲ ٤ ݷ.

Ҵ ߲ ̸ ̺ .

Ҵ Ү ף ˻ ˬ .

ˬء .

Ҵ ף ˻ ۡܲ ܻ ͵ܻ غ٥ ۧ ͯ ʦ ˬ .

ء غ ˬҳ  ( 2 ݫ ҡ ߲Ҵ ڱ ڱѡ ٥ Ѻ֯ Ѻغ ˬ ߲Ҵ ѺҴ . Ҵ ף .

Ҵ Ү ٤ϻ ʰ ߲ Ҵڸ߲. կ Ѻ˵ ٣ ѧۿ ۴ ٤ ͱ ٤Ϭ ߲Ҵ ͯ ӣ ϫ ۯ ߲ Ҭ .

߲Ҵ Ү ݷ ݤͷ ۡԽ Ԩ @ҿ ٤Ұثֵ ֵø ֵ Ҵ .

.

Ҵ ˽  Դ ܲ ܫ ֺ ڤ˲ ٤ ڨ ̱ͳ.

Ҵ ߾ ߲

ίݻѪݤ ٤ .

Ҵ ̴.

Ҵ ? ߲ .

߲Ҵ ٤ܲ ˽ ?.

Ҵ ̴߲ ̪ۡ .

Ҵ ܰ , ߯ Ҵؿ.

Ҵ .

ء ӹ ݫ() ˬ ٽ ˬҳ .

Ҵ ٽ ء ͩˬ߾.

Ҵ .

߲Ҵ ߲ ؿҴ.

Ҵ ̪ ߲.

Ҵ ̴ к .

Ҵ .

٥ء ٽ.

Ҵ ?߾ ֯.

Ҵ ؤܨ ? ߯ ̺ ˽.

߲Ҵ Ϸ ߾ Դ.

Ҵ ޽ ˬ ˽ ̴ ؿ ̺ ϴ ٤ϭ ڤҬ.

Ҵ ͱ Ҵ ڤ߲ ․ ܴ ڤ ڪ ҴΦ ڤ ͷ ֵͷ ̸ Ҭܬ ̸ ު

Ҵ ף.

Ҵ ̺ ݻժ٨ηҮ.

Ҵ ߣ̴ ˽.

Ҵ ̺ܲݻҡ .

Ҵ ʩҡ .

Ҵ ̪@ ηҮ@ ءˬ ˬκִ Գ̸ۨҳ ʢ ٤ ٣ ڤ Ү ͵ ߾ ˬ ٤ .

Ҵ ݻٿ ʫ.

Ҵ Ҵ Ԩ ͵ ̽ ̺ ٻ ί ު Ҵ ʦ ʣϴ ?Ү 쫺 ߣ.߲


٥

ء

ˬ ٽ ί.

Ҵ ٽ٥ ߾ ͩˬ ԳߣιҮ߲ Դ.

߲Ҵ ߲ ҡ ު ܲ

Ҵ ( ) ().

Ҵ ̴ ܫݻ.

Ҵ ߲ ˽ .

Ҵ ݻ ݨ ߣ.

Ҵ ί <ί   ()> ؤ Ҵ( ) ˰(   )Գ

Ҵ ߲ ˽ ݻ ܲ ܫ ֺ ڤ˲ ٤ ڨ ̱ͳ.

Ҵ ߾ ߲ ίݻ Ѫݤ ٤ .

Ҵ ̴ .

Ҵ ߲ .

߲Ҵ ٤ܲ .

Ҵ ̴Ʊ߲ ̪ۡ .

Ҵ ܰ

߯

Ҵܼؿ.

Ҵ Ⱦ


ء

ӹ ݫ����ˬ ٽ ˬҳ Ⱦ .

Ҵ ٽ ͩˬ߾.

Ҵ .

߲Ҵ ߲ ؿҴ.

Ҵ ̪ ߲.

Ҵ ̴ к .

Ҵ Ⱦ


٥ء

ٽ.

Ҵ ߾ ֯.

Ҵ ؤܨ ߯ ̺ .

߲Ҵ ϬȰ ߾ Դ.

Ҵ ޽ ˬ ٤ϭ ڤҬ.

Ҵ ͱ Ҵ ڤ߲ ܴ ڤ ڪ ףҴΦ ڤ ͷ ֵͷ ̸ Ҭܬ ̸ ުʦ.

ͯ ٥ л ֪ ̽ު߲ ߲ Σ ߲ ʫ ߲ Ү ڪ ڤ ުʦ.

ܬݻӹʹ Ϩܫ ̱ ̪ ة ̺ Դ . ׿Ҵ ٨ ҷ .

Ҵ ٤ӹ ߣݤ ̺ݻե ۰ڪ ڪ.

Ҵ ̺ Ю ̺۰ڪ ׿ ̺ߤݻ Ȳ ٥ ̺.


ء   ٥ٽ.

Ҵ ̺޽ .

Ҵ ݤ Դͺ

̴ ڤ ̴ ʦ .

߲Ҵ ͺ߯ ܲ ٤ ̱ ̺ ̴ܲ ̴ ު ˮ(ˮ ° @°).

Ҵ ܲ ̺ܲݻ ݻ ܲݻ ίݻ ߲ ף ( ) ٥ ˬЮ ˬ Ю ̺ ٥ڪ ˬηߣ ̴ݤ ϭ ٤ܲؿϭ ̺ϭܲ ޮ ܲ ҳߤ Ա ҿ ܲ ڪ Ҭ٤ Ϭ ֵ կ Ҭء .


ء ٽ ̺ ޲ ߾ ߣֺ ̺. Ҵ ٽ ̺ .

Ҵ к ˬ ˽̺ ׿ ̺٤ί ߣ ٤٤ ̪ܲ ̺ ̺ ߷ʳ ̺.

߲Ҵ ׿ ߲ؤ ̺( ̺ ) ݤ к ˽̺ ڤ ڤ ӣ ̺ʥ к.

Ҵ ݫ ҷ ͺ ̺ͯܺߣ ߯ ٥ ߲ ̺ͱ ޽ ݻժ .

Ҵ Ѳ ί Ǿ а ħկ ̺ ʫ ٰ ׵ ׺ʽ 뮰 ʽ Դҳ ̴ ̸ݫٽ ̺ ̺ ة ܴ .

׿Ҵ ̺ݺ ޹ .

Ҵ ٥ ̺٤.

Ҵ ̸ ߲ͣ .

Ҵ ۰ ͵ Ҭ ʦ ʦ ٤ ͳ Ҵ ө ͵ ˭ Ҭ ߣ ئ ۡԴ @ ة ֧߲ Գ κ ҽ ˣϡ ҳե ( ) ߾ ˽ ͱ ̿() ݫ֯ ҳڸ ުҮ ޽ҳҡ ݫֵ ( ߲ ߲)Ҵ Ȳ () ߲ .

հ ݱ ʦ ̺ ݣ ν ̸ҳ νݺ ͯҳ Ҭ ҳ ߣ ̸ٽ ϣҬߣ ӣ ߾ ΰ ί ޽ ̺ ˻ ޻ ϣ ʦ ݩ Ա ܲ ʫ կ ʥե ذ ̺ ڦ ק ٤ ު ʦʩ Ҭͱ٤ ݤͷ Φ ޮ 油 ͩ ު.


߲ ߲ϣѺ ٥ ׸


٥ ( ٿ ( ٿ)) ݦץ ߣϴ ة ̸׵ר () Ҭֵ Ҭ ٣ ء յ ء ޴ ʼ 腴 ʦԴ յ Դ ݦ Դ ٴ Դ ץ ҳߣ ҳ ٣׳ ٷ ߣ( ) 淥ܫ ݫٽ հ ѥ̳ ѥ ة ѥ ٽ ڪ裹 Ҵ 嶷 ۡ ݦ ͺ٣ ު ة ֵ ֵ ִ 殪 ߯ ٽ ͱ ʦ ׺ Ҭ-ؤ-ݫ߲( ܽ) ü(٣ ) Ԥ ܲ ͱ Ա ܯݩ Ԥ ܯҬ Ԥ پ(( )) ߲ ث Ҥ ٣ ث ٣ Ҥ ٣ ٣黙 к 黙 Ҭͱ ۰٤ ߲ ު Ц () κڸ ߣͳ Դ ڱ ӣ̿׵߾ ϣ ( ݦ ̸ ު ҳ ) Ҵ Ҵ Ҵˣ ۰ڤ ݾ ֥ݻժ Ԩ ̸׵׵ ߾׵ ִ ׵ ̸ ڱ̸ Դٻ ׫ ءԴ ݾʦ ܪ

Ҵ ׿ ڨԴ ڨ ͺ٣

߲Ҵ ߲ ף̸鶻ֺ ̸鶻ֺ ( )

Ҵ ܩ ά

׿Ҵ ٤-ݦҿ ߣ

Ҵ ն ٤ݦ猒

Ҵ ٽ׳ݦ ء ̺ݦ۰ڪ

׾ ݦٽԱ ء Ҵ ףߣ ٥


׸٥ء ׾ ׺ ٽ ݦ ҳ Ҭ ׾ Ҵ߾ ݫ ͺ ׾ ٽ ٽ ݫު ̸ Ա ڪ ߾ Ҭ ׾ڤ Ҭߣ ө߾ ڤ ̸ Ҭ Өӫ -ϣ-Դ߲ ̸ݫ Ө Ө ֧ ء ͩ

Ҵ ҡڨҳ ء

߲Ҵ 鶻 ҳͩ 鶻ҳ ҳ ҳ ѹߣ ҳ ʫ ڤ ة ̸ޫ Ҭʰ ҷԼ

Ҵ ݦҿ ͳ ܲ ̥ ܲ ߣ ܲ ܲ ̪ ʦк ڦܲ ݦҿܲ ݦҿμ ߯ ٰ ڭ ͪ ˽ ҷݦҿ Ҭ߲-ة

߲Ҵ

Ҵ ݦ ̺޽ ݦ˭ Դ Դ 恚 ܲؿ Ҭ

Ҵ - Ө ڤ ʦ߿ ߯ ܻ -祟

Ҵ Դ

Ҵ ߲ ٤ Ү Үʫ ̸ Ү ̸ߣ 麋ܭߧ Դ ʦܲ Үκ ڨ ̸߾ ٣ڨ

Ҵ ԴҮ ߣ ݫ Դ ҷ ޾ִ Φ ߤ ڤ ݫ ί ݫ

߲Ҵ ء٥ Ү

߲Ҵ ѹߣ 俾ҳ

Ҵ ٥ͯԴ ףڤ ̺˭ ٥ ظ ު ף ڤ ͱף ٥ ߲ ף̺ ̸ ͺ̸ ʦ( ) ߯ ף ף߯ ̸ʥ

Ҵ ߲ ̺٥ Դ ͳ ˧ ̿ Գ Ҭ ߯ ұ߯ ު ף ˭ ʫ ͺظ ̸ݫ ݫ ݫ٤ʦԱ Ҭ ߺ ة Ҵ ء

٥ܬԴ ڤ ڤ ۰ ҡ ߯ ʦݫݫ

ݦ ٥ Ա ʫ ء ܲ Ҭ ڱڤ ٤ Ҵ ڤݦ ̸ ݫ ة ͺ ҷ ӣܲ ١ ׫հ հ ݦڤ 徧 嫗 ׫հ հ

Ҵ ׿ ߾ ۰ ݦ

߲Ҵ ۡܲ ˭̺ Ϩ ס̪ ߯ Ϥ ֵ ݦ ҿڱк ݦ- ̪ ( 靳 ʾ) ( ϣ騧(騧 - 騊)) ٣ϣ ͱ ֵ Ϩܫ

߲Ҵ ݦ ܲ ͪ ߣ ݦֺܲ ܲۡ ̪ ݦ ѥةߣ ܲ߯

߲߲Ҵ ء ٥-ؤܲؿ ܲϣ(菟)

߲Ҵ ϴ ׵ ڤ ֺ - ׸٥߲


ϣѺ ٷ


ء(׺) ׸߲ ׸߲߲Ҵˣ ء Ҵ ٽ ڨҳ

Ҵ Դ

߲Ҵ ߲ ء٥ ϣ ة٣駏䮫 ݦ ̺ ݦ ܨ ܴ ϣ ۰ ܨ۰ ڪ ڱʦ ڤ

Ҵ ݦ ׵߾ ̸ ҳ舁 ̸ ʫڪ ݶ ݶ ڨ( ) ڤ ٥ ܲڪ ߾Գ ٨ ڤݦ ݦ ث

Ҵ ݦ ϫ ݦ ة 濘 ̪ ؿڼ ݦ ݦ Ѩ ϫ Ҭ ܩڪ ֵ ܲءҮܲ() Գ ϣة-׵ ڨ ܲ Ҭ ͵ ݦ ߯ ڱ ͵Φ ߯ ߲ ة駏䮫 ݦة ֺ ݦ ޴ ء ݦ ٣ ̸߯ 淥 ̸ִ ߯ Դ ݦ Ա Դ Ҭؿ 掾ݻ թ թ ٨ڰ צ ٨ߣ ٤

Ҵ

Ҵ ة ߯ ӣ ϣ ڤة ϫ ˽

Ҵ ϣ

Ҵ ס ܲ ͪ ϣ ڤ Ԩ ܲ٣ ު ܫЮ ޻ ˭ ܲ ܲ ʦ ʦ ܲ ʦ 閈ͳ(閈 ) ̪ʦ ͳ ܲ ܲ 犒 ߾ ֵ ؿ ڪ Ү ʦ Ҭ ֵ ڱ ڤ Ϣ

߲Ҵ ϵ

Ҵ

Ҵ ߲ Դ--ϴ߲ ߲׵ݻ ީ -ة- ( ʾ) ڤ߯ ٥ п ݻ ݻ ߾ ܬ Դ ֵ Դ ͱ 儕 ͺ Φ ֵ ߾ Φ Φ ذ Ҭ Դ ڤ ʦ ե ̸ κ ު ު ҳ ̺ ͱҳ ͷ ե ٰܲ ͺֵ ҳ ͷ Ϣ ե ٰ ܲ ߯ҳ ( ե ҳ ܲڪ) ߯ ҳ ڸ ͺ٣ Ҭ կ Ҭͱ ٽ ʦ Ҭ

߯ Գ ̸ݫ 瞽瞍 Ѣݫ ު ʦ ާ

ء ̺ ( ) Ҵ( ء )

Ҵ ե

Ҵ ߲ Դ ߯ ۡ

Ҵ ̺ܲԤե ߱ ( )


( () ) к ء

Ҵ ߲ ۡ

߲Ҵ 孛 Դ

Ҵ ̸ ժݻʫؿʫ( -) ե ( ʥؿϢ)

Ҵ ٤ Ҭ


ٷ (׭) ͩ

Ҵ ߣ ء

Ҵ ̺--߾- ס彤( ) Ҭ ߲ ۡ Ү

Ҵ ߯ ض

׿Ҵ ٷ ̸߯Ҭ ͯ 讎 ߯ 讎 ٷ ٷ߲


ϣѺ ߲


() ٣ ׸ͯʥ ٽ ݦ ٷ ͩء 嶷 Ҵ ֳ

߲Ҵ ס ܲ

Ҵ ߱

Ҵ ͵κ Դ

Ҵ ִ ޫ

׿Ҵ Դ ˽ Դ

Ҵ ̺ΰݻӹʹ Դ

Ҵ ̺ݻ ͯʥ

Ҵ ݦ ߲-ڭ ڪ Դ߲

Ҵ ߲ 罽ߣ ڪӫ Ѻ Ҭ

Ҵ ̺

߲Ҵ ݦ پ٥ڭ ̺ס ܲ ̪

Ҵ ִߣ ڭ

Ҵ ۡ

Ҵ ̺ ʥ

Ҵ ̺ ۰ڪ ϴ菟( Ҵ߲ Ϩ菟 ϴ Ϩ )

Ҵ ߲

Ҵ ߲

Ҵ 菟 ٤ - ͵Լ

Ҵ -菟-ס( ) ܲ ̪߯ ܲةڪ Ҭ̺ ܲ - ̺ ̺߲ 菟-ס ά ߯ ס( ) ס ܲ ףӮ-ܲة酺( ܲ) 扞 ݦ ڪ 裘ة ̺ ݦ ة-ؿ 菟 ݦ̺ ܲؿ ܴܲ

Ҵ ة ס ݦ̺ܲϭ(ة Ҵ ܲ ݥ)

Ҵ ץ ֵ

Ҵ ̺ Դ

Ҵ ִߣ λگ-菸-׵皁 ٷ   ͪ Գ 顗覦 گ ͯ ڨ ץ

Ҵ ߲ ִ ե ִѹ Ҭ ͳ ڦ п к ߾ ݣ ե ݣե ؿ ʦե

Ҵ Դ Өڭ ׾ ׾ ̸ ү ܨ ʫ ߿

Ҵ ִߣ ٺ ʦ ͪ ٤ Լ ٣ ʦ ڱ Ү ٥߾ Ӥ׬ͨؿз ʦ ߾ Ҵ ߯Ϣ ̺ ס ߯۰ֵ ե ٥ ӣ ͪ ؿѦ Ү߳ ʦ ( ) ݡ Ҭ ܬ ( Ҵ ϣ 菟߾ ̪ۡܲ ʦ 黠 ̪ ު ̺ ʥ ٥Ҵ Ϣ ͯ ϣ Ҵͤ( ) Ҵ ٽ Ҵܰ ٽ Ҵ Ҵ Ҵ Ҵ ͯ ݬ )


ٽ Ҵ

Ҵ λگ ߲ ʦ̸կ 黙 ߯ Գ Ҭ ڤ ذ ץ 菸 ʥݭ ׵ ʥ ͺ

߲Ҵ ߯ذ ذ

ء ء( ) կ ׫կ ͺ - ʦ

ٰ ު ʦ ͺ ֵϫ ʦ ߯

Ҵ ۰ ͱ ޼

Ҵ

߲Ҵ 孛 ˣ

Ҵ ߲ ܬ Ҵ 皁٥
߲


ϣѺ ͺ ߣ߾


ͳ(ͳ ϣ) Գ ݾ կ ߣ 菸 ̺ 菸跪 ѥ кʫ ͦ ߲ Ҵ

Ҵ ֵ 忝 ު 洎ڤͪ ӣп摧 ե ׽眇 ָ ʦҮ ڤֵ 抃 ٥ Ա ڤֵ ڦ ͱ ߣ ڤ ͱ ѥ ٤ ۯ۰ ު Ϸߣ-ץ ( ) ʥ ֵҮܲة ݻժ

߲Ҵ

Ҵ 菟 ߯ 菟

Ҵ ̺ʥ-ݭ ܲ菟 ݣߣ

Ҵ ܲ ܲ ̥ ߣ μ ؿذ ܲ ˭ܲ ʦ ܲ ܲ ܲʫ ϵפ Φ ݭ ʦ 嬰ͳ к ة ߣ

Ҵ ء ߲ ء

Ҵ ܰ

Ҵ Ҵ߲ Ҭߣ ʫ ͺ


ͺ() () ͳ [ͳ ء( ټ) ء ҿʥ( ) ߲ؿϢ ˬ ׵߾]([ ]) 扛 蒞Ө ΰ

Ҵ ء ݻҳ( 掾)

Ҵ ߲ˣ Ѩλڰ 孛ڰ

Ҵ ס ̺罽 к ߣ

Ҵ

Ҵ Դ 畀׺-ʦ ܷ ܴ ҳ ڤ ʦ

߲Ҵ [ʦ]([ ]) Դ ѲҮܲة ֵ ί ު Ը׵ ʫ ٥ ֵݻ ݻݻ׺ ׺ ڰ ͳ߳ 淥ڨ ׸ ˧ ̸ ުʦ ̺ ޽ ʥ ͵叨 ߾ ӭ ڱ ٥ ѥ ުԼ͵ ݻ Ҭ ٤ ί Ҭ ֵ ͱ ߾ ʦҷ Ҭ ٥ Ү ׺ ͵ ( ʾ ) Ҭ

ͯ ء۰ -٥-ݬ̱ ٥ ʫʦ ̽ԼӨ ޴ Ϣ ί߾ ʦ

Ҵ ߯( ʾ) 畋 ̸ ޸ ٽ ͵ݫٽ п ͵ ٤Ү ͵Լܻ޸ ϭ ٤ Ҵ߲ ί ʫϢ ҡ Ү

Ҵ Ҵ ͺ ͺ


ߣ߾ (٣) ͺ ϣ ͺ٣ ͺ ͺء ͺ ۡ ۡ ۡ ʦ ή ڦ ۡ ط ̸ ʥ ߿ 裹߿ ٥ ٤ ֵ ء ۡڤ ܲ 孥 ڦ߲ ۡ ۡ ס ̸( ˬ ̸) ͱ ٻϣٽ ٻ 恚 ߾ ʣ߲ܲؿ ֵ̪ կ ̺罽 ܲ ܲ 罽 ۡͱ罽 罽 ު ̸ ۡڤ 慚 罽 罽Ү ̸ʫ ۡܲ ʫ ذ к ߯ Գ 罽愀ר 罽 ٤ ء ڸ ͺ޲ ڤ ڤ Φ ٤ۡ ֺ ء

Ҵ Դ Ү

߲Ҵ 畋

Ҵ ߲ Ԫߣ ֵڨ   Ұ ٤ʦ ( ʾ ) ץ

Ҵ 躑躅 ҳ Ҵ ڸ ڤ ̸ҳ ڰҳʫ ʫ ҳ ҳͱ ٤ ̸ ܰ

߲Ҵ ߲ ҳ ̺ܲ߯ ҳڤ Ա ҳ ߯ ٤ ٤ ߯ʦ ߯ ܲ ҳͱ ߯ ڱ ڤ Ҭҳʫ Ҭͱ ҳ ٽ Ҭ٣彘 ءٽ ٽڱߧ ٽ ٣ҳ ԴԴ

Ҵ 彘

Ҵ ʫ ҡ 孛

߲Ҵ

Ҵ

Ҵ

߲Ҵ ߣ߾ ߣ߾߲


ϣѺ ߾ ڸ


() ٣彘 ߣ߾ ٽ ߣ߾ Ҵء ΰ ة鬣 ةʦ ֵ

Ҵ ߲

Ҵ ץ ٥

Ҵ ̺ ̸ 擠ϵ ߣ߾ ˽ ̸߾( ߣ ߣ) 恚 ̸ ͱ ڪ

Ҵ ̺ ׺

Ҵ ̺ Ҵ Ҵ

Ҵ ة( ) ̺ݭʥ ܲ

׿Ҵ ̺ ס

Ҵ ء ( Ү)

Ҵ ߲ ڸҳ ҡί ܫ

Ҵ ̺ ؿ ܵ ؿ ׵߾ ߲ ܲ ߲ ܲ ܲ ٣ ٤ Ҭ ̪ ۰ ̽ ؿ 淥 Դ Ҭ̺頎 ֺ ߤ ݻԼ ܲ ʦ ̽ ʦ ٴ ݹ ( ) ߣߤ ݻױϣ ̸ Ҭݶ Ҭ ͪ ݻ ʦ ͪ ߯ ͪʦ̪̽ Ա޴ ˽ Ϩ ̺ 腆ڪ ڤ ˽ կ ߲Գ ̪ կ ( ) ե - - ϣ淥- ͣ ʾѺ Դߣ ٯұ ̸ ء̸ ֵ ۯ̺( ұҮ ׫ ԴߣҮ ة ̺ )

Ҵ Դկ ʦԴ Դ()

Ҵ ̺̿ ذ߿ ߯ ު ٣


() Ҵء Ҵ ء ڪ-ϣ

߲Ҵ ٤٥ Үܲة

Ҵ λ ҥ λ ʢ ۥ ء Ҭ ڤϴۥ ܲ ̺˿ ۥڸ ҡ 黙 ڤ ʥ ҳ ִѹ ҥ ڰ٤ ʫ

Ҵ ٥ ׵

Ҵ ء Ү

Ҵ ٥ԭ ݿةԴ

Ҵ 畋 (٣ )( ) ܲ

߲Ҵ

Ҵ ִѹ

߲Ҵ


() ( ) Ҵء ߲Ҵ

Ҵ ءݻҳ ץ ץ

߲Ҵ ׿

Ҵ ۡ

Ҵ ( ) ִ

Ҵ ܫ 眇 ׽ ˲ ӹʹ ̺ӹʹ ӹʹ̪ Ӫ ߯ ׿ʫݦ ˽ݻժ׿ ݾ ӹʹ Үܲة -ݻժ

Ҵ ܻ ׾ե ֵ

Ҵ

߲Ҵ


߾() (歃ץ) ߲Ҵ

Ҵ ߲ ߯ӹʹ ʹݫ ͺ ߯ ڰ -

Ҵ ٷ廆 ٷ廆 ܲ ϫ ݻҿ ̪ 廆 ʥҿ 咄ͳ 咄ͳ ͳ

߲Ҵ ץ ݻ ݭ

Ҵ ٷ廆 ͺ ̸ ۡ ڤҮե Ҭ ٷܲة˭ צ˲ ( ) ݻҿ Ϩ ުҿʦ ҿ ٷ廆Ϩ

Ҵ ߯ п ߯

Ҵ Сߣ

Ҵ Ҵ ۡҮҳҴ߾ ׵ 荐 Ҵ ׵۰ ϵ ϫ ݫٽ 鄰˭ ͪ 慍 ۿ ު ު ݥ(ݥ ) ߣ( º) ߾


ڸ() () ͯʥ咄ͳ ߾咄ͳ( ) ߯ ٿʫ ٿ ʫٰ Խ ҴҬ ٿ 淥 ˰ʫ ʫ嫗 嫗恚 צ ݶ߾Գ 嫗 צ ͱ淥 צ 嫗 ̽ۯ ͽ; ׬ ̸ ̺ݻ-ݻ ڪ۾ߣ ׵ܫ ̸߾ ު Գ ʦ ͺ̺ ު ߾( ) ͳ ͺ ʫ( ) ֵ ִߣ Ҭߺή ߺ ܬ ܲ ߾ ޫ׿ 孛۰

߲Ҵ ߲ܲؿ菟

-Ҵ ̺ס

Ҵ ե ҳϢ

Ҵ ء ۰

׿Ҵ 菟 ߯ 孛

Ҵ ӫ- ٷ廆 ߲о 廆ڦ Լ 犒 廆( ) ܲ Լί Լ 廆皝 嶷 ܲͩ Լί ڤ ԧ о 廆ܲ ԧϫ 廆Ҭ̺ԧ ߾ ܲ ѥʫ 廆 廆ס ίݤ ͺ 孥 廆̺ ̪ 俘ʫ о ̺ܲϨס ٷ廆̺ٷ-ٷ ϴ -Ҭ

Ҵ ̺ܲϨס ٷ

߲Ҵ ̺ 楛

߲Ҵ ڸ ڸ߲


ϣѺ ׿ ͺ ͺ


ͺ(˪߾) (( ϣ)) ڸҴء ߲Ҵ

Ҵ ܻ ߲

Ҵ

Ҵ ߯

׿Ҵ ߲ ׵ ̺۰ڪ

Ҵ 皝 ܲ Ҭ

Ҵ ̺ 皝

Ҵ Դ Ү Դ 皝Դף ء ϣ ʦ ϣԳ Գ Գ Գ Գ ܲ Գ̪ Դ( (Ѻ) ʾ) ܬ̺ Գ 皝 皝ܲؿ Գ ٷ ٷ ܬ̺ ܲؿ Գ ̺ ܲؿ Գ ܲԳ ٷ 皝ͩ ܲ ʥ Դ ӤӨ ٷ埿 ٽ Գ 皝 ̺ 皝 ϣʦ ߤ ߣ ݫ ٽ ߾ 皝 ۡڸ( ) ݤͷ׫ ҳؿϢ Դ

߲Ҵ ̺ 皝 Ҭݫ ׺ٽ ߣ ̺

Ҵ 皝 ٷ

Ҵ ٣

Ҵ ء ̺ ҡ ٽ ̺( 刁 刁) ٽ շ եͺ

߲Ҵ ܲؿ

Ҵ ٷ

Ҵ ߲ܲؿ ׵ ߲ ͺ( Φ)


(׺) ͺ ͺҴ ء Ҵ

Ҵ ׿ 苻̱̺ݩԳ(苻 ݬ ) - ̺ ۰ڪ ء

߲Ҵ ֵ

Ҵ Գ

Ҵ ڦ( ) Գ յ Գ

׿Ҵ ީ

Ҵ ߲ܲؿ ̺苻(苻 ݬ )

Ҵ ӡܫ ݻժ

߲Ҵ 孛

Ҵ


ͺ ֧ () Ҵ ֧

Ҵ ׿ ܲؿס ٤۰ ף ڤס ̺ة郝 ܲϭ ̪ ס-菟 ҳؿϢ ٷ ܲ ס-菟 ׵ ס

߲Ҵ ء ۡܲ ة ڭ

Ҵ

׿Ҵ ۡ ީݻժ

Ҵ ̺ӹʩ Դ

Ҵ( Ҵ٥) ̺ ̺ ߲ ϴ ٤ ء ͺ ͺ


ͺ 儻 ͺ߲Ҵء Ҵ( ) ӡ

ҳϢ Ϣؿ μگ(گ ) 峭 Գ ̪Ҭ

Ҵ ܫ ٤

߲Ҵ ̪ Ϩ Ϩ

Ҵ ߾

Ҵ ̺ ط ߲ܲؿ ٷ -

Ҵ ̺ܲ ٷ ѥ

߲Ҵ

Ҵ ס ٤ 剗 ( ֦) к

Ҵ ӡ 陘 ӡ ѥ ܲ ߲ ة к

׿Ҵ

Ҵ ߲ ̺ ̺ ݫ ϣ ͺ ٷ ٷ

Ҵ ء֧ Ծߣ׿

Ҵ


֧(֢) Ѩ Ҵء Ҵ

Ҵ ̺ 赭ة ϣե

Ҵ 畋 Դ

Ҵ ( ޼ ) ̺

Ҵ ޽  Ҿ Ҵ

߲Ҵ ̺

Ҵ Դ

߲Ҵ ׿ ̺ ʩγ ͧ ̺ߤ ԴԽס סϣ ̺ ϣ ( ʾ) ̺

Ҵ ̺ ܲ ̺ͱ к ̺- ؿ ף - ٤ ͷ ף̸ ֵˣ ܲ - ۰ ڤ ̺ߤֵ ̺ ̪ ۡ隴 ױ-ե Ҭ

Ҵ ̺

׿Ҵ ߲ ̺ ף ة ά ٲ Ҭ ̺ ߾ϴ ̺ ֵܴ ̺- ߯ ܴ ߯ ߯ ̺

Ҵ ̺ ̺

Ҵ ߯ܫ ܲ ̺ Ҭ

Ҵ ̺ܲܫ

߲Ҵ ̺

Ҵ ߲ ̺

Ҵ ݤ߲

߲Ҵ ̺

Ҵ ߲ ̺ ٥ ׿ڱ ֵҳ ҳʪ ϴҳ Ҭ̺ե-ݧ ͺ ۰ ߾ҳ ̺ʣߤ ҳ Ҭ

Ҵ ̺

׿Ҵ ܲؿ ̺

Ҵ ̺ ܲީ

Ҵ ̺

Ҵ ҿ((Ѻ)) ˽ Ҵ

׿Ҵ ̺ ̺ ʥ

׿Ҵ ̺ ̺

׿Ҵ ߲ ̺ ̺ ̺

׿߲Ҵ ̺ ̺ ߲ܲؿ Դ ߯ݦ ҳ

׿Ҵ ̺ ̺ ̺

׿Ҵ ̺ ̺

׿׿Ҵ ̺

׿Ҵ ߲ ̺ ̺

׿Ҵ Գ ̺ҿ ޽ ҿ Գ ˰( (ϣ)) ۰ ͩױ Φ γ ( ) ٥ һݻ ڤ

׿Ҵ ̺

Ҵ ̺ ۰˭

߲Ҵ ̺ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ̺

׿Ҵ ̺ ̺ ̺

Ҵ ̺ ׿ ̺ ̺ܲܫ ߣ ̺

Ҵ ̺ ̺

Ҵ ̺ ̺ Ҵ ڤ - ̺߾ ݪסϣ ˬ߲


ϣѺ


٥(٥) ݫͯʥ Ҵ ͩء

Ҵ ̺ ԴԽסס ϣ ήڪ ̺ ̺ ׿ ̺ ̺ ̺

Ҵ

߲Ҵ ̺ ݦ ˽ ߱ ̳ ܲ ̺߲ܲ ܲ ߤԴԽե ̺

Ҵ ̺ ̺ ̺ܲ ϭ ٤ ܲ

Ҵ ̺ ̺ܲߣ ̪ܲ߾

׿Ҵ ̺ܲߣ

Ҵ ء ˧ ̺

Ҵ

Ҵ ̺

Ҵ ̺ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ̺ӹ ܲ

߲Ҵ ̺ ̸ п ׫ ߧپ ӣݦ ʱߧ ݦڨ ܴ ݤ ϣ ߾獎(獎 ) 黠 ܺ罄罍 Ϥ ۰ ֧ 揃 һ پ

Ҵ ִףߣ ̺ ̺ 皸

׿Ҵ ̺ ̺( ) Ҭ

Ҵ ϣեٻ Ҭγ ٤( ) ʦ()ݤ߲( ߾) ̺ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ̺ ̺

Ҵ ߲ ̺ ̺ ʥ-ߣ ҳϢ

Ҵ ̺ ̺ ̺

߲Ҵ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ̺

׿Ҵ ̺

Ҵ ̺ ߲ ڦ ̺ ̺

Ҵ ٥ ̺ Ҵ


٥ Ҵ Ҵ

Ҵ ̺ һԴԽϣ ̺˰( ܽ) ή ܲ զ ϣ

߲Ҵ ޸

Ҵ ̺ܲ ۡϭ ̺ ة

Ҵ ߲ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ߲ 畋 к ߯

߲Ҵ (߲Ҵ Ҵ Ҵ Ҵ )


߲Ҵ ͺ

Ҵ ߲ ߤϣ ή ̺ ̺ ̺

߲Ҵ ̺

Ҵ ʥ ͺ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ۡ ̺

Ҵ ߲ ϭ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ߣ ̺̪ ̺

Ҵ ߲ ̺

Ҵ ߲ ޫ ̺

߲Ҵ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ߲ (Ҵ ߲Ҵ Ҵ һϣե )


(˫߾) Φ ߲Ҵء Ҵ ̺

Ҵ Դ ̺

߲Ҵ ̺

Ҵ ܲ Լߣ ͺк Դʩ ̺

Ҵ ̺

Ҵ Գ߱ ߲ ̺ סϣ

Ҵ ̺ к ̺ܲؿ к ߯

Ҵ

Ҵ к ޼

Ҵ Դ ̸ ̺

߲Ҵ Ү Դ

Ҵ ߲


(˫߾) () ߲Ҵ Ҵ

Ҵ סϣ ߲

߲Ҵ ̺

Ҵ һ

Ҵ ѷԪߣ

Ҵ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ̺

߲Ҵ ̺ 畋

Ҵ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ̺ ݤ߲סϣ

߲Ҵ ߯ ̺ ס

Ҵ ̺ ̺

Ҵ ̺ ֵ ۡ ̺ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ̺

Ҵ Դ

߲Ҵ ڤϫ ܲ( ) ݾ ڱ ۰ ʦ ί Ҿܬ̺ ˰ ϣ () ٤ ( ڱ ) ڱ ߲Ҵ (Ҵ Ҵ )߲


ϣѺ


() () Ҵ ߲Ҵ ̺ ߾ݤ߲ ס

Ҵ ̺ ߲ ϣ ̺

߲Ҵ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ؿ ס η ̪ ڤ ٤-ܴ( ܴ) ߲ؿ ί 渝μ ⩷潦 餽ͩ 睺 ϫ ̺ ߾סٻ ܲ ̺ ϣ ʦ ̺

Ҵ ̺ ͯ ٣ ߢ

Ҵ ̺ ߣ ܲΦ 噪 к

Ҵ ̸ ڦϻ ϣѹ Ҭ ܬ ӣ ʦ ή ̸ ʦϫ 勑 ͺ ٥Ҵ涿 ڨϫ ϫ ʦ ̺ߣ ߲

Ҵ ٤ ٰߣ

Ҵ ϣ ʽ涿(ʽ ) ۰ܲ涿

߲Ҵ ϣ ڻ 荐 ժ 睠 翦׾ Ҵ Գ ުʦ ͱ ڱ ذ ҡ Ѻп ܫ 亟Ҿ μ ש ڱ 翻 Ҭӡ 軼 ܡ޴ 敓賮(賮 譌) 遏 輶 曁 Բ Գ ʦ ʦ ֵʴ ݷ歛 ˭ з ذ ܲ 徭Ѣ ϵ Ү Ү ٤ ۥ Ը κ 届 ʽ 阽 恊 л ؤ届 ݦ ˣ( ) ֵ߲(߲ ) ׯ۰--٨-ة---ס-菟-ݦ---եԳ 黏--گ-------暆-۰-Գ թԲ ߲ؿ߲ ؿ ߾ ׾߾ ة薊 ߾ ܲ ӥ ӥ ӥ 旛 ӥ ̺ ۡҬ ڭͩ ڤ Ү ߲ 隸Ү ۡ ͯ ڱ ס ܲ ܲ ٤ݻ ݩ߲Գס ӭ ܲ ܲ ݹ ̪ܲ ܲ - Ҭ歛ܲ ٤ݤ   ͩ ܲ ؿͪ ס ʽס( ܴ) ٤ݻ ס ݥҴ ڤ Ӧ ס Ҭ嬰ͳ ٤ 勑ϣ ҡ ܲ ס ݹѢ(Ѣ () ܴѦ) ֵ ( 譌) ߲ ڱ ס κ ί ʫ Դ ̸ܻ ҭ κ ذ ߯ ϫ ׺ ̱ ˰ 舳艫 ݩ ̪ η ˣؿ ܲάҮ ܲ ܲ俘 ݻ ܲۡ Φ Ҭ ܲ ݦԳ եԳ Գ Գ( ) 菟Գ   Գ Գ 涿 Գ Գ 淥 ܲ ة ˣ矟ܴح ܬ߲߾ ذ ֵ ѥڷ ح 纔 ̺ κ ױף ͳ ̺紿 ʦ 淥 Ү ʦ ͳ ؿ ̸ ͳ ͯ ̽ ͪ ֵ ͺ ̸ ͺ ߱  ߲ ߣ ̺ ̸ ʦ ͳ ۰ 鈔̪ ߱ ̪ ʦ 淥 ̪ ʿ ڤ Լ ( ) ߲ؿ ؿͪ ҽ ͨ(ͨ ̪ 譌) ͤ ̺ϣ 覘 Ү ٿ( Ѻ) Ѣ( ) ʥ ̺ݻ ͱѢ Ԥ ܲ߾ Ӯ 厲դ

Ҵ ܲ 涿 ٴ ͯ ϣ ط߾ ߣ к Ҭ ά  з 鼷ۡѦ үؿ Ϩ   ʽ ̺ ݦԳ ܲؿ ̪ 嬰ͳ ٤ ޫק橦--Գ ܨ Ӯ ӭܲ ߯ ̪ ڱ Φ絙 ߾ ̸ ߤ ̺ҥ ؿϢ ػ Գ ߲ ק Գ Ү Ѣ Ү ϫ ڤӹί ܲݻ Ү ߣ פح ( ) 恟ϫ ݻ Գߤ ӣҮ噪 ۰ Ҭܲ躡 Ҭ ؿ 鈔̪ ߯

Ҵ ϣ ܲ Գ ʽ կ ܲѢ ܲ ̪к ϫ̺ ( ) ̺ ͱ 勑

Ҵ 嬰


׺ () 嬰ٽ 嬰Ҵ

Ҵ ̺

Ҵ ̺

Ҵ ̺ ٤ ߲ ؿ г ͺ̺ ۢߣ ʩ( ) ۰һ Գ ۰( ߾ ) ޽ ˲ ުڸ ӣҴ ܲ搆 ʫ Ҵ ϣ ֵ ̺ ʦۯ ۰( ߾) Գ ؿ

Ҵ ̺

Ҵ ̺ ̺ݻ ߾סϣ ٤Գ Գ ˻ ̺

Ҵ ̺ ϴ

Ҵ ̺ ߾ ϣԳ צ ̺ߤ

Ҵ ̺ 頡ʦ ߾

Ҵ ܫ Ҧޢ ̺

Ҵ ̺ة 瘞 κ ݦ ( ) Ҵ

Ҵ ܫ ܲ衄

߲Ҵ ̺ ̺ ߲٥

Ҵ ̺۰ ѻί ߣ κ ̸ Գ ͺ Գκ ܲ ̸ 覘 ڤ ϫ ν ʥ ϣ ۡؿ ס ϭ ܬ̺ Գ ӣߣ 瘵ڱ Ҿ

Ҵ ̺ ٤ݻ( ) ڤ ڪ߲ӫ ̺
߲


ϣѺ ߾


( ) ͺ Ҵ ͩ ̺

Ҵ ݫ ̺ ߲ ͱ ߲ާ ʦ ܴ Գڱ ުԳ ̺ ϴԳ ̺Գӹ Գ ν ʦ ܲ ӣҾ ӡ- ʹ ڱع ̺٤ Ю ͩ ϣ ڤ γ ʥ٤ ͺ ʦ߾סϣ( ݤТ) ̺ ݥϣܲ ܲϭ ٥̸ ׵

߲Ҵ ̺ ٤獎 ʫ 戢ܲ ٥Ҵۡܲ ̪ 獎 ̪ܲ Ҭ 獎 ڨ 獎 Ϩ 釁   ު ܲڱ 獎 ʦ ס ϣϴͺ ذ 獎 ٤(٤) ʦ ܲ 勑˰߲ 艘 ̺ԴԽ -ԴԽܲ̾ӡ-- ̪ס κ 餽(餽 ) ٤ ذ 褚 ذ ҡ 郜׾ ʦ ذ̺ί ί ذ 讎 ѧ ѽ Ҿ סͺ ذ߯ ͺݫ( ҡ ) 拊 ߲ ϣ ϭ ڱ ͯ ϣ סԳ ʦ ު ӣ ݻԳη ˰ֺ 硤ܲؿ զٴ߲ 艘 סԳη ؿյ- ס ̺η˩(˩ ˰ ݤТ-) Խ( ) ߣ( ߾ա) ٴ ʦ ʥ ϣ ʦ 薊 ס Φ Ҿި ϣ ̪ ͺ Գ ̪ ߲( ) Ҿ ݣ к ͱ ڨϫ ӡ Գ̪

Ҵ ߲ ס 讎 ϣݫ ۰ ڱ ͺ ڱ ۡ ̿ ۡ Գ   ס菟 ڦ η˰Գ ܲ Դ߲ ڦ ( ) ԴԽ ܲ ס( Ԥ) ܲ߯ -˰Գ ٿ ؿ( ) ؿ Ԥ ڦʦ߾ ٣ܲ η Ϣ ס ס 淖 ةʦ ׺ ۡ-Үؿϭס ˰Գ ϵפ ʽ Գ ̪ Ҭݫ Դة ة̪ ڼ η( ) ܲ衄 Գߤ ̸ ܲ ס ߮ ̱ ةߣ Ҿ˰Գ ة ס ̸ݶ ة߾ ίݶ ס ܲ 噪 ˣ銛 ۰ ڸ ޫΦ߲ ק ̿絙( ˵ ) 陴 ߾( 髹) ( ) ˣ ̺ ק к ؿ ̸ܲؿ ؿϢ ؿ ס ( ݤТ--) ( ݤТܴ -) ̺ (ܴ) ҿ ء߾ ܲ кס ֵ ڪ ̸ ˣ ٳ ү ͵ ة ܲ߯孥 ͷڪ Ҭ ؿϢ ߾ ܲ ס ݻ߯ ذ̺ʥ ٿ ʫʥ ذ߯ ʫ ̺ ٿ((̸߾)) ܲ ݻ耨߱(耨 傉) ݻ耨߱ ܲؿ ϭ ߲ ܲ פ ߣ ة ʦ 潦 ߾ κ Ҵ Ү߷ Լء ٤ Ү( ̪) ʦ ͪ ذܲ ̺ܲ ӨԳ ϴ Ҭʦ ٤( ) ܲ ( ) ߣ ͪ ڤ κ ̸ڤϣ ̿旆 ܲ ڱή ߾ ߩ 蹤 ̸ Ҭ κߣ ʦܲ ܲ ϫ ˰Գ ϣ ʣ ؿ ʦ ̺ ˭ͺ ު ͺ ͪ ٤ ؿ ֺ -ӹ ܲؿܲ ߣ ߣ ڤ̪ ٤ ح ө Լ̸ ܲ ̸ ٤ 噪ܴ ϫ ܲ կ ڦ ڼ ߲ؿ ̸ ̪ ߣͳ ٤ Ө - ߲ؿ ڦ ٤ 耨߱ί߲ Ү ߲߲ ةؿ ؿ ٥ؿ 它 ٣ߣ 蹕ߣ 臚 к ڤ ܲ ذ ذ̪ ܲ к ʦ ܲ ס ӨԳ ڨ ̸ 噪 к ڤ̱ - ҿ ҿ̸ ʫ ڱ ҿϣؿ 耨߱耄 ̱ ܲ к Գ ܲ ʦ ϣ恟ϫ ܱ 淥 Լ ʦ徼 ؿ ( ) 躡 ؿ Ҭ ڤ雞彘 ڰ 雞彘 ܲ 縋 ڤ ̪ܲ ˰ԳԽ ߣ( ) 駮 ק Գ߿ ߣ ؿ ߣ Գ ܲߣ ߣ ݻ ߣ ٤ ߲к Գ ӣ߯ ٥ ס ͺ ס ͽ ة׺ 勑 סϢס Ҭܲ ܳ ʩͳ 縑 ٤Գ ؿ סס ס潦 ة ٤ؿ 翦Գ ̪ة鞘 ϵة ԽԳ Ԥ 勑Գ 菟-ߣ-ٿ-بڷ-ס----ߣ-( ܴ 譌) ס߲Ϣ ؿ --蹕߲ ܲة

٥ ˬ ܲ ʦު ٣ ٣ ʦ

Ҵ Գ Գ 蹕 悵 ذ ̺ ܴڸҳ ߿Ҭ ٥ٽ ߲ ̺ Ъܫ צ勑ֵ ڨ߲


ϣѺ


Ҵ ϣߣ ʦ ʽ к ͩ ̺ ˲ ٤ 耒 Ҵ 淥 ʦ ӹ Գη ۡܲؿ ק סԳη ߲ܲ ԴԽݤܲ Գ ס ̪ ά ӹ- ܲؿ ̪к ߲(߲ ) 勑 ۡ˰ 艘 ذ

Ҵ ̺ ؿ Գη ۰ ߲ܲؿק ̪ ͯ ܲݩ̪ ߣ ؿ ۡҬ ٥Ҵ߲ۡؿ ު ( 譌) ԼϨԨ ס ݣ Դҳߧ ̺ݤ˭Գ ܬ̺Գ ˰ Ԥ ߲ ̺ؿ Ԥ淥 ( 汋) ؿ ؿ̺۰ ܲ ۰ܲ ߣ 淥ͳ -߲ܲؿ ؿ Գ

Ҵ ס

ס ު ۮ ܻ߾ ٣ ˲ ʦ ̽ ֵ߲ ե ٤ Լ ϣ ʦ ʦ ʦ ߲ Ү ު ϣ ٴ 勑ܲ ު ׳ 蹕 ϣ ۰ ϫ ϣ ͱ ϫ ة ު

Ҵ ף ʫԳ ߣ͵ߣ

Ҵ ̺

߲Ҵ ةֺ߾̸ ̺ͳ ̪ܲӡ خԴԽʨ

Ҵ ߲߲ ̺ϴ ̺ԴԽ٣-۰ ̪ܲ ٣Ԥס ̸ܲ ڦӬ(Ӭ -ݤӮ) ٣̪к ߯ άժ

Ҵ Դ ̺

Ҵ ԴԽԴ٣- ܲ к

Ҵ ڦ ߣ

Ҵ ߲ ˰Գη ۰סԳη Գη ٣ׯ۰Գη ܲԳ̪

Ҵ ٴܲ ؿ -ׯ۰ 臚ݦԳη ݻܲ ˰Գη סԳη ۰Գη ߲ܲ Գܴ Ϲء(ء ) ϣ ϣ ۡܲ ۡ ۡ ڱڨ ڱڨ Ҭ ̺ ߣ Գ ϫ ժ ̪ ۰˰ ةߣ ̺ ܲؿ淥 Ԥ ޼ ޼ 噪 ߲߯ؿ Ҭ

Ҵ Գη ߾ ߲ ۰

Ҵ ̺() ߣ ذ -ߧ ׺ ͪ ڱ ͱ ҡ ̺ Ҭ٤ ذ ۡܲ Ү ϴ ٤ ܲ ذ Үܲة סԴԽԳ 菟 סԳη ֪-郝 - ܴסԳη ηܴ-Լ͵-ά ܴ ݷ

Ҵ Ԥס ϣܫ ڱ ڦ ̪ܲ - ̺ܲ ̪ ߣ ̪ܲ ߯ؿ -氐-߲ ά ܬԳ ̺ܬ Ѣ Ҭ ۰ ηؿ Ҭ̺ݹ ؿ̬ 淥 ڤ٤ ܲ淥 ܲ ڤ ׵ؿֺ 郝 ڱ֪ ߲ؿ ۰糒 ̪

Ҵ סԳη 郝- ݦ ߣ ߲ ݦ ܲ ܲ ߯ ݦ ݦ( ݤ ) ס к ڱ釁 Գ 䦧 ͺ к ϣ Ҵ Ҵ Ҵ 荐 ( ) ֮ 蚡ڦ ̺ܲؿ ϭݦ ߲ؿ ̸ ̸ ϣ к Գ 淥 Ա˽ͩ ܲ ͩ ̺ߧ ڦ ޺̺ܲ ݩ - ̺ Ү ڦ ܲ 噪 ٤ ʰ 俘 ު ߧ ׵̣ ݻ--ؿԴԽݤ-- Դݤ ԴԽ--ֵ Դ ܲؿ Ҵ Ҵ ߲ؿ߲˰ߣ-(߲ ) Ҵ ٿʫ ء(Ѻ) ̺Գη( ǰ) ۡܲ ߯ٿ Ҵڱ ߲Ҵ ޼ߣ(޼ Ѻܴ ) ̺ܲϭ ̪к Ҵͤ ߣԳη 俘 Ҵ סԴԽ ̺ס ̺ Դݤ ס Ҵ 邛(邛 卬 ) 㓤 ߤ隴 ޸׺ۨ ߤ Ҵ ݻ( ) ٥Ҵ ԴԽ ߲Ҵ ̺ե

菟ե ѹ ѹ-- Ԩ ڦ 籩 ߲۰ ͺԳ ݩ桴 ϫ ϣ ˿ 鄰 ٣ء ʦϫ 讎 ͺ ֧ܲ̿ һ ٤ ͺצ κ ߾ ͺ ߿ ګ ʫ ˭ְ ˭
߲ ߲


Ѻ ( ץ ץ ץ ͯ)


ݫٿ ݦԱ ݦ ݦ ߲ ̸ ު ҳ ڱݦ ׵ ( ҳ ) ݦ ׵. .ة ߣ ݶ ʦ ׵޴ Դ ׵ گ Դ ʩ߲Ҵ ׵گ ̸ Դ ե ͧϣ

ݦ ͺݦ ( ׵ ݫ ݦݦץ ٽҿ Ÿҳ ׵ ݦ Ҵ Դ ϣ ҿ Ү ͺ ׵ ݦ׺ ׵ ݦ Ա ٽʫ ʫ׺ ٽ ܬءԴ ׾ Ԥ گ ٥ Կ ۰ͺ 쨰 ڱ).

Ҵ ء٥.

Ҵ ֧ ܲͪ ߲ ݫ ܲة.

߲Ҵ ܲ ̪ . Ҵ ե.

Ҵ ܫ ִ.

׿Ҵ ڱ .

Ҵ ߲ ڦ ݨ к ߯ ة ܺߣ եͱ ޽̿ ʫ ˲ ء ̽ݶ ͯԳ 㾰 ե.

Ҵ ִ ة Ϩ ܲگ߾ ߣ ϭ ̸.

Ҵ եܺߣ ߯ ԾߣϬե.

߲Ҵ Գձ ٽ Ҵ׿ ʫե ˲ һ צ̸ ٽѥ κ ͪ ߣء ةͱԴ ˲ п ء.

Ҵ Դ ݻժ ˰ .

Ҵ װ .

Ҵ ե ءٽ.

Ҵ ܲ ٿة եߣϿ Ҭ.

Ҵ Ӧ .

Ҵ ִܲݨ Ϣ .

Ҵ ة Ԥ ذ ˲ ȸ.

Ҵ ʫة ܴ ڤ ܴة.

׿Ҵ Ҵ ة ߾ ܴ ʦ ִ ة ܴ ߣ @ ͳ.

Ҵ ˽ ߣ ة ߣ.

Ҵ ءץ Үܲ .

߲Ҵ Үȣݻ ׿ .

߲߲Ҵ Ԩ ʥݻ.

߲Ҵ ة ܲ ܴ.

߲׿Ҵ ߣ @ ͯ.

߲Ҵ ߲ ׿Ҭ ݻժ ϣ .

߲Ҵ ߲ ۡ ޴ .

Ҵ ݨ ߯ ٤̪.

Ҵ ݻץ ץݦ ҴΦ ͺ ۡݻժҴ߾ .

߲Ҵ ߣ ʫݨҡγ ҡ ߣ.

Ҵ ͽ .

׿Ҵ .


ץ ΰ Ҵء ׿Ҵ ͩ.

Ҵ ٥ Ӧ.

߲Ҵ ݻةߣк ߯ ة .

Ҵ к ֧ ڸ.

׿Ҵ ءץ ֵ ԫ.

Ҵ ץ ҴҴ ݻ ۰Ѩ ة ۯ ܺߣ.

Ҵ ݻ .

Ҵ ݻ ޸.

Ҵ ͽ ߲ .

Ҵ ީ.

Ҵ ٤ݻ .

߲Ҵ Ҧ .

߲Ҵ ܲߣ к ܲϬ ۡܲ ̪.

߲Ҵ ߣ .

߲Ҵ ܲ.

Ҵ .

Ҵ .

Ҵ ߣ.

Ҵ ߣ.

Ҵ .ץ ץ ץҴ Ҵ ͩ.

Ҵ ܲܫ ڰ.

Ҵ ڱ .

߲Ҵ .

Ҵ ߲ .

Ҵ .

Ҵ ժ.

Ҵ ̸˰.

߲Ҵ ߯ .

Ҵ ִߣ.

Ҵ .

߲Ҵ ޼.

߲Ҵ Ҵ Ϣ.

߲Ҵ ߲ .

߲Ҵ ޽.

Ҵ Դڦ߾ ˰ ٤ .

Ҵ ܲ ϭ.

Ҵ .ץ ץ ץҴ .

Ҵ ߣ.

Ҵ ߣ.

1.

Ҵ .

Ҵ ܰ

Ҵ    ܰ    . θ. ̱ ܲ.

̸ ݫٽ ̸ κ ҡ ܲ ٥.

߲Ҵ .ͯ(ͯ)ץ ץ߲Ҵ .

Ҵ ީ ҳ ܲؿ ҭ ͩ ܲʦ Ҭ.

Ҵ ߲ܰ ܲܫީ.

Ҵ .

Ҵ Դ.

߲Ҵ ٽߣ.

Ҵ ܰ Ϭ .

Ҵ ܲߣ ̹ Գةܲ ܲ Գߣ ̪ܲк.

Ҵ ̸.

߲Ҵ ܲܫ.

߲Ҵ ܲ ߯ ٤ݻܲ .

Ҵ .

߲Ҵ Ԩ .

Ҵ .

Ҵ Գ ݻ Գк ڦ.

Ҵ ޼.

Ҵ .

Ҵ ݻ .

Ҵ ٤ݻܲ ڦ .
߲


Ѻ

() ͯ ͯҴ .

߲Ҵ ͳ Գ ߯.

Ҵ Գ .

Ҵ ̺ܲߣ ̪ܲ .

Ҵ ڦ ήܫ ̺ܲ.

Ҵ ߣ .

Ҵ ٤ ߲ ֵ Դ ̺ܲ

ܲ Ӥ .

Ҵ ߣ к ̸.

Ҵ ߲ ѷ٥ Ҭ.

Ҵ ͣ ڪ ̺߲ܲ

̪ܲ .

Ҵ .

Ҵ .ͯ ץ Ҵ

ͯٽͯ??.

߲Ҵ .

Ҵ ݼߣ Ҭ ڦ ڦޫ.

Ҵ Ҭ.

Ҵ ̺ܲ Үܲة

߾ .

Ҵ ٤ԫ ݫ ڦκ.

Ҵ Ӧ ߣ.

߲Ҵ ե  ۰ϣ

̺ ܫ ڤ ̸ Ϣ.

Ҵ Ӧ ڨ ܲة.

Ҵ ۡ Ҵ.

Ҵ ˣ .

Ҵ ܲ ߯ ̺ܲߣ к.

Ҵ ͽ.

Ҵ ة Ҿ.

Ҵ ק.

Ҵ Үҡ Үͷ Ү ܲ

ܲίܲة ӹ@@@@ү@@@ͳ@@@Խ

@Խ@@@к ӹ ߲ ү

ͳ Խ Խ߲

к ֵ߾ ή ߾ ߾ ߲ Ү.

Ҵ ή ʦҮ

Ү ҿ ܲί ߲ ̺ .

Ҵ ֵ ίԨ ߲ .

߲߲Ҵ ̺ܲߣ ̪.

߲Ҵ ??ί.

߲Ҵ ̺ܲ.

Ҵ ܲ .

Ҵ ̺ܲܫ.

߲Ҵ ̺ .ͦ(ͦ) ͯ?? Ѩ ͯ?? ۡ ͯϣ۰

۰ϭ ۰΢ ͺ ۰䲳 ʦ ϭ ϣ

Ϩ ө@.

Ҵ ٥.

߲Ҵ ܲ.

ͦ ͩ .

Ҵ ٥.

Ҵ ̸.

Ҵ ե ե̺.׵ ΰ ˭ ֵڤ

ء .

Ҵ Ү .

Ҵ ۡ ͵Լ ߲ ٥ ܲί.

Ҵ .

߲Ҵ ׵ Դ ף̸.

Ҵ .

Ҵ Ү ̸ .

Ҵ ̭ Ϸ .

Ҵ Ү ۡܲ.

Ҵ ͽ˰ Ҭ Ҵ .

߲Ҵ Ү .

߲Ҵ ڱ .

߲߲Ҵ ̸Х.

߲Ҵ ̺޽.

Ҵ .˧ ء ׵Ҵ .

߲Ҵ .ͯ ׵ ͩ.

Ҵ Ѷ ʴ .

Ҵ ߲ ̺ة.

Ҵ ϣؿ ܲ ̺ܲ

̪ .

Ҵ ϣܲ ڤܲ߾ ̪ ϣܲ

߲ܲؿ ϣ ׵ Դߣ.

Ҵ ̺ .

Ҵ ̺ ֺ Ծߣ߲.

߲Ҵ ϣҭީ ̺ к ܲ

Ҵ .

ͯ ڱ ڱ() ͯ ϣ˪ ̺ͯ ϣѺ ߿ة ϫ ͱ ܲ ̪ ذͯ ڤԳʫ ϴ Ҭ ߾ к ة ةö ߲ͯҴȾ .

Ҵ ݼԳҮ ϣյ.

߲Ҵ ߲ܲؿ ϣ ϣ.

Ҵ ߲ ߾ ӹ .

Ҵ ֮ ߲ ߲Ҭ.

Ҵ ί.

Ҵ ߲׵ ٽ ͩݫ ̺ ؤ Ÿ Ү .

Ҵ ߣ߲


Ѻ ߲ ( 腆 )


׵ Ѱ ׵ ͺݫ.

Ҵ ۡҮҴ߾ μ ֺ ϣ.

߲Ҵ ʩӹ μگֺ .

Ҵ ̺ܲϣީ.

Ҵ ٤ӹʩϣ Դ ʩܲί ִϷ .

Ҵ ߣ ީ ִ ִ.

Ҵ ϣܲؿ ީ ڤܲ ݻ ϣμ Ϸ Ϸ.(ۻ) ׵ ܬ Ѩ ة Ҵ ͺݫͩ Ҵ .

Ҵ ٥ Ӧ ܲة ѱ μگީ ϣ ܲؿϣީ ٳ μگ ѿͳ Գͩ .

߲Ҵ Ү ϣ ̸.

Ҵ ٤ϣ ܲ ߾ ܲΦ ֺ ߣ Ҿ.

Ҵ ̿ .

Ҵ ܲ ߲ ϣ ߣ Դ.

Ҵ ϣ ܲة Ϣ.( )

Ҵ Хץ .

Ҵ ͽ Ҭ ̺ϴ.

Ҵ Ҿ ̺ܲܫ.

Ҵ ߲ Ѩ .() ٣ ߲Ҵ Ҵ Ҵ ø߯ ء ڤݵ ܲ ͣ ͱ ѥ ø߯ء ߯ø .( )

Ҵ ٥ Ӧ ̺ ӹ .

߲Ҵ Ү Ү ܲί .

Ҵ ߾ ߾ .

Ҵ ̺٥ .

Ҵ ˣ ̸.

Ҵ ̺٤ԴԽ.

߲Ҵ ˣ ݻҴ߾  Ϣ ܲί.

Ҵ ̺ .

Ҵ ޺ .

Ҵ .腆 腆 .

Ҵ .( ڱ) ڸ Ϣܪ .

Ҵ ݻ ޸ .

߲Ҵ ̺ ߾ ߾ ޫ ޼.

Ҵ ˽.(Ҵ ٤ԳԽ.)

Ҵ ̺.

Ҵ ̺ ة ޽٥.

Ҵ Ҵ ̺.

Ҵ    .

Ҵ Ҵ.

Ҵ ߲ ִߣ ̸˰ ٢ ޫ .(ץ) Ҵ .

Ҵ ͤ .

Ҵ ̺ϣ.ީ ֺ ߣ.

Ҵ ̺߾ ءп ̰ ذ п ڰ ̺ήݿةԴ@̾۰ة ۺ ٤ ̺ؿ   кӹ өڤ ϣ ݦ Կγ Ӽۡ Ѧ̪ â ذ ׾ ̸ ߲ ź ϼ ر ̺ ϭ ީ   ܴ̺ ̾Ϫ ֢ ˮ ߯ Ѣ ʣ ة ե ϣު ٷȿ Ү 峿 Ӽ ȿ ӡ Ҵ ͣߣ ̸ ܴ ުϣڪ ڤҬ ̰ ڱ」 ɿ   ۯ кء٣ ڸ ϡϡީ ٷؿ Ѩ ߣ ֵ Υа ߾ ٳ ̺ ڤ ߣ ʩ ؿ Ү ˺ݶ ʦ ة ڤ̸ ϣ צ Ϩ ̺ ݩ Ҵ ӹ ڱ ުڪ ʦ Φ ܬ ϣ˲ ߾ ܲ׫ ̿ܫ Ҭݦڰ Ѧ ӣϣ ڱֵ ٤ ϴ ڱ ͺҴ̺ ϣ޺ ͺ ΦϤ Ա Գ ͺѼ ȣ ˮ Ȳ Ю Ү п ۰ ϣ ڱ ʦ ̺ ϼ ڪ ӹ ٥ ڪܬ ֢ ϣ ֵΦ Ҭ ݩ   ޴ ӹ צܫީ ߾ .

Ҵ ߲ܲؿԴ ڦ ܲԳ ڦ ϫ ڦ ϣ ϴʦ ݩԳٴ Գ Ѣ٤   ԳԱ ץ Գڦͱ ѳ ڤ ѳ ߾ Ѵ ̸ع Գ ߾䲼   ڱ ߾ Գ ۰ߣ ު ذ ӣʬ ݣ ά צ׵ ۡ Үק Ϊݫ ߣ ڼ ׫հ ԳԱͱ Ҭܲ ץڤ ٥ ܲ ͧ Ҭػ  گ(@گ ڱ  ) ϣ@ץ@ͯؿҴ(@ͯ) ܲ Ա ץ ̸ة ߲ Ҭ ץ@ؿҴ Աϣ.

٥ ߯ݫ ߯ ʦ ٤ ٤ ץ̸ ܲ ץ٥.( ө ٥ )

<̻ ѱö 3 >߲


Ѻ ( ߲ )

(ڡ) ߾ ߲Ҵ ϣ ݿͳ ϴϭ ܲؿ ܲ Ө Դ.

Ҵ ߣ ߲ ̺ ϣ ӹ ۰ڪ ܲί.

߲Ҵ Ү ߲ ̸ Ү.

Ҵ ܲί ִ .(Ҵ ҴΦ߲Ҵ)


߲() ͩ Ҵ߲ .

Ҵ ٥ ܲ к ٤ ܲ ̪߯ ϣ .

߲ͩء ު ܲк ̱޼ ߲߯ ߲Գ.

߲ .

߲Ҵ .


ٿ(ؤٿ) Φ ۡ ߲ .

Ҵ ܲί Үܲة ߣ ߲ .

Ҵ ִߣ Ҭ .

Ҵ ڤԳϣ֢ ̺߾Ү ̺Ү ϣܲ .

Ҵ ̺޽.

Ҵ 苩ʥ ߲ ̺ .

Ҵ ̺ܲ .

Ҵ Ҵ Ӧ .

Ҵ ݻҴ߾ @ߣ ߺ ӹ ޼.

߲Ҵ Դʫ ʫ.

Ҵ ߲ ִٰ .

Ҵ ߲ ̺ ҳ.

Ҵ ϣ߱ к ̳ ϣ ̺߲ܲϭ .

Ҵ ˣ ϣġ ̺ϭ ٤ܲϭ ܲ.

Ҵ ܲί ӹܲί .

Ҵ Ÿ ݷ ڤ ̺ Ҭ.(ٿ)

Ҵ Ԩ ۡϭ ߣϣ .

Ҵ ڦ.

Ϣܻ ͯ٥ ءަۿ ߾ ڦ ̸Φ ڤ .

Ҭ п.

Ҵ ԴDZ ߣ ߲ ˽ ʥ 苩ʥ ִߺ ִ ߺ ة 苩ʥʥ ʥ Ҭ .ؤ() ߲ ڶ ΰ ݾ ߲Ҵ 苩ʥʥ ܲة ٤٥ 苩ʥ˽ ˰.

苩ʥ޴ ع.

̺ӹ ܲ ϣ.

Ҵ ̺ܲϣܫ.

߲Ҵ ة ̺̪ܲ ޼.

Ҵ ߲ ۡϭ ߯.

Ҵ ء ֺ ϣ .

Ҵ ֵͳ Ү.

Ҵ ̺ ϣʥ ܲߣ ߯ ߲ ̸ ̪ .

Ҵ ߲ .

Ҵ ̺ ϣ   Ҵ ߾ ϣ ˭ ԴԽ Ҭγ ʩ ٤ ʦԴԽ.

Ҵ ִͰߣ .

߲Ҵ ٤@ӹ Ҵ߾ ߲ ָ.٥ Ө ͩ ϣܲ ٤ ؿ .

Ҵ ԴԽ.

߲Ҵ ޽.

Ҵ ء.

Ҵ ϣܲة ީ ٤ ߲ؿ к .

Ҵ ˣ .

Ҵ ߲ ̺ .

Ҵ Դߺ(٣) ݦ.

Ҵ ٤ ϣߣ к.

Ҵ ̺ پ @ .

Ҵ .

Ҵ ϣ樼 Լߣ ̺ϭ ٤ˣ߲ۡ Լߣ ܲ .

Ҵ λ Ϩ ̺ ̸μ Ӯڦ ̸ذר ڤ ۰.

Ҵ ̺ӹ ܲؿ ϣԳ߱ ߲ ϣܲ.

߲Ҵ ީ ҳ.

߲Ҵ Ϸ ܲۡ ܲ .

<̻ ѱö 3 >߲


Ѻ ( )


߲Ҵ ͩ.

Ҵ ϣܲ .

Ҵ ܰ .

Ҵ ̺ܲܫ ̪ܲ .

Ҵ ̺.

Ҵ ۰.

Ҵ ԴԽ.

Ҵ ̺ .

Ҵ ̺ ܫ ̪ܲ ̺.

Ҵ ̺.

Ҵ .

Ҵ ̺ ߾ݤ߲۰.

Ҵ ̺.

߲Ҵ ̺.

߲߲Ҵ ̺.

߲Ҵ ٿ ͣ ̺ ڤ ֵ ߿ ̺ Ҵܬ ̺ .

߲Ҵ .

Ҵ Źڱ .

Ҵ ܪ ڤ ̺Գ ϣ ͺ٤ ϫ ʦ ϣ ܲ .٥ .

Ҵ .() ͩ( .) ֵ߯ ʫۯ ִ.

Ҵ ߲ ѷ ߾.Ѩ Ҵ .

߲Ҵ ܲذߣ(٣ٽߣ) ̺ ܲ Ÿ@@ߣ@ ˲ ؿ ߣ ܲ ˣ ̪ܲۡ ة ߣ ةݫ ̸ܲ Ӥة.

Ҵ ߣ ީ.

Ҵ ߲ Դ Ҵ.

Ҵ ߲ ̺ ̺ ϣ ֵϣ ϣߣ ҳ߲.

Ҵ ߲ ̺ ͽ .

Ҵ ̺ ϣ ٿѢ ʥ ̺ݻ ߯ .

߲Ҵ ס ܲ Ӯ ڦ ʫ.

Ҵ ٤ӹܲ ٽߣ Դ.

Ҵ ܫ .

Ҵ ̺ة.

Ҵ ̺ܲ.

Ҵ ̺ ʩγ ̺ŷ۰ ̺ @@@@@.

Ҵ ̺.

Ҵ ̺٥ ϣԳ ߾ ̺ߤ ϣ ̺ܲ ߯ ̺.

Ҵ ٥ީ  ҳ߲Ϣ ܲ ڤ ̺ͱ ڤҬ ̺ ᦼ γ ʩ 㯿٤ ϡ Գ ӡ Ѣ ڤ̺ ܲ 쵵 ܲ ̺ ٤ Үͺ.

Ҵ ̺ܲ(Ѻ) к.

߲Ҵ ̺.

߲Ҵ .

߲Ҵ ̺.

߲߲Ҵ ة ۡܲ ̺.

߲Ҵ ̺ ߲.

߲Ҵ

ӡ ߲ ۰ߣ.

߲Ҵ ̺ ߲   ̱ ڤ пκ ʰ צ ٤ ˣ Լߣ ڦ ٺ ̪ܲ ߾ ض ק.

߲Ҵ Դ ߲ ̺ˣ Ҿ ܴ߲ӫ.

߲Ҵ ߲ ޮٻӡ.

Ҵ ̺ˣݨ.

Ҵ ̺ .

Ҵ ߲ Ⱦ ݦ  ڦ Գ ټ٤ ̰۰ ͺ۰ݦ ߣ Ժ кͳ Ⱦ

ʥ ݸ.


߲ 


Ѻ ׿ 

̽ ߲߲Ҵء ̺ݻ ٤۰ ̺ ۰ڪ.

Ҵ ̺ ܲ ̺ܲؿ ˽ ߯ Դ ҳؿ ׺ܲ ة .

߲Ҵ ̺ ϣ ۡܲ غ̺ϭ ڤܲ.

Ҵ ̺ ̺獎 ͱ ء .

Ҵ ڤϣ ܲ ̺.

Ҵ ߲ ߣ ܲڨ@ ̽ ة.

Ҵ ߲ ީ ڦ .

Ҵ ̺ܲ @@@̪ ߤԳ ޼.

Ҵ ̺ ˽ ߲ ܴ֪˲ͣ ϰ һ ֵ߲٤ ڪ ϣܴ ٤ γ ϣ ܴܱ ˲ ܴ ֵ ܲ ӣͯ ʦ ֪ ؿ ʦ ܴ ̺ Է ̷ ߲ ׵ܫ ˹ ܴ ҳ ʦҴ ̽ ֵϣ ϭ ϣ٤ ֵӡס ʦ ϴ .

Ҵ ̺.

߲Ҵ .

Ҵ п ء ة ٰ ة ϣ@߲ ̺ ϣ@ͣ ߲ ׿Ҵ ߲ ե п ߾ ߾κܨ ܲ ܲ ߾׵ ʦ ܲ Φ ʦ . Ҵ .

Ҵ ߾ ͮ ̺Լߣ@ Դߺ ߲ ҳݩ ٰ С.

Ҵ Դ ޴ ߺ ĸؿ߾ Դͺ ˱ ڪʦ @Գ ˻ ף ׿ ̸ ڦ ̳ ߺ Դ̳߾ ߤ С ߲и ػ ػ ڱػ ڱػµ ߯ ʫħ ()۰Գη ()ױ@@ڳ ߲ܲؿ ӿԳη ܲ ۰ߣ ڪ ̺ ܲؿݹ ܻ٨ Ѩڱ ̪ ʦ ͺ ̸ ͺ̽ʦ ӹ ܲ ʦ צ̸ ܲ ͪ ̪ Ѩ ʦ ׵ͯةˮ ̺ ʦ ܻ ٥ ڱʦ ˰@ Ӥ ؿذ ܲ˰ ڱΦ ͳ ̪ ׬ ʦ ذܲ˰  ׵۰ ܴة ̪ܲ ާ߯ͮ ڤܲΦ˰@ ̺ڰߣ ܲ ܲ ܲϢ ޵˰ܲ ۰ ߣ ?ڭ@ ۰Դ ؿ ܲ ީ ۰ ء ͳ ܲ ۰ֵء ڤ٤ ۰@@@ ؿ ݻ@߲@Խ@ ֵ ٤ױԴ ԴԽ ۰ᶺ̸߾ ܻ ݹ @ ܴ ʳ ױ ܲ ҬݩԳ׺ ͯݧ ء ݻ ܲԴ ױ۰ Գۡܲ ϭ ء˰Ϣ ̪ܲ ?ؿ ҬԴ ףҴ߲ Գ ء ͱ ڤ ߯ ̿ͳ ̺ Գ ν ί    մ ̺ ߾ ̺ܲϭ ͯ ̪ ֺԳ ݥ ߯Գ ܴ ӣ ͵ ̺ ̺ Ҵ @ @ߣ@ ߯ Ҭֵܲ ˰ ʥܲ Խܲ ٥ ߯ Գ ܲ ۡ@ ߯ ߯ ̺ϣ@ ܻ ̪ Ѩ ׺ к @ ױܬ@ݦ ˰˰ ׺ ˰Ϣ к ݼ ݦ ϣ ݦ@ ܴ Լڱ ߤ ݾ߲ؿ ۰̺ܲ ۰к ܬݻ ޥ ˣ Ϩ κ@ Ѧء ϣϹ ׺ܲ ܲ ٤ Ϣ ί Գ ء   Τ ޸ ͵ ء ݦԴԽ ͯ Ҵ ة Ҭ  ̺Ѻ ߥ ԴԽ۰ ̺ Դݤ ˭ @@ ͧ.

ͯ ˽ ͺ ʦʦ ժ ڤ ͺ ϣ ͯ ϣݦ կ ߲ͯ ުԳ ϣ֧ ު .


29-31


߲ ߲

           

   

  ߲Ҵ ء ˽ү ء ߲ ګ --ϣ ܽ ߲ Ӫ ̸ Үߣ ٣ߣ ٣ߣͺ Ӫ-ڦҮ--˽ --- ʦ ӣ.

 Ҵ ---߾-- ڦ() Ҵ Ҵ ٥߯ ڦ ȭ ̳ڦ ( ) ߲ߣ٣ߣ .

  ߲ߣ ү(ݻ) () ߲().

  ߣ() ߣ() रףߣ() ߣ(ү) ݫ(ߣԽ) () () ʥˢ(ةߣ) () ܫ( ( ()ު ͺ) ܫ ) ܫ(ߣ) ڱܫ(ߣ) ުߣ() Թ ( ) ߣ() () ߣ(ߣ) (߲Ҵߣ) (ʥ) ߾() (̿) ߣ() ().

  () () () () ݶ(ߣ) () () ߣ( ʦ) ̸ߣ( ) Գ(ؿ) (ӡ) (ߣ) () ۥ(ۥ) () ߲() (ٿ) () ʩ(߲Ҵߣ) () ު() ʥ(ʥ ߣߣ ʥ) ʥ() (ٿ).

 ڦ ڦ ߣڦ ߲ڦ ڦ ݻ ݻ ߾ ̳ ߲ ѷ Գ ͯ ܴ ܱ -Ѩ ߾ܬ .

 ϣ- ٥ ӣͯ .

  ϣС-- ٣ ܼ () .

  ϣ ʾ ܽί ̺ ҳ-.

  ϣ С () -.

  ϣ --ѹʦ ͯ ٥Ҵ ٽ׳ݦ Ҵ ݦ Ҵ ͺҴ Ҵ ߲Ҵ ͺҴ ߲Ҵ Ҵ Ҵ ܽ߾ ͺҴ߲ ϣ߲߲ ִ ߣ.

 ݤТ (ͯ ٥ ٥ ۰ ٥ ٥ ʦ.) ͯ Ҵ Ӫ ߲Ҵ ץҴ ͯҴ Ҵ Ҵ ͯҴ Ҵ Ҵ ٿҴ ܽ߾ ץҴ ٥ ͦҴ Ҵ Ҵ Ҵ Ҵ ܽ߾.

߲-߲- -ʰ ۯǺ Եݰ ߲ ʥ ߲ ߲ ޱ ߲ᳱ.

  ݻ ߲ ߲ ߾( ) ޴(޴) ߾۰ -ʥ ͯ ϣ ߣ ٣ ӣ ߣ߾ Ҵ ߲ ٤ ߣ ԳӨ ۰ ί ٥Ҵ -  ߣ ڰ ̺ ߲Ҵ ٤ ߲ к-к к к ު ʦ ߤ .

 ߲ ߾ ˽ к .

ʥ   եݻ ٣ ܴ ߾ Ҭ ߲ ߲ ʥ ͯ ʥʩե ۰ ʦ Ҭ٤ե կ ե Ҭ̺үث-ͭͯ ؿ ߲ ʦ ڤ ׵ר ׵ ʦ ڤ ʥ ʥկ կ ʥ 죴 .

ʥԴ ߾ʥԴ ߲ ӹ ڨ ڨ ڪ ֭ ߾ڪ ߲ ߲.(ڱ)

  ʫ ߲ -- ٣ ة߾ ʿ ٣ ӣ ߲ ߲ .

߲  ټۧ ݷ ު ة ˶ -ҡ ߲ ͯ ( ̸) ߣ ߾ ٣ؿ ʦ ߲ ߲ ޱ߲ ᳱ.

ե Ү() ү ү Ѷ ̿ ߾ ڸ ʰ ӿ Үڪ Ү ߾ Ү Ү Գ ե ʰ ӣͯ ٥Ҵ ʰ߲ Ү ߲ ʰ ߲ ߾ ߲ ʰ ߲ ʰ߲ ڸ Ҵ Ү ʰ ܽ׬ ʦ     ޢ ݩػ   ճ  ̷ۥ ޢ ʰ   С ӡ Ը  ն Ӯ ׵ؿ پ ڭ ( )Ѩһ. ϣ  ٶ Ϣ ȭ а ˽ ݴ п ȭ ܱء Ĵ ° ⵰ ʷ ʷ ʷ ӽ ħ ݤ -ʷ--- .

  ߤ ݥ ή --ʷ- Ү -----.߲ ߲߲


   

            

ʦ ߲ ݻ Ҵ ()ʦ Ҵ ή.

٤ ʫ ߲߾ ή ءڦ ڦ ױа- ޽ν ̸ ߾ -- ߲ Ҵ ժ ʦ ӣʦ̸ ܽ үث-ث .

․ή ή ߾үث․.

Ҵ Ҵ ߾ ٣ ¿ ڪ ʿߧީ ٥٤ ͺ .

․ޢܽ׿ ث .

ҳ Ү․ޢ․․․ܽ ǥڭپ ʾׯ ή .

ļ̵ Үӽ̵ Ľ̵ Ľ 衺 ث .

ҳ ǥӽ̵ Ү ޢ ǥ ․․ӭܽ۷ Ү ڭپ ڭپ ʾׯ ήļ̵ .

̵ Ү․ޢӽ̵ 衹 ث .

ҳ Լ Ү ޢ ǥ̵ ․۷ ӭ۷ Ү ڭپ ʿ ӣ ή .

̵ ․ Ү․ޢĽ̵ 衹 ث ߲.

ҳ Ү ޢ․ӽ̵ ǥӭ̵ ․ Ľ̵ Ү ʿ ӽ ʾׯ ή .

̵ ․ Ү̵ 衹 ث .

ҳ ҮĽ̵ Ľ ̵ ̵ ʿ Ľ ҳ.

ϣ․ ʦ ӣ̸.

ܧ ʥߺ ή ߹ Ϣ ʥ.

ϣ ή ݱ ή ˴ ڱ.߹Ŀ Ϣ ܧ .

ݤТ ϣ ʥݭå ήå ʥ ܧ.

ήʥ ү(߾) ή ͳ ․Խ Խл.

ͳ Խл ήܽ ү߾.

ή ί ή .

ڰ.


()


Ӫ ̵ Φ ܡ թث ܡ ̵ ǥ Ľ̵ .

Ľ̵ Ľ̵ ߾ Ӱ崰 줽̵ թ .

庹ֳ  ث .

Ӫ õ ӣث Ե .

ҳ ( ) Եװ .

Ӫ õ Ž ث Ե ث.

ҳ Ӫ ӽ̵ Ե .

Ӫ õ ث Եׯ ث.

ҳ Ӫ õ . Ӫټ õة ث.ҳ  Ӫ õװ ӣ

 

Ե.. Ե ϳ.

ڪ ϳд.

 

Φ ޫ بͭ ߲ͭ ֳް ܳ .

Φ ޫ캹 ܶ ()ͭͭ ͭب Φ ֳװ ܳ Ӫ õ ڦ۰ڦ Ϫة.

Φ ߣ ޫ캹 ޶ بͭ Φ ʭ ֳް̵ ڦ۰ڦ Ϫ߲ة.

Φ ߣ ޫڰ ޶ ͭüߣ Φ ʭ ڦ۰ڦ Ϫة.

. ߲ ߲


߲

ˮͣ ͯ ޴ ױ(±) ѵ ޴ ʹ ة ة ܦ ʦ ܦ ߲ ڤ ު զ ͺ 樰̰ ߾ ̸ Ҵˣ Դ߲ ߲ ߲ ݻ Ҵ ٣ Ҵ Ҵ Ҵ ߲ ػ ߲ ٥ ߣ ϣ̳ Ϩ ͣҮ߲ ˬ ͺ߲ͣ ͺϢ ͺϣͣ ٨ η(۰ݻ ) ƹ п ߤ ˲ .

(?)Ҵ Ҵ ߾ Ҵ Ҵ ߲Ҵ Ҵ ٣ ߲ ( ) ٣ ӹ() ٣ Ҭگ ٣ ڱ.

٣ ٣ ߣ յߣ ٣ ڱ ʩ () ٣ ߣ ٣ .

ͯ ͯŸ ٣ ݤ ߲ һ ٣ ͺ ͬ () ٣ ڱ () ٣ ݤ.

ڤ ٣ ݤ ٣ (ܴ) ٣ () ٣ Ӥ گ( ()گ) ٣ .

߲Ҵ Ҵ ٣ ߲ ٣ ڱ ҿҸ() ٣ .

һ ͯ Ҵ ( Ҵ)Ҵ Ҵ ٣ ٲ ڨ(ӹ) ٣ ߣ ٣ ܽ ٣ ߣ ٣ .

٣ ߣ ٣ ٣ .

η ͯߣ ٣ ߣ ߣ ٣ () ȣ() ٣ .

߲Ҵ ߲Ҵߣ ٣ ߱ ٣ ѽߣ ٣ ߣ.

ͯ ͯʥ ͯջ(ͯ) ٣ ߲ ʩ ʥ ٣ ʥ ήߣ ή(ή) ٣ ڤ ͢ ٣ .

ӹ(ӹ) ٣ Գ ٣ ٿ.

Ҵ Ҵ ߾@ ǻ Ҵ ٣ ٣ .

ͯί(ʡժ ʡ) ( ͺ) Ҵ Ҵ ˽ ί Ҵ Ҵ ٣ .

٣ ߲ ٣ ٣ ٣ .

٣ ٣ ߣ (ߣ) ٣ ڱ ߣ ߣ(Գ ߣ) ٣ Գ ߣ ߣ ٣ Գ ߣ ߣ ٣ Գ.

() Ҵ ٣ Ҵ ٣ (߲) ٣ .

(ʩ) ٣ ӹϣ ٣ () ٣ ޴ () ٣ ٣ .

ߣ Ѷګ (Խ) ٣ ߣ ߲ (ڸ) ٣ ث(گ) ٣ ݻ ҿ ٣ .

٣ ݻ ٣ Գ ٣ ٣ ٣ .

ߣ ٣ ٣ Ѧ ˣ ٣ .

٣ ٣ .

μ پ(ڥ) ٣ ٣ () ٣ .

٣ ˬ ٣ ء ٣ ٣ 」 ٣ ѣ͢ (ͮ) ٣ ˬ.

Ү ߣ@ʵߣ(ߣ)@ߣ߲ Գ ٣ Ѳ پ ٣ .

ߣ ٣ Ѳ Գ ٣ Ѳ Ҭ ٣ Ѳ گ ٣ Ѳ ٣ ذ ί() ٣ .

ˬ Ҵ Ҵ Ÿ ٣ ʩ ʥ ٣ ڱ.

ߣ ٣ յ Ү ٣ ߣ ߣ() ٣ .

٣ ߲ ݻ ٣ ٣ ڱ.

ͳ ͯ ٣ ߲ ڥ ڱ ڨ ٣ ٣ .

ܲ(ʥ) ٣ ᯻ ٣ ᯻ݻ ٣ .

٣ ߲ ٣ ٨ ٣ ܫ ٣ ݥͺ.

٣ ˰ ӡ ٣ ӡ͢ ߣ ٣ .

ֺ ٣ ٽߣ( ذ) ٣ ة ٣ .

֭(Ÿ) ٣ Ү ٣ ʥ ٣ ݥͺ.

ʥ 乽(Ү) Գ Ҵ ʥ ٣ ٣ ݥ ʥ ٣ ڱ.

˰ () ٣ ߲ ߲ ߲ (ث) ٣ ͬ ٣

ͬ ( ) ٣ .

ߣ (ߣ) ٣ ʥ ٣ ڱ ͬ ٣ ٣ ߣݤ Դߣ ߣ ٣ ڱ.߲ ߲


ϣߣ   ϣ ܴ ٣ ϣ ٣ ף.

ϣ .

ϣҮ  ٣ .

(¼) ϣ ٣ һ ϣҬ ٣ ޴ ϣ ٣ ͺ.

() ϣڨҿ ٣ Դ ϣԳ ٣ Գ ϣ ٣ .

˿ߣ ϣߣ ٣ ϣҿ ٣ .

ϣү ٣ ϣ ٣ ߣ ϣ(ߣ(̸)) ߣ.

ϣ ٣ .

ϣ ٣ ͺ   ϣ߾() ٣ף ϣݼߣ ٣.

ϣ ٣ ΢ ߲ ϣҿ ٣ ̣ ϣ ٣ ϣ ٣(گ).

Ϣ ϣϢ ٣ ߣ.

ϣ ٣ ϣ ٣ ϣ̣ ٣ ϣ (ߣ) ٣ ϣ((̸)) ٣ .

ϣߣ() ٣ ϣҿ ٣ ϣ ٣ .

ϣ ٣ ̸ ϣ ٣ ϣ ٣ .

ϣϢ ٣ ϣ ٣ ϣӹ ٣ .

̱ ϣة ٣ ϣҮ ٣ ϣ ٣ .

ϣ ٣ ϣ ٣ ֺ ϣӹ ٣ .

ݣ ϣ ٣ ϣݨ ٣ ˬ.

ߣ ϣӹ ٣ ߲ ϣ ٣ ϣ ٥ һ ϣ ٣ .

ϣ ٣ ߲ ˰ ϣ ٣ Ӭ ϣ ٣ Ӯ ϣث ٣ ث.

ϣݦˢ(����(̸) ߲Ҵ Ѳ   ϣ((̸)) ٣ ˰ ϣ ٣ .

ϣ ٣ ݤ ϣڨ ٣ ϣ ٣ .

Ϣ ϣϢ ٣ ˰ ߲ ˰ ϣү ٣ ϢҮ ϣ ٣ ϣ ٣ ˰.

ϣ ٣ Ӫ͢ ϣ ٣ ͢ ϣ ٣ .

ϣϻ() ٣ ϣ ٣ .

ϣҮڷ ٣ .

ϣ ٣ .

ϣ  ٣ .

μ ϣ ٣ ϣ .

ϣ ٣ ߲ ߣ ϣӹ ٣ ϣʥ ٣ ϣ ٣ .

ʹͯ ϣ ͯ Ҵ κҴ ( ߲Ҵ Ҵ ) ߲ ϣ ٣ ϣ ٣ ͺ ϣ ٥ .

ϣ Ҵ ߲ .

ү  ϣү ٣ ((̸)) ϣ ٣ ߣ ӡߣ.

ү (ϣ)ү ٣ ˧ ϣ ٣ ڱ ة ϣͯة ٣ .

ߣ ϣߣ ٣ ϣ ٣ ڱ.

ʩ ϣ ٣ ϣ ٣ .

ϣϢ ٣ ϵ ߲ ϣ ٣ Գ ϣ ٣  ֺ߲ ϣ߲ ٣ ۰ߣ. ϣ ٣ . ϣι ٣ ϣ⿼ ٣ ϣ ٣ ϣٽ ٣ . ϣ ٣ ϵ ϣ ٣ .  ϣ() ٣ ߲ ӡ ϣ ٣ չ ϣη ٣ ڱ ϣ ٣ ڱ. ϣ֪ Ҵ Ҵ ٣ ϣ ٣ յߣ ϣӹ ٣ ڱ ϣ߱ ٣ ߣ ϣʥӹ ٣ ڡߣ ͬ ϣ ٣ . ϣ Ҵ ٣ ڦ ߲ ߪߣ ϣӹ ٣ ڱ ߣ ϣӹ ٣ ڱ ϣ ٣ ڱ.٨ ϣ() ʹͯ ͣ٨ ͯ ݦ Ҵ ߲Ҵ Ҵ ٨ ϣ ٣ () ϣ ٣ ڱ ߣ ϣ ߣ ϣߣ ٣ . ϣ ٣ () ϣ ٣ . ϣ ٣ ϣռ٣ ݤ ϣ ٣ . ϣ ٣ ϣ ٣ . ϣ ٣ () ϣ ٣ ڱ.ү ϣү ٣ һ ߲ ϣө ٣ ϣ ٣ ϣ ٣ .߲ Ҵ Ҵ ٣ ֺ ϣ ٣ ڱ ػ() ϣػ ٣ ڱ ͬ ϣ ٣ ϣ ٣ ڱ. ϣ ٣ ߣ ϣߣ ٣ ֭ߣ ֺ ϣ ٣ . ϣӹ Ҵ ٣ ȯ ϣļ ٣ ϣ ٣ . ϣ ٣ ͬ ϣ ٣ ߾ ϣ߾ ٣ ܡߣ Գ ϣԳ ٣ ϣ ٣   ϣ ٣ .߲ ߲


߲

Գ ̺۰ ԴԽݤ ԴԽ Ҵ ٣ ߣ ߣ ٣ ٣ . Ҵ ٣ . ٣ ٣ ٣ .ʩ ʩ ʥʩ ةߣ ٣ ܽ ߣ ߣ ٣ ߣ. ٣ ٣ ٣ .ߣ ةߣ ٣ ̸ ٣ ڱ ڨ ٣  . ٣ ߲ ٣ ٣ ڸ ٣ .ݦ ۰ Ҵ η ٣ ߣ ߣ ٣ ٣ ߣ.  ٣ ͯ ٣ ͵ߣ ߣ ٣ ߣ.

ߣ ߣ ٣ ֧ߣ ֺ ()٣ ٣ Ѻ .

٣ ҿ ٣ ٣ .

̾ ̿ ٣ ٣ һ ٣ .

ߣ ٿߣ ٣ ٣ ڱ ٣ .

ݣ ٣ ȣ((̸)) ٣ ٣ .

Ҵ Ҵ η Ҵ () ٣ ѵ ٣ .

ߣ Ҵ Ҵ Ҵ ݥߣ Ҵ ٣ ߲ ٣ ϵ ߣ ٣ ߣ ٣ .

ͯף ܴ Ҵ Ҵ ݤ.

ߣ ߣ ٣ ߣ ߲ ٣ ް ޹ ٣ ٣ .

ͯݽ ͯ((̸)) ٣ ߲ ݦһ ٣ ٣ ߾ ٣ .

٣ ߲ ٣ ݣ ڨ ٣ ӡ ٣ ͢.

٣ ߲ ʥҰ ٣ ٣ ٣ .

ߣ ٣ ߲ ڨ ٣ ϵ ة ٣ ڭ ٣ .

ܡ ٣ ؿ Ҭߣ ٣ ߣ ٣ Ҭ ٣ ٣ ݣ.

() Գ ٣ ٣ 𭵹 ٣ .

ة ة ٣ ߲

٣ ߣ ߣ ٣ ߣ ٣ .

ͬ () ٣ ͢ ٣ ٣ .

٣ Ѻ ة ة ٣ ڨ ٣ һ.

Ҵ ߲ ڱ ٣ ףߣ ף ٣ ͺ ѵ ٣ .

ֺ ٣ եԴ ֭ ٣ ٣ ˹ ٣ ٣ ˰.

٣ ة ٣ һ ٣ ٣ ة ͯة ٣ һ.

٣ ΢ ΢ ٣ ٣ .

Ұ ٣ .

Ұ ٣ ٣ ڵ ͯگ ٣ .

ˢ ͯ ٣ ٣ ߵ͢ ު ٣ .

٣ ߲ ߾ ٣ پ ٣ گ ٣ .

𭰨() ٣ ()߲ ٣ ة ٣ ߣ ߣ ٣ ͺ.

Ҭ ٣ ߲ ݣ ٣ ϴ ٣ ٣ .

٣ ݣ ٣ ڵ ٣ .

ߣ ۡ ٣ ߲ ٣ ߣ ٣ Ȳ ٣ .

Գ ٣ Գˬ ͳ() ͯ ٣ ߣ Ž ٣ ٨ ٣ ٣ .

ڨ ٣ Ҭ  ٣ ٣ ٿ Գ ٣ ٣ .

ߣ ߣ ٣ ʩ Ž ٣ .

ߣ ٣ ߲ ٣ ͯ ٣ ߣ() ٣ ߣ.

߲߲߲ ߲


׿( ϣ )

ϣ

Ҵ ݦ Ԥ ϣ ͯ ݦԱ ס զ߲׿ ߣ ס ܵ զ ߲ ϣ Դ- ܵͣ ס ܵϣ סڱס ޽ Φס ذ ͺ ءԴ Ҵ ׺Ҵ ԴҮ( ) ե Ҵ Ģ ϣԴԽݤ Ү Ү ӣ ԴҮ Ҵ Ҵ () ׿Ҵ Ҵ Դ ߲Ҵ Ҵ(ͯ Ҵ һ ͺ߲Ҵ ߣ ʦ.) ˰ ե ߣݷӺ ۨ Φ˰Ϣ Գ Ա ޫ ˰ ˰٥ ʦ ͯ ʦ ϣ ߲ؿ ʦܲ˭ Գ - --٨߲ .

ߣ (ڱ ) ( ) ( ) Ү ( ) Ҭ ( ) ڨҮ( ؿ) Գ( Դ) ߣ ҿ ߣ ( ) ߾( ) ݼߣ( ӹ).( ) ҿ ( گ) Ϣ(ͯ ̣ ( ) (ܬ ) ߣ( ) Ү ( ڸҳ ͺ٣) ( ة) ( ܬ) ( ) Ϣ( έ) ( ) ӹ(ڸҳ ߣ ͺ٣) ( ة) Ү(Ү ڷ) (پ ު) ( ުڨ) ӹ( ߣ) Ү(ݨ) ӹ ( ) (ֺ ) (ͯ ) ( ) ث( ) ݦˢ ( )( ) ( ) ڨ ( ) Ϣ(ˢͯ) ( ) (ӹ ) ( ) ( ) ( ө) ( ) ( ,) ( ) ( ) Үڷ( ) ( Ҭ) ޷( ) (ͯ ) ( ) ӹ(ӹ ӹ) ( ) Ϣ Ϣ( ) ث ثέ ʩ һ ˬ ֺ ߣ ʥ ( )

( Ҭ) ( ) ()( ) ߣ ( ܽ) ( ) Ϣ( ) ( ) ( ) ߳( ) ( ) ι( ة) ͯة ߣ ( ) ⿼( ) ( ) ٽ( ) ( ) ֧( ʥ) ( ު) η յ( ) ( ֭) ( ) ӹ( ӹ) ߱ ʥӹ ( ) ӹ ( ) ӹ (ʥ ) ө ( )

( ) Ҭ ߣ ߣ (ʥ ) ߣ( ڨӹ) ( ) ӹ ļ( ) ( ) Գ( ) ( ) ( ) ߾ (ͯ ) ( ) ػ( ) ( ) ջ( ջ) ( ) .

ϣ ׿ ٣٣̸.

߲ п ˰ Դ ͳث ۰ ϣ  ݦܬ Ԥ Ԥ ͣ ͯ ٥߲ ʩ߲Ҵͤ ݦ ءԴ ߲Ҵ ߲ͯ ϣ Դ Ҵ Դ ׿߲Ҵ ׿ Դ ݦ ߲ Ҵ Ҵ Ҵ ۰ ݻ ߲ ׿ؿ -ة-٥ԴԽݤ ԴԽݤ ڱ ܴ --߲ ϣ.

( ) ߣ (ޢ ) ( )( ) ʥ ةߣ ߣ ةߣ ̸ ڨ ϰ ( ߺ) ߣ ( έ ) ͯ ߣ ߣ ( ) ҿ ̿ ٿߣ ڱ ׿ ( )

ߣ( ) ( ) ߣ ߣ (ͯ ף) ߣ ޹」

ͯ ߾ Ҭ( ) ( ݣ ) ڨ ʥү( ʥҬ) ߣ( ) ڨ ة ܡ Ҭߣ ߣ Ҭ Գ ة ߣ ( ) ة( ة) ڨ ( ҿ) ڱ ף ( ) ة ͯةڱ ΢( ΢) ү ү ͯگ ͯ ު ߾ پ گ ( ) ة Ҭ ( ) ( ޴) ۡ ߣ ( ) Գ ͯ ( ޴) ڨ Ҭ Գ( ) () ߣ( ߣ) () ߣ ( ) ͯ( ) ߣ( ) ү.

٣٣̸.

߲٣ڱ

ף Ө ˰һ ָ ϭ ն ޫף ٨ ߣ ˰ ߣ ө ݣ ̭ճ ˰ ߣ ݨ г ߾ ߣ ڨ ߣ ڦ گ ߣ ʩ ڦ Գ ߣ 

ڦ ( ) ؿ  һ ڦ ة ӹ ة ة Żڦ ϣ ߣ ڨ ߣ ߣ Լߣ ͽگ ӹ ٳ ߣ Ӫ ު ʥ ۨ Լٽ Ϸ ˰ ؿҴ ˬ Ϣ ϴ Ѩ ݣߣ Ӥ ٿ ׵ ݨ Գ ʥ ߣ ߱ ةֺ Ϸߣ ة ( ) ߣ پ ֺ ߣ ߣ ߣ Գ߱ ֺ ةߣ ߣ ݼߣ ߣ ֺ ͺ ߣ Լߣ ߣ ڨ ߣ Ծߣ Ϸ ϣ ͺ ڸ Ϸ ߣ ѹߣ ڨ ֺ Ө μگ ߣ ް ةߣ ߣ ߣ ݻ( ) بڷߣ ߣ Ϣ ة ߣ ٨ߣ ߣ ף ʼ ߣ ߣ Դ ٿ ڨ ٷ ѹ ߣ ݤ ݩ Ӭ ߣ ֺ ةߣ ȣ ߣ Ծߣ ̳ ة ()  ޴() ߱ ժ դ ֺ ݶ ʡߣ ߣ ߣ յ ߣ ɸ( ) пߣ ߣ ӹ ϴ Ѩߣ ߣ ߾

Ҵ 巡ԴԽݤ ڤ Գ Դݤ.

ڱ˽

ݦ ު ( ) ߣ ުӹ ( Դ).

˽

Ϣ ڨ ڨ ( ) Ү(ұ )ץ .

Ա

Ҭڨ گ ߣ ʥӹ.

߲

ˣ

ԴԽݤ߲

ͯ ߤ ޹ڡ ڨ ث ͯذ ү ү ߣ ͯثߣ.

٥

ݣ .

ڡ ڨ ة ȣߣ ͯ ͯث ߦ ߱ ڨ.

ߣ

ߣ ڨ ߣ ߣ ٿ ةة ة .

ͯ ͯ

ͯ ߣ ߣ ⺮ ߾ ٿ ү.

ٿ پ ߾

۰

׺ ү ߣ ߣ ү گ.

ө

ͯ ݦ ݤ ܴϣ ݤ ߲.

߲ ߲߲ ߲


  ί ߾

ί ٣ . ί٣ ʦ - ժ ʦ κ ߲ ٣ ʦ Ҵ Ҵ ( ۡ ) () ߲( ) ( گ) ( ) () (߱ ޵) ( ) үث(ү) үثүث үث(ү) үثүث () ߲() (ͦ ) () () ().

߾(߾) Ҵ.

(ۡ) Ҵ ߾ʥ ު.

(ۡ) Ҵ ϣ׺ ߾ʥ .

٣() Ҵݻ Ҵ Ҵ Ҵ Ҵ Ҵ үث Ҵ Ҵ(Ҵ) үث Ҵ Ҵ Ҵ ϢҴʥ .

ܲݻ ֵ ߲Ҵ Ҵʥ Ҵʥ - Ҵ Ҵʥ ϢϢ Ҵ Ҵ үث Ҵ ܲ Ҵʥ Ҵʥ߲ Ҵ ܲ ͺ .

ݤ Ҵ  ݤ  ͺ ֵ Ҵ Ҵʥ ܲݻ ݭ үث Ҵ ͷ Ҵʥ ܲݻ.

ݤ ͺ ֵ ߲Ҵ ߲Ҵ ݭ үث ݤ.

ݤ ͺ ֵ ֵ ߾ ߾ үث ݭ үث .

ͺ ֵ ߾ ߾ ί .

ͺ ֵ ߾ ߾ () ί .

Ҵ ͺ ߾ ߾ ί .

ֵ ߾ .

Ҵ ͺ ߾ ί ߾ .

Ҵ Ҵν үث ߲.

ݻ ݻ Ҵ ֵ Ҵ Ҵʥ ܲݻ ݥ ܲݻ Ҵ ݥͺ Ҵʥ߲ Ҵʥ Ҵʥ Ҵ ʥ߲ ʥ.

ݻ ֵ Ҵ ܲݻֵ Ҵ(Ҵ) Ҵʥ ݤ Ҵ ݭ ݥ ݻ ݥ ݤ Ҵʥ߲ ݤ.

ݤ ݤ ݥͺ ֵ Ҵ Ҵʥ ݤ ݭ ݥ ܲݻ ݥ ݤ Ҵʥ߲ ݤ.

ݤ Ҵ ݥͺ ֵ Ҵ Ҵʥ ݤ Ҵ ݥ үئүئ үئ Ҵʥ.

ݤ() ݤ ݥͺ ֵ Ҵ Ҵ ݭ ݥ ܲݻ ݥ .

ݻ ܲݻ- Ҵܬ ݤ ݥͺ ֵ ߲Ҵ Ҵʥ ݤ ݭ ݥ ݤ ݥ ݤ Ҵʥ Ҵ.

ݤ ٣ ߲Ҵ(ܬ) ޹ݤ ݥͺ ֵ Ҵ Ҵʥ ݤ ݭ ݥ ݤ ݥ ݤ .

ݤ ߲Ҵ ݤ ݥͺ ʴ Ҵ Ҵʥ Ҵֵ ߾ Ҵʥ ݭ ݥ ݤ .

۰ݤ Ҵ Ҵ ۰ݤ ֵ Ҵʥ ݥ ܲݻ ߲Ҵ.

۰ݤ Ҵ ֵ .

ݻ ݥͺ Ҵ ݥ үث Ҵ ݥ үث Ҵʥ Ҵ.

Գ(ҮԳ) ݻ Ҵ ݥ () үث .

ݤ ݥͺ ( ݻҴ) үث Ұثүث үث .

Ҵ ߾ ݥ߾ Ҵ ݭ ݥ үث .

ݻ Ҵ ݥͺ ݥ ( ) ( ) Ҵ ݭ ݥ үث Ҵʥ --پ-- --- -پ-- --- ߲ ٥-߾ -- - -߲-ʫ ߩ ߲ Ҵ߲ Ҵ ʦڱ Ҵ үث-үث .

ݻ ե ݥͺ Ҵ ե ݥ Ҵ ݭ ݥ үث .


Ҵ ݤ Դ ݥͺ үث Դ ݥͺ Դ ݥͺ үث Դ ݥͺ Դ ݥͺ Դ ݥͺ ݥͺ ݤ Դͦ Դͦ Դͦ(Դ ) .

ݤ ݥͺ Ҵ үث () Ҵ үث .

ݥͺ Ҵ үثүث Ҵ үث ߲().

ν Ҵ үثүث ( ) үث .

ν Ҵ .

ݻ Ҵ үثүث Ҵ үث .

Ҵ ν ݥͺ ߲.

Ҵ үثүث ݥ үث ݥ ݤ .

Ҵ ݥ ݥ .

Ҵ ݥ ݥ .

ݻ ( ) ݥ ݤ .

Դ Դ ͺ үث .

שʾ Ҵ .

ݻ(ݻ) ݻ-ݻ үث ݻ ݻ ݻ ٿݻ Ѷݻ-ݻ ߲ .

.

.

ͯʫ (ͦ) .߲ ߲ί

Ү Ҵ ͺ Ҵ߲ Ҵ ߲ Ҵ ֵ үث үث .

Ү Ҵ Ҵ ͺ ̽ .

.

߾ ߾ ߾.

ͺ .

Ҵ ٽ .

Գ ͺ ߾Գ Ϣ(Ϣ )Գ߲ ίԳ.

Ҵ ( ≮>) .

Ͷ .

Ӽ ͺ .

Ҵ .

߲Ҵ .

Ү Ҵ.

.

Ҵ -ˣ----٥- .

() .

ֵ .

.

ͺ .

.

.

ߣ ߲ .

ܳ ף ͺ .

.

( ͯү) .

.

.

.

ء .

٥ Ҵ .

Ҵ .

.

.

.

.

Ҵ з ͺ .

ͺ .

߾ .

.

.

.

.

.

޼ͷ .

.

ѷ .

ڥ .

.

.

ͺ .

ۮ ٽ߲.

ٽ.

ٽ.

ٽ.

ۻ ٽ.

ٽ.

ٽ.

ί.

ۮ ͺ.

ۮ ͺ.

ۮ ͺ.

ۮ ͺ.

ۮ ͺ.

ӿۮ ͺ.

ب ۮ ͺ.

ž

ث

Ҵ Ҵ Ҵ .

ͺ .

.

.

Դί ե.

ͺ .

( ) .

.

٤ ͺ .

.

.

ث Ҵ۷ ͺ .

߲.

ͺ .

.

ٽ.

ѻ ܬۮ ͺ ٽ.

ͺ .

ͺ .

ɺ ͺ .

Զ ͺ .

.

.

.

.

ͯ .

.

.

ڪ .

.

ͺ .

.

.

.

ۮ ҳ.

ί

Ҵ ߾ .

.

.

(Ϣ) .

().

ۮ .

.

.

.

              ߲   ߲߲


   (ί )

       ί

ݤ ߲ Ҵ Ҵ үث ߲ үث .

ί ߲ ߣ()߲ ߣ߲ ߾߾ ܡ ʥ߲.

ί Ҵ ߣ ߣ ܡ ( ) үث.

ةܲ ͯ ڨ ڱ Ҭ ߲ ߲ ߲ ߲ ߲ ܡ߲ ߲ ߲ ߣ ߣ ܲ ߲ ߣ߲ ߣ ܡ ܽ үث.

߲Ҵ ߣ ߣ ܡ ߲ үث.

Ҵ ߾ ߣ ߣ ܡ .

߲Ҵ ߣ ߲ ߣ߲ ܡ߲ ߲ ߲ ߲ ߲ ߲ ߲ ߲ ߲ ܲ ͯ ڨ ڱ Ҭ ߲ ܡ ߲ ߣ߲ ߣ߲ ܲ ߣ ߣ ܡ ߣ ߣ ߲ .

ߣ ߣ ߲ ߲ ߲ ܡ߲ ߲ ߲ ί ͯ ڨ ڱ Ҭ ܡ ߣ ߣ ܲ ߣ ߣ ܡ ܲ ߲ .

Ҵ Դ ߾ ߣ ߣ ܡ үث ( ).

߾ ߣ ߣ ܡ .

Դ ߣ ߣ ܡ (?) ߲ үث.

߲ ͯ ڨ ڱ Ҭ .

ܡ ߣ ߣ ߲ ߲ ߲ .

߲ ߲ ߲ ߣ ߣ .

Դ߲ ߲ ߲ ߲ ߣ߲ ߲ ߲ ߲ ߣ߲ ߲ ߲   .

ί߲ ˣ ˣ ˣ .

߲ ߣ ߣ ܡ .

߲ .

ؿ ؿ ߲ үث.

Դ ߾ ߣ ߣ ܡ ߲ үث.

߾ ߣ ߣ ܡ үث.

߲ Դ ߣ ߣ ܡ ߲ .

߲ ͯ ڨ ڱ Ҭ үث.

߲ үث.

ί߲ ˣ ˣ үث.

ةܲ.

ܡ ߣ ߣ ߲ ߲ ( )߲ үث.

н ܽԴ үث.

߾ ˣ .

߲ ˣ ˣ ҽ .

Ӻ ˣ ߲ ߲ .

߲ үث.

߲ ߲ ߲ ذ ؿ ߲ ί н ߲ˣ 죰 ߲ܫ ߲߲ .

Ҵ ߾ ߲Ҵ ߲Ҵ ߲ߣ Ҵ Ҵߣ ߲Ҵ Ҵ ߣ Ҵߣ .

Ҵ ӣ٣ ߲Ҵ Ҵ Ҵ ߲ Ҵ Ҵ Ҵ ߲Ҵϣ ߲Ҵ ܡ Ҵ ܡ Ҵ Ҵ .

(߲) ͯ ߲ڨ ߳ ڱ Ҭ ܴҴ.

ߣ ߲ߣ Ҵ.

߲ Ҵ Ҵ ߲ Ҵ.

Ҵ .

Ҵ .

߲Ҵ .

߲ .

.

ؿ -   - - ߣ - - - - - .

.

Ҵ .

Ҵ .

ί .

߲ .

н Ҵ .

߲ˣ (ˣ - ˣ - ˣ ڱ) Ҵ .

죰() ߣ Ҵ Ҵ ˰.

( ) ߣ Ҵ Ҵ .

߲ܫ( ܫ) Ҵ ߣܫ ܫ ߲ܫ .

߲( ߲) ߲ ү߲ Ҵ ߲ү߲ Ҵ ڱ.

ڪ ܬ ܬ ߾ ӭ ڱ.

߲ ߲߲ ߾ ڭ ڭ ޢ ( ) ߲ڭ ߲ڭ ڭ ǰ߾ ڭ ڪ٣ ڱ ة߾ .

ί( ) Ҵ ί ͺ Ҵ.

() Ҵ ϣ ԴҦ Դ Ҵʥ Ҵʥ Ҵ ߲Ҵ - .

.

ԴԽ Ҵ Ҵί ҴԴԽ () Ҵ () үث (ة) үث () үث ߲߲ ߲Ҵ ڱ () үث ֵ .

˰

߾ ߲Ҵ ߾ ߾ үث үث ֵ .

Ҵ ܬί٣ үث ()үث ߾ .

ϣ Ҵϣί ί ݭ - үث -

.

߲ҴҭҮί ί ί үثӹ үث ү ί ӹ ߾ ү .

ί̸ ڱί ߾ ҫ ҫ ߳ Դ Դֵ ߾ ܫ.

 ϣ-ί Ҵ 黙 ͺ ӣͯ .

  ϣί 󭿹 ݥҮ ݻ߱.

  ϣί ݭ ܼ߲ ߾ Φ ͯʥ ذ ذ .

 ݤТ ϣ ί ʥ ͯʥ(ʥ ϣ޹ ί ) ݭ () ί ߱ ܴ߱ ߲ ݥҮ Ү.

 ̸

  .

 ̸ͯ

 ү() () () ܲݻ ףݻ(ݻ) ݻ(ݻ) ޹ݻ(޹) (ݻ) ҡݻ(ݤ) ݤ(߲) Ү(Դ) () Ӧ() Ӧ(ݻ)() ޫף() ڪ(ݤ) () ݤ(΢) ݤ() ԣ(ڪ) - .

 ί

  ί ӹ߲ ߲ ү ͳ Խ Խ߲ л ί ݻ Үί Үݻ Үݻ Үݻ ݻ ةݻ ݻ ݻ ݻ ݻ ݻ ݻ ί ݻ ݻ ݻ Ϩݻ Ϣݻ (ݻ�� Ϣݻݻ��) ݻ ݻ ίݻ ݻ ߲Ҵ Դ

۰ ݻ( ) ߾ݻ ݻ ݻ ݻ ݻ ݻ ݻܲ ۰۰ ӹ ۰ ۰ ߲ ܲ߾.

  ί ү ͳ Խ Խ л ۰۰ ۰ ۰ .

  Үί(Ү ) ( ) Үҡ Үͷ Ү ܲ ܲίܲة.

 ̸.

  ߾ ڦ.

 ̸ͯ.

        ߲ 


߲ 

        ߾

ҴТ ʽզ ʥ ί   ��̸�� ͺ ʥ Գη ܲ ؿ ݫ ί ԴԽ ⡲켡 ٣ ͺ ̸ؿ٥ 妁 ؿ ܬ ڦ ؿ٥ ݹؿ ˽ 㡳 ؿ٥ ̸ˣ Ҵ Ҵ ٣ ٣ ٣ ͯ٣ ٤ ٣(ؿ ߣ ߣ) ף Ҵڱ ̸ϣ 軼˲ ˯Ϩ Լ崛 ͱء  Գ 埸  һ ˿ڰ կ ˽ ʣ Ը- ʦ ҴԼ ٣ʦڤ ٣ ڤ ު ̸ ͺ ۰ 黙 Ҭ ܴ߲ Ҭ ڨ ̸ ߣ߾ մ Ҵ 鄰 ̭ Լ ߣ ͱ ѷ Ԫ ί ˽ ߲ Ҵ ̺-湌--- ܲϣҦޢ ̪ܲ 衄 ݫ 冑ͱ ܲ Ѣ ʦ ڤ裘 ˵ ˵ 迺Υة ԯ ̸ ̪ ߯ ϫ Ҵ ͯ陁Ҧ ϣܲ ̸ ة ̸ 噬 歃 ͪҬ Φ ̸Ѣ ܬ ޽ϣ ߲ ̺ν ʥ ͱ ު κ 俾 ثֺ ʫ ު ڤ٤ ڱ ߲ Գ Գ 酣 ڤ ҳܻ ʦ ү ̸ ʢ΢ 隼 ʦ ݶ߾ ߲ ҳܻ ͺҾ ݶ ٥ ҡ ڤ ϴ 纔߾ 黙 ڤ ֺ 皦 迺 ϣ Φڱ Ү߲ ڤ̸٤ ؿ ʦ Ϭ ʦ ؿ ֵ Ѣ ϣݩͱ ڤ ڤ ݥ ͺ ϴ  ު 逭 (Ҵ Ҵ Ҵ(̸Ѻ) ͯ ͺ) ߲Ҵ ٤߾ ܲʥ-- к ʥ ӡ ڱ̸ ߾ֵ ڤ٤ʽ ̸ ̪ ߲ ٤ ڱʫ ͱܲͣ ܲ ݥͱ Ҿ遄 ڱ ʫ ֣ܲ ʫڦ Φڦ ة ֵ 啜 ʫګ ܬ ˲埸 ܲ Ҭ ڤ ʥ Ҵڱ Ҵ Ҵ Ӿ-֯ ܲ Ү Ӿ٥ ܰժ Ӿ ڤժ׵ ڤ ϫ ̸ ͺ 雊 ף ͺ ܨ ڨ Ҭ 颺 ߾ ժ߾ ةժ Գ˧ Գ կ Ӿ ߾ կ ̸ Խ̪ Ӿ ܲߣ-ڨ-߲ ̺ؿ Ѩ һ ު̭ һ ٤ ݹ ʫҿ н ܲ ߲ Ҵ ϣ ڤ٣ 鄰 Ҭ 勑۰ؿ ե צ ۿ ʦ 慵 ڤ ʦ ͱ κ ʦ ү ܲ ͺ ʫկ ʦ Ҭ ֣ܲݹ ڦ ̪ۡ ͱ ޥ̸ ٤ ߣ ڱ߯ ʦ () ʦ Ҭ 櫝 ժ ߣ ؿ ߾η ܲؿ ̸ ٤ ͺ ݥ̸ ߲ؿ .

߲߲

     

Ҵ ٤ -- ߲Գ̪ ݶ 僵ػ ׵ݩ Գ߱ ة ̪ ޫ Φح ̸ ڨ ̱ ٥ ̽ ڤ ʥܲ ϫ ̪ к ӹ -ӹ̱ ةؿ ̸ ۯ ڦ Ҵ Ҵ к צ̸ ͱ Գ Φ ڱ湌ߣֵ ʫҿ ط ҬԱ ͱ ڱʦ Ҭ ڤ ݥ ͱ ҿ ׫ ̳ة ͺ ڱ ͱ ʦ ڤ 嘿 ڱϫ ڱ ʦͱ һ ܴ Ҵ ۡܲ 湌۰-ױ ߲ܲؿ Φڪ ̺ͱ ٤-- 艘 ܲ ̸۰ ۰ Դ沘 ͱ ۰-ݡ һʦ Ҭ׳ ̪ ڤ ̺ʩ ۰--߲ ٤ ܲ 讎 抃ʬ Լ 沘 羣 ڸ ֵ ̪ ʦ ʦ ̳ ʦϭ ߲ ؿ ߲ 沘 ۰俘 ۰ ߾ݫ ʦ Ҵ ʦ 湌--湌 к ̺()-- ϣ ܲ Үʦ擣 ۡܲ並 ߣ ϣ ̪ ϫ ժ ̪ ڤ ʦ ӦѷԪ ܨ ءڦ ϣ ӣͱ ͱ ߾ ե ̸ ͱ ڤ ʦ ̺۰ ϣ ٤ͱܲѢ ܲ -- ۡܲϣ ױܲ 沘  ߣ ʦ ܲ 龔 ٤ ٤ Լ͵ ˽ ުԼ٤ ݣʦѢ 蕞 ܲ һ ˽ ϭ Ҭ ̸ ר̭ ۯ ױ̵ 秣ة ܲ ̺ ݥ٤ ۰ ٤ ؿ Գͩ 羣 ʦ ӹ Φ叨 忝 ʫ ר ʦ ʦ ٤ Լ ׫ ͱ ˲ ʦ -- ܲ ϣͣ ߲ ϫ 怕 ߾ Ԥ ϣ 䔉 ˲埸 俘ҿ ʦ ݹ 讎 ͱ Ѣ ڱ ͺ ס ٤ Ҭ ܲ ̪к ˣܲ ֭ ة 僵仆 ̷ ة ̸ ҽ Φ Ҭ֮ ʦ ֮ ֵ Ҵ ̸ ܲ ӹ ۰ 隩 ̸ 隩 ̺- ӹ 餽 ۰ܲ ܲ ܲ ̪ 桴ͨ羣ڭ ̪ Ԥܲ ؿۡ ۡ ̪ ؿ ڤ ̺ ף߲Ҵͤ ݥ --- ױܲ ߲ ˽ ̰˲ ڱ搆 ӣ̿˻ ޽ ͺ ߯ ͱ ̪ܲ˽ ͳ ߲ 肰ܲ ڱ ˽ ʦ Ҭ ߲̿ ߲

߲


Ҵˣ߲š「ˣ߲」 Ѻ 沘 ԴԽۡηܲ ܩڪ ͺ ߣͱ к Ҵ ̺ܡ- ޽ Ҵ 勑 湌߲ ݤ  ֵ Ҵ ̺ ϣ ܲ ܲ ٤- ͱ ߲ 儻 ͺ ͺ ͱ Ұ ̽ ߾Գ ʦ ط ϣػ ̪ ʦ ޻٥ Ҭ ٥穠ͯߣ ̪ 俘 ݫη צ ͺܫ 旰 ڦ ڱʦ 羣 ۡ ߾ Ҵ ̺ ʫ һҴͤһ ߲Ҵ ̸ ܨ ުʫ ڨ ٤ѷ ̸ܲ ̸ ڤ ܲ ̸ ̳ة ̸ ʦ ʫ ٥߾ ڨ ͺݾ٥ ߲ʫ ڱ ʦˬ κͯͩ ڼ к 隳 ʦ ߾ ڪ Ҵ ڤݵ ݸ ߣ ٤ Ѻ٣ ߲ҳ ߲湌 湌 湌 湌 ٽ ۥ ʫ ͫ ڱ 餽Ҵ ҡϣ ͺ ̺ ڦ ̺- ۰ Լܬ ߲ܲ Լ - ܬܲߤ ܲڱ̪ - ޥ ӿ ު ̸ݫ ة ӿջ轡ۯ ߾ֺ ܲ ߾ ҽ Ҵ ܥн ڰ ڤ ү ʦ ӣ٤ ݶʫ ʦ ޥ ʦԼ Ҭ ϫ ̸ݫ ݫ ϴ̸ٽ ٽ ߲ ٽ ̸ 擗踴 ̸ ӿ п Ҭߣ Ҵ ܲ ڤ ݫٽ 湌 צ Ҭί ٤ Լ ѥ ު عͱ ߣة 羣觖 Ҵ ̺ Ү ܲ ۡܲ掎 ڤ ٤ ܲܲ ۰ 湌 ʫ ڤ ߲ ˣ ٥ӹ ˬ߲ ҫ-˰߾ ߲ ܲ ܥ ˰ͣ ϫ ߣ ѷ Ҵڱ ٤޽ ̸懽 ͺ Ҭ 坌 ٢ ܩڪ ڤ ڤϫ Φ ҡ߲̿ ٢ ͺߢ ʦ

˴ 侫- ߳ Գ ͺ ڨ ڨ κ ʦ ͺ ߾ ߲ʫ ڰ ڤ ʦ 蒭豎߲


( Գ Ҵ )


ڱͧ 鷙 顲 ϣ ݦԳ եԳ 淥 ٤ ˽ κ ׺ ױף ͳ ̺  紿 ʦݥ 淥 Ү ʦ ؿܲ ̸ 淥 ̸ 羣߱ ߲ ߣ ϼ ߩ ̺˽ ̸ʦݥ ͳ ۰ 鈔̪ ߱ ̪ ߯ ʦ 淥 ס ߲ؿ ס

ͯڱ ϣ۰

() үڨ ݫڨ湌 跅 ۥ κ۰ 覘ϣ ڤ ˻ گ ٻ ̸ ̸ ު׵ ٻ۰ ڱڤԳ ڤ ۡ ʦ ̸ ͺͱ 鷰頷 ܲ 皦 湌 Ҵ ʥί湌-Ҵڱ ٤ 湌-湌-迊湌-ު迊湌-ҿ湌-湌-湌-ڱ湌 ϣ ֺҮ ߾ ة ٤ կ ̸ ˻μ Ҵܰ ߾ ʫ Ҵ

Գ ߣ-ߣ˿鄰 Գܫί ܴ Ҵ羣ة ܲ ե ة̸ ܲة ̪

() үڨ ܫί Գ ةʥ(ʥ) ߲Ҵ ܴߣ ˽」 ʦͪ Ҭ ˸ ͱ ۯ߯ ϫ˽ Ҵ Ҵ ϣԳ߱ ϣ ܲ ٤ܲ ̪ ˣ ϣ̺ܲ к ̪

ʫ ݩ ե Ҵ Ҵ߲ ٤ۡ ݡ ʦ Ҵ Խη ߣ ߲ צ ܲ ۰Գη Գ- Գη ݹ ۰ ڪ ٤ᡲ ݡ-- 艘ܲ Ϣ ޵˰ܲ Դ ۰俘- ʩ 湌 ʥ Ҵ ϣݶͳ ѥ鄰 ̺ܲ ͱ ٤ ֣ܲ ٤۰Գη ؿ 迕˰̪ ͳ ͺк ة߿ Գͩ ܲڷ ؿݹ ϣ̪ ̪ ؿ Ϣ Ҵ ʽߣ ʥ Ҵ ̺ ϣ ̺ܲ ܲؿ ߣ ̺ ̪ܲܲ 跪 ݡ ߧ-- ͺ¡ ڤצ ʩ٤ ʥ Ҵ ߾Ҵ ҡϣ ͺ ӰԳη ۡܲ ί ֵ 雞ԴԽݤ߲ ٤ ߾Գ ̺ ݥί ݥ Ҵ Ҵ ߾ Ҵ Դ Ҵ ݵڤ ߾ 襚ʥ ٤ߤֵ ίߤٻ ϯ ٤ Ҵ 窆 ͪҴ 湌

湌 湌 ʫ Ҵ ߲Ҵ ͳ롲 ԴԽ Ҵܰ г г湌-г г ܲ ٥- ܲڦ ߯ г ʦ遏 歧(Ѷ) гկܲ ߣ Ҵ ܲ ̿ 讎 ڤ ٴܲ ߲Ҵ ߲ ܲк Ҿ ܲ秣ة 孛̸۰ - ̺-ܧ-Ҵ-խ-- ׿ܲ 񶡲  ܹ ܲ խ- ة߲ܲ ߯߿ Ҵ ܲ ̪ ذͪ Ա ܲ ٤ 讎 ήҳ ڨ ̳ު ڨ ڤ ߲ ݻֵ ܲݻֵ ޽ Ҵ߲ Ҵ ݵڤ ۡ ݸֱ Ҵ ݫ ݫ湌 Ҵ ̺ ʦ ֵ ٤ ˬԴԽ ʥ湌 ڱ ؿ ܲ ߣ ݩ ߲Ҵ ߣ Ҵ Ҵ

ݻ ӹ ӹ ۰ ݻ ۰ ܲ ϫ ߣͳ ߲ؿ ۰ܲ к ף ̺ Ҭ 徉ȡ徉 ǡ Գη ̪ ڦ Լ ͨ 繯 ة箠 ةίܲ 貲

(Ѻ) Ҵ(Ҵ)   ӣݫ ݥ 噎 Ҵ Ҵ һ ҿ ؿ ߾鬻 Ҵ ޼㡲޼ ⩡ Ю Ю ݶ Ҵ ܲ ͺ п ڱ ڤկ ܲҴ Ҵ ު Ҵء Ҵ ( ءͺ )

ߣկ ۰ ߣ ά ۰ܲ - ڦԴ 睇 ͪڱ̽ ܲ ͳ 趍 ߾ կ ު ܬ Ԩ ʦ ܲʦ ̸ӭ Ҵ ˽ ߯ ߯ Ҵ Ҵ @ء ٤ 㰌㰌 Ҭ 並 ݥ٥ ͺ - ٥ ު ѵ Ը䤡 惎 ʫ ѵ

ͧ ݫ湌 ڦ冑 Ѩ۰ ٤湌ʥ(ʥ) Ҵ׿ ٤ޥ ͣ ܲ 旃Ӫ(旃Ӫڦ٣ ʥڦ) ܲ ܲ 洎 ʥϢ߲ ۯ ͳ ˭ پ ί ίܻ Ҵ߲ 


֪ ( - ٥荅 ߾ ߣ ӹ)

ϣ -ʦ ʦ ֵ ί ު Ը׵ ʫ ٥ ݻ ݻݻ ڰ ͳ 淥ڨ ׸ ˧ ̸ ުʦ ̺޽ ʥ ͵叨 ߾ ӭ ڱ ٥ ѥ ުԼ͵  Ҭ ֵ ί Ҭ ֵ ͱ ߾ ʦҷ Ҭ ٥ Ү ͵ 迺 ߣ߾Ҵ


湌 ܲݻֵ ִ ͯ ؿѦ 孶孶矻矻 ڸ ʫʦ ִ ۯ̳ ߣ ޾ִ ֵ Ү ڱ κ Ү ʦ ҷ ̸ ܻ ߲ ϭ 瘱畋 ذ ͱ 湌 ݻ׵ ٥ ݥִ


ڱ 湌 ߲ צҮί Ҵ Ҵ ٽ ߾ Үί ܻ ͱʬ߲ ڦ̸޹ ̸ ڦ ίު 悒 ͺ ̸ ڦ߲ ̸ ڤ ުع-- ߿- ڱ ӣ嘿嘿 ܻ 砭 ʦ ڤ (̺ ؿ ) 榱 - ͯ Үί- ۰---ֵ ު ߾ ί 霄 ϵ ުկ Լ溷 ܻ ί 蒞 ڦ ׫ ٥ ʦ ʦѧ ʫ ͺ եʦ ϡϡ ި ̺ί ٤ʽ ϱ ڤ ʦ ڤ ڤ٥ ʫڸ ԴԽ ܲ 湌


- 並ϣ Ҵ ܲ Դ 頎 ֺ ߤ ݻԼ ܲ ʦ ̽ ʦ ٴ ݹ ߣ ߤ ݻױϣ ̸ Ҭݶ Ҭ ͪ ݻ ʦ ͪ 犒 ߯ ͪ ʦ̪̽ Ա޴ Ϩ ̺ 腆ڪ ڤ կ ߲Գ̪ կ ե - - ϣ淥-


٥荅 ϣ 菟 ۡܲ 羣 ܲ ̥ ߣ μ ؿذ ܲ 荅 ˭ܲ ʦ ܲ ܲ ܲʫ ϵפ Φ ʦ 嬰ͳ к 荅 ة 荅ߣ Ҵ Ҵ߲ ߣ ʫ


ү() Ҵ 湌 Ҵ Գ Ҵ 孡 ܲة Ҵ ϣܫ ̪к ة 櫵 羣纊 ܲ Ҵͤ ͯν عҿ 爨 ڤ ̺Գ ߾ ߯Ҭ ګ ޽ к

к к Φ ֵܲ ܨު ʦ


߾(پ) Գ ݫڨ湌 ߾歃 Ҵ ˻ ڨڱ үڨϣ ͺ̺ Ҵ ϣڱ ̺ Ѷ ܪ ڤ-迺-߲ Ҵ ͺ ҷ ʦ ߲ ڤ歃߾˧ ʦ ߾ ͱ߲ ߾ ٤ ޽ϣ ڤ鄰Գ Ҵ 鶺鴒 ժپ ʦ ҷ ի ҷޢ ޢү ߾ ҿ ٤ ϣ ͺ ʦϢ ʦ ڤ Ҭ ̸ ڤ Ϣ ߾ ٤ ذ̸Ѣ ϣ ̺ܲդ ϣҭ ܴ߯ Ҭ ڤڱ-߾ʫ ߾ ߾ڱ ߣ ߾-ڱ孥 ߾ ڱ ̸ ߾ڱ ڱ ݫ ʦԼ ߾ ۡ ڱϬ߾ ߾ԼҮ ڱ ع ڱԱ ߾ ˸ ٢ ߾ ׵ ڱ մ ڤ 湌 ʫ ڱ߾ ڱ ٤ݻ ̸ п ʰ ե

ߣ ݻ ݫ ߣݻ    Ѣ ڤԳ ʥ ߣڦ 摳ͱ 顓 ͫ ߱ ܬ ߲ ߯ ߣ ٤ ߯ Լڱ ߯ ߯ ة̳ͮ ߯ڪ 臠 ڪ ϴ߯ ʦ ߣ Ҵ ۡܲ ҭذ(ٺ) --- ܲ-ߣ- ܴݹ ߣ ܲ ̪ ڭ ߣ ڤ ̪߯ ةݫ ̸̪ ػ ة ߣػ 羣 ޲ ߣүث 箒

ӹ ϣ˪ ʦ ��(�� ) ʫ޸ ٽ ߹ ӹ ˪ 聒 ӹ Ҵ ʪ߾ݻ ӹ ͺ ͺ ٤׽ ͳ ͨ肘 Լ ӹʫ Ҭʫ ̸ٽ ٽ ޸װ ުʦ ڤ 侜 ߣ ڱ ߣ ̸ӹݶ ӹ ު ު С ڨ Լ ڦ ٥ ٽ ӹڱ̽ ٽ װ ʫ窶 ͳ ͯ ʦ ʦ ݣʦ Ҭ ҿةڪ ة ӹ ڨة ة̸ܻۯ ӹ ة ϣ߲߲ ִե ߣ ִ 羣ݻܲ ӹة ޾ ٣ ߣ ӹ ̪к ӹ ʩ ˪ ӹ ڱݫٽ ܲ ͮء-ֺ ө ׵ ( ܹ踣) ϯ β ̽ 窆 ڤ߲

֪ (˭ )


˭ ݫث ٽ̸ Ҭ ڤ 媧 ԶةϢ ׾ κ黶 黶 黶 ڪ ݫ ު ݫκ ڤ Գ ݫ --- ڤ ίڤ ˭ݼʫҳꡲ ġ Կ Ҵ ݫٽҳ ˭ʦ ݫ ٣ ڰ ʦ ˭ ޸ ު Գ ڤͯ ˳ ޸ʦ ѥ ̸ ̸ع ٣ ʥ ٣顲 ܹڡ ̸ ʦ˭ ٣ ˭ڱ ʫ޸ ٤ ˭ ͺ̿ ܲ ˭ʦ 湌 ίݸ ڪӫ ʫ ڤ Լ ͯ ˭-----��

͵() ݻ ͧ Ҵ ϴ ݫ Ҵ ު ݬҴˣ ݻ 溧 Ү ԳܲةԴ 辟 Ҵ һ Ҵ ޽ ܲݻܹ . ߣ Ҵ ҡܲݻ ͱ ݣ Ԩ Գ ӣ ͺ߾」 ڤ ߲ ٣ة-ܦ- ة ܦ - ˭ܲ 蠹 ס κԤ ˽蹕 ֭ ̳ة ۰ ֭ ݡ Ҵ ۰ Գ˭ܲ ק˸ؿ Ҭ ݦԴԽݤ 蒞ί ګ צڤ Ҵ٤ӡ ݡ ϣ ԴԽݤ ߲Ҵ 隴 ϣ孽׾ ߣ Ҵ ܲ ߯ ٥ ٤Ү--յ ۡܲΦ ʥٻһ雞ԴԽ ٤ ߲Ҵ ۰ Ҭ֭ ٻڦ ׽ ե ̸ Ҵ ֯ ٥ ٻίۡ Ҵ կ Գ 邐陁 ʽ Դ ٥ ˽ ֵ˸ ة ܴ ʽ ٣ʦ ͺ կ 邅֧ Ϥ ߿ ۯ ߣ ˰޴ 榭 ߣ ˧޼ߣ ߣ͢ ܬ ʫʡߣ ٽݩ ̿Գ ˰ ݶ ʦ ʰ Ҵ ܬ ڤ߾߲ ߣ ߣ߾ ߣ ؿԦ ۨܫ雞ܡ ߣ Ԥ ڦ ޹ ٣ڤ߾ ߲ ު ٤ ͮ ֺϣ ڦ ӹίު ʦ Үֵ Ҵš ߲ ͤ()

ث ݫ ڦ ٥ Գ( ܹ) ۰ ӣ ٯ ժʦ ٥ ڰ涼 ڤ ڤ ح ߲ۡ Լ ߾ ʢ 靚 ֶ俜 ϧ ٣ڹ ڤֵ Ѣ帷 傴僂 Գ۱ ߾ߣ ٣ - Ѩ 蠲Ը ͺ ث ѥι蒯 匱 Գ ʢ ٥ ͺ ު 侫 ʻ ͯ Ұ ΦΦ ܹӡ ί ˧߲ ̸ ڤ ̸ Ҭ ӣ٣ ߲ Ҵ뷡Ҵ Ҵ ڱ ףѺҴ Ҵ 餬 ̴̬ 撝 Ҵ ݻШ ڦ ߲ҴߣԴԽ -- ߣ ---- ء߲

֪ ( 罽 ֵ ί һ ͭ)


ٿ ݫ ٣ Ҵ 椵ֵ ٥Ҵڱ ۡܲ 椵 ٤ ߾--ܲϭ к ̸߲˭ ϭ Ҭ̭ ʦݥ Ҭ 厲 ݥ ޢ Ҵ ݫүث ߲Ҵ ٤ߣ ߣԴԽܫ 椵 ڤ ܲ. ܲ ݫ ӭܲݹ ߯ ڤ׵ 卹ʫ ʰ

() ߣ ݫ() 膂Φ ߣ ͺϨ̪ ̱ ܲ ܫ ̪ܲ Լء ߯ ϫ ܲ ޫ ذ ݫ ԴԽԴ ӹ 俾ީ ߾Ҵ ӹ湌 ٻث ֵ ͱ ͳ ӣ ޫ      猬 ʥʫ ӹ鄰 Լ ʫ ڤ ͳܲ ʦʫ ڤ ݫ ʦ ί迊湌

үث ߲ ʫ ٣Գ ڱ̽ Գ ڤ ߾ݥ Գ ڦ ʦ ߯ ٣ Ҭܲݻ ߲ ݹ ߯ Ҵڱ ۡܲ ܫ ٥Ҵˣ ϣ ٤ ٣ ܬ ߿ Լ̪ ߯ ڤ ׵ ̭ - ί湌

ثԴު Ҵˣ ܲ----- 롳 ٤߾---- ϭ ̸ܲʦ ء ܲʫ ̸ʦ ˭ ؿ ʦ ٤ ʫҿڱ --߲ 롳 ߲ͳ ڤϭ ˯׵ Ѩ Լ ͵ 阽 ٣ ר ٤ 隤 ҿ ˭ ҿ ҿ ۡ ϫ ݨ̪ Ҭ仆 ҿ ڤ 湌

()( ) ή 罽 ު ءު Ҵ ϣ ס 蹕ߣ 罽 ڤ

ֵ 湌 () 冡 ߾ Ҵ ٤۰ ٤ ܲؿ ߣ ͭ ذ ذ ̸٤ Ҭ ֵʫ ٣ ϣ ٤ ֵ ڤ ̸ 椵 ̿ ͱ ާ鷰ح߾ ؿ ٤ Ϩڨ п̪ ʦ Լֵ ͱ Լ ʦ ֵ ۡ ܹͫ ̽ ݹ ̫ ڤ׵ ݫ ʦʩ

ί(ί) Դ Ҵ ةض ٻ Ҵ ί ߣ ܲ ݫ ҴѨ ء٣ ݣ ʦ ί ߾ة 擣 ߯ ͭ ͭ俾冑 ʥ Ҭ Ҵ Ҭ ί 搴 掬 ͭ ͨة ̸߲ ˯ء 噪̪ 湌 ݸʫ̵߲ ߲

ү ݫӹ迊 ҽڦ ٻ ٣ ׵ ̭ ڦ ݹ Ҵ ϣܫ ʫ ߣ ٥פ կ̪ ޫ ة槊 ܩ Σ詫 ϴ٣ ˭ء 轡 ߯ ڤ ݹ ߲߯ ڤ߿ -湌 -ث ڤ ߣʰ߿

׾羣 κ ڸ 糚 ٣ بԳ ʰե ߣ ͺ ߲ ۻ٣ڸ ٤ ʦ٣

֮ Ҵ ̺۰ϣ Գηױ ٤ ڷ ؿ 沍 ة ܲ ̪ ߲ؿ ֮ ٻ ة ٤ ڤ ʩ 湌 ͱ - 湌 ڱҾ ʥ湌 湌Φ Φ ߲ ϴ ߲ݫ ߲ ߲߲Ҵߣ ڤ ٤ ݩ ڤ

һ Ҵڱ ܲߣ-ڨ- ؿ ܲ к Ѩ һ ު ̭ һ Լ ʦ ͳ ҿ ߾ʫ Ҵ ݫܱ٤ ʫ ٽ ة槊 ̫߯ ֵʫ ݶݫ٤-ѥٽ ʦ ة轡ۯ ̸ݫ ̪ޢ ̸߲ ̭ ܲ ߲ ߲ ڤר ߣ

ݫ郝 ԴԽ Ҵ ܲ ԴԽ̸ح̣ ̣ Ү ͷ ͺϫ ͳ (汸湌秪ᡲ汸 š) ߯ ʦ ϴ ڦ ۡܲ߯ ڤ ߯ ڦ ף ܲ ˽ ݫ٣ ʦʦ ʦ˽ ף ڤ߿ 湌 ףث Դ

ݫ湌 ϣ ϴ ֵ ٥Ҵ ϣ ۡܲ ̸ Ү ʦ ث歃 ̺ͱ Ү ݥ 歃 Ҭͱ ҽ Ҭ ܻ Ѩ ߿Φ ߾--ڸ ޫ ׵ Ҭ仆 ڤ 湌

ͭ ӹ Ҵ ۰Գη ͭ ܲ ڱʦ 孥ҿ ߯ ߣ ߲ ܲ ϣؿ ̽ Ŀ ܲҬʿ߲


֪ ( ڨͦ ̿ ҳ Դگ)


ݫ٣ ٽ٣ Ҵڱ Ҵ ʥ癘 ݫٽܻ ٽۡ ޴ Ҭ刲髀 吮ٽ ߲ ϡ Ϣ ٤ ءѺ ʫ


٣ί ʫٽ ܻ -湌 ڤ ͺ ߲

ѵ ݫٽ ڱڤ ߿ ߿ ʦڦ װ ު ͺ֪ ʦ

˧ ʦު ߾ 佞 ު צ Ѩ ު կ ުع ί泠 ڤ 佞 ίֺ ܩ ͵擯 п ͺ佞 ͯ ʰ̸

ڨͦ ʫڰ 儻 ߾ ϭ 倷׿ݻϭ ܲ ڨͦ ̸ ͺ ڨͦ ذ̸ ڤ ڨͦ ϴ٣ ӣ ߲Ҵ--߲ͯ ܲϭ ߲ ڨͦ ڤԳ ̸٤ ߾- ʦ ٤ڤ ۥ 彘ߣ

̿ ߣ ʫп޸ ̿鶉 ̿ ٷѢ ٺ 鄰舂 ڤ 舂 Լ ٤ ݣ ʦ ʦ Ҭ ٣碓ե

Ҵ ߯ ٥Ҵ Ԩ翳 Լ Լʿ ʥ ٣ ު 湌 ͺ ڦ ߯ ש ߯ ̸ ߲ Ҭ Ա Ա ު ˭ Ҭ ު ʦߣپ

ݫٽڰ ͧ Ҵ Ҵ - һ δ ν汴 Ϲ-ν δ ̸ δ ު Ҭ δצ к ϱ

ڰ ͺͧ ף 皴 ޫ 蹭蹬 ӡ ݥ κ߱ Ө

ҳ 歧ݻ ݫ Լٽ ߲ ݣʫ ڷ ʫ ٺ ߲ ٽ 麤 ګ ͱ ٽ ͺ Ҭۯ ̸ ݫٽ ʫڪ ڤ -ʫϡ 浡 ܹ徭 ٤ܲ ۴ ۩ ڸ ߲ۡ ٣ӹ ̸ ˬ

ʫ ڦӤ Ӯ ̸ ݫҴ ݫܻܬ ܹۡ ڿ ݻҴʩ ޸窶 ڸ ڤݫ 䫡 ܹᡳ Ѩ ͱݫ ݫ̸ ڤ ϫ װ̸ѥ ѹ箒 ʩ ު ʩѢ ʦ ݹ ڱع Ҭ ʩة ة ͺ Ҵڱ ݫ ߲ҴѢ ʦ ͺ ˭ʩ ʩ ͺ׫Ҵ ܲ Ϣ ̸咥 ѥ ݫ٤ ݥ ݫ耄 ˭ʪ ͳ ڱ Ϫ̸ʩة ׵ ʩ ͽ; ׬ ܬ ʩ ݫ

Դگ ڸ ץڤ Դگ ̾ ʦ Դگ ʣة ʫ ڤ Դگ Ҭ ̸ѧ Դگ 矐 ̲ ߾ ˭ ӤԼ Ա˰Ϣ Ԥ ̸͵ ڱ ϣ䔉ߣ 丐 Ѽ

 ߲ ߲ 


( ) 


ϣ ߾ ٷ廆ܫ 羣 ٷܲ˭ צ˲埸 ү ݻҿ Ϩ ުҿ7ʦ ٷ廆ݥ Ҵ ۡҮҴ߾ 荐 Ҵ ۰ ϵ ϫ ݫٽ 鄰˭ ͪ 慍 ۿ ު ު 롲 ݥ 羣

() Ѩ ݫݻ(ݻ) ء ʦ Գ ݻܲ ܴ ޹ ߯ Өӫ ѥϵ ذ ίܲݻֵ ֵ ذ ߾ة ֵ 迸 ڤ ʹ ڱع ͱ ڤ߲並 ʫԳ ̺ϴ ̺Գӹ Գ ݩν ͱ ݥϣܲ ܲϭ ٤獎 勑 ʫ 戢ܲ ٥Ҵۡܲ 獎 ̪ܲ Ҭ 獎勑 釁 ު ܲ 獎 ʦ ϣϴͺ 獎 ٤ ʦ ̺ Ҭܲ ܲ ϣѺ Ҵ ݫ ֵ ذ ߲ ʥذ ݻ -ߧ -ߧڱ ҡ ̺ ٤ ϫ ߯ Ү ӡܲݾ ̺ ة ܲ Ҭ Գί ʨڨ-- ٤ 釦 ٥Ҵ סԴԽ菟 ̺ס ܦ Ҵ ܪ ݨ鑕 ί Ү Ү ̢ؤ ؤ ު ί ʩҡ ϴ Ҭ ߯

˿ ϣ к ˿ ު Գ ʫ ʦ - ڤ ڱ

߲߲

ݤ߲ڦݻ߾ݣ

֪ ( ̴)

ٽޮ ٣ ֯ ʫ ߾ ߾ ί ʫ ڨ ʫ߯ ˺ ק 眇 Ա 劬 Ҵ ͱ ̸ѥ ү ٽ ӹ ۥ Ϭ 輊Ѩ ݹ ڪ ժۤ ݶ ̸ ߤ Ѳݾ 羣Ԩ կ ʦ ҴҴ ѹ ѹط 悒 ̿ѹؤ- Ҵ ܲ ߣ -ү-- һҴ ٨ ߲ ̣-پ--߾(߾ݻ) ̪-狌--- Ϩ ʦ Үί ߲Ҵܰ ֺ-˰ Ҵ ڪ ٣ ߣ Դ ̪-̣-Ϣ ߲ ڤ ߲ܲ ̪ Ҵ -̸ μ ߲Ҵ ٤---()- 湌 Ҵ ܲ ϣ ͺԴ 讎 ̸ѥ ͺ ݩ ̸ ̪ۡ Ҵˣ ؤ Ҵ () () () ܲݻ ףݻ(ݻ) ݻ(ݻ) ޹ݻ(޹) (ݻ) ҡݤ(ݤ) ݤ(߲) Ү(Դ) () Ӧ() Ӧ(ݻ) () ޫף(ѡ ) ڪ(ݤ) () ݤ(΢) ݤ() ԣ(ڪ) -------- ߲ Ҵ κק п Ҵ ߲ ̣ ٥ ˭ ܴ ֵԴ ҭ ߯ Ҵڱ ؿҴ ̺ܲ 湌 گ 幘 ۰ ߱ ߱ ة 鬃ڭ ҳ ٤ ˻ ʦ ڤ ܹ߯ ߾ ߲Ҵͤ 湌 Ҵˣ ؿҴ ˸ ٥Ҵ ˬ ު ˬ κ ߯ ޺޺ ݨ Ը ٥Ҵ ̸ 鬢ۥ ͯή (茲ؿ) ͯ ڷ ʶ ߾ ͯ ߾ة 雞 Ҵף̸ ̸ު ͱ ٤ ڪϴ ̸ ߽ ٤-- ߾ة ة ף̸ ٣ 湌 Դ ߾ 雞 湌雞 ߾կ Լ 湌 迺ͱ ϫ --߲ߣ- ---٣ ߾ ߯ ͯ٥ ܹկ ٤ Ϥ կ ߾讎 ڱ ʦԼ ڤ 迺 ͯ ڤ ۡ 羣ܨ ٤ ˣ ݦ ڦ ֵ ڦ 噪 ؿ ڤ 迺ڰԱߣ ݨ Ҵ ٥Ҵ Ҵ

̴ ʥ ̴ ݫ˿ ʫ ݫ ٽ ڤ Ѩ儻 ݹ Ѩ Ҿޥ Ҵ Ҵ ܷ ˵Ѻڢ ʥ 羣Ԩ 覦 ̪ ԴܲةԴԽ߾ ˭ 奡 ڤ ޥ ߣ ߲ ة ͺܦ ةߣҴ ̺۰ ߲ܲؿ ߣ 沘 ܲ ءԴߣ ί ߲Ҵ Ҵ ̺ ޽ ʥ ͺ Ҵ Ҵ ߲ Ҵ ٥Ҵ ܨ ڤ ̺湌郤 ߣ ̺ة ޽ ʥ ͺ Ҵ ؿ ̺湌ϴ ڤ л Ҵ ̺گ˭ ۡڤ ڪ ͳ گ˭ ̺驄ة ߲Ҵ ߲ڪ ܲ 确 ܲ ڱ̽ ̺ ԴԽԴܲة Ҵ ڤͺ߯ Ҵ驄ة Ҵ 嵒 Ѻͺ奡 ݤ ϴϭ Դ ޮ ֶί ܲ ܲ ˭ ء ֯- -ܲ-ҳ- ߣ - ӡʹث咄߲޽ ̱ ث咄 ̿ ̴Ԩ ͺ ܲԴ ͺ ֯ ܯ黿 鷃隼 Լ 皦 ݻ Ա ܨ ٥ ˬ ڨͱ ׵ ͪЪ覦 ۰ ̸ة-پ Դߣ Ү եڸ ߯ ˭ ʦ Ѣ ק ة˰ 鄰 ˲ 戢 ۡ ݹԳ ݡ Կ ڤ 㕙獹 ۽ ڻ ߲Ҵ Գ ݱ ̭ ̺ ݧۡ 袵 ʣ Φ叨 ݹ ߲ ̣ ު 弭 ϭ ̿ ̸ Ҵ Ҵ ܲ 蜋 ڥݶߣ 渝 殛 Ѣ߯ ӣ 歃ڱ 蠆Ը Ѳ Τ ߾ ު ݦ ̸ 葅醢 ױ ˩ ݩ 獍 п ʿʿ 鸇 ̳ة ̪̪ ۡ 邠͡邠 ϡ ˣߣ ܫ ߣ ةܫ ߤ ߣ ˬ ݤ Ѣ泜 ˰߾ 寰 ٤ ӡ 戢 戢Ѧ ߾ ʦ Φ ʦ ˬ ߲߯ ٤ί ߣ ٤٤̪ ݮ ߯ -٥ Ҵ ˣܲݤ ܲ ͯܺߣ к ܲ ѥ ߲Ҵ ̴龔 龔 էӨ ̺湌 ܲ˰ ׺߲ --߲艘 ߣة߲ Ҵ ڤ ˣ ̣ڱ ̪ ߲ ߲ ڤ ӹ- ̴ ˧ --ף ڿ ˬԴԽ ףԴԽ Լ 湌ˬ- Ҵ߲ 湌- ߣ ̺߯˧ Ү ף ս ٤ ήͯ ߲ ݫ ߾ Φ ٤ ު ԰޼ ʦҮ Ҵ ۡ-ڱۡ-̿-ڱ̿-辟 ߣ߲ ء  ʹ Ա ̸̺ ̺̣-ؿ Ҿ Ҵ ݫ ν ί߾ ҿϢ Ү廏 ة ̴Ю ҾҴ өʫ ̸ ڤ ߲ Ҵ ̺ ͱ Ү ̺ Ю Գ 姊 Сڤ ͱ ܲ ̺- ؿ ݤ ߲ ܲ ܲ ˣ ̰ ݫκܲ ̱--ߣ-ף- ߲ؿ -- ϡ- ߲- ߲ؿ ----̣-- ؿ ߲ -Գ -ܲؿ --٥ ܲ ѥˣ Ҿ ٤擣 ̪ ߲ ݣӹ-ӹ- Ҿ 孥߾ ء 俛 ٤ ު ٤ (߲) ̴懣ۡ ߣ ٥ ͺ ؿ Ҭί ׵ ߯ Ю Լ ڸ ʦ ة߲ ʫ ί ̴Ҵ Ҵ Ҵ

Գ 羣Ԩ پ м-̴ 讎 ̴ 軼Դ 獮薙 憝 ͺ̸ѥ ̴ߧ Ϥ - - ʦ ӣϱ